Program
Hakkında

Bilkent Bakır Nefesli Çalgılar Programı, korno, trompet, trombon ve tuba enstrümanlarında uzmanlaşmış bir eğitim sunar. Program, öğrencilerin orkestral ve solo performanslar için gerekli olan geniş ve derin teknik becerileri kazanmalarını sağlar. BrassFest gibi yıllık etkinliklerimiz, dünyanın önde gelen sanatçılarını ağırlayarak öğrencilerimize ilham verici ve dönüştürücü müzikal deneyimler sunar.

Bilkent, bakır nefesli öğrencilerine, enstrümanlarına ve müzikal repertuarlarına dair derin bir anlayış geliştirmek için bire bir dersler, ustalık sınıfları ve performans fırsatları sağlar. Ayrıca, öğrenciler Bilkent Nefesli Orkestrası ve Bilkent Gençlik Senfoni Orkestrası’nda yer alarak, sahne üzerindeki varlıklarını ve müzikal etkileşimlerini güçlendirirler.

Fırsatlar

Bakır Nefesli Çalgılar bölümümüz, öğrencilere sadece mükemmel bir teknik beceri seti kazandırmakla kalmaz, aynı zamanda müzik dünyasında kendilerine özgü bir ses bulmaları için gerekli kaynakları ve fırsatları sunar. BrassFest ve diğer özel etkinlikler, öğrencilere kendi sanatsal ifadelerini bulmaları ve dünya çapında tanınan sanatçılarla çalışmaları için eşsiz fırsatlar yaratır.

Bilkent Üniversitesi öğrencileri, programın sunduğu çeşitli ustalık sınıflarında dünya çapında tanınmış sanatçılarla çalışarak müzikal becerilerini ve sahne performanslarını geliştirme fırsatı bulurlar. Bu etkileşimler, öğrencilerin kariyerlerinde önemli bir fark yaratır ve onları ulusal ve uluslararası müzik sahnelerinde rekabet edebilecek düzeyde bir yetkinlik kazanmalarını sağlar. Geçmişte programımıza konuk olan ustalar arasında Jamie Williams, Jacques Mauger, Christopher Houlding, Marie Luise Neunecker, Jorge Monte de Fez, Jack Adler McKean ve Daniel Perpinian Sanchis gibi isimler bulunmaktadır. Bu sanatçıların katkıları, öğrencilerimizin sanatsal yolculuklarında önemli bir rol oynamıştır.

Programımız, öğrencilere, akademik ve sanatsal başarıyı birleştiren, zengin ve destekleyici bir eğitim ortamı sunar. Bire bir ilgi ve kişiselleştirilmiş eğitim yaklaşımımızla, her öğrenci müzik dünyasında benzersiz bir yer edinmeye hazırlanır.

Eğitim Kadrosu

AllTrombonKornoTrompetTuba

Bilkent Üniversitesi Müzik Bölümü öğrencileri, kampüsün modern konser salonlarında ve Ankara'nın kültürel merkezlerinde sahne alma fırsatlarını keşfediyorlar.

Programlar

Bilkent Müzik Hazırlık Okulu’nun ortaokul müfredatı, öğrencilerin hem akademik hem de müzikal becerilerini geliştirmelerini amaçlamaktadır. Bu kapsamlı program, Milli Eğitim Bakanlığı’nın belirlediği genel ders müfredatının yanı sıra özel müzik eğitimi dersleri de sunmaktadır:

 • Öğrenciler, seçtikleri alanda derinleşmelerine olanak tanıyacak haftada iki saat birebir enstrüman dersi almaktadırlar.
 • Altı saatlik kulak eğitimi dersi ile müzik teorisi bilgilerini pekiştirmekte ve pratik işitme becerilerini geliştirmektedirler.
 • İki saatlik koro dersi, topluluk içinde uyum ve müzikal iş birliği becerilerini geliştirmelerine yardımcı olmaktadır.
 • Ayrıca öğrencilerimiz enstrümanlarında hazır olduklarında her hafta iki saatlik orkestra çalışmalarına da katılırlar

Dil eğitimine de büyük bir önem veren kurumumuz, öğrencilere birinci sınıftan itibaren haftada altı saat İngilizce dersi sunarak, onların 11. sınıfa geldiklerinde Bilkent Üniversitesi’nin İngilizce yeterlilik seviyesine ulaşmalarını hedeflemektedir.

Ortaokul eğitimi, sabahları Adnan Saygun Binamızda başlamakta, öğrenciler öğle yemeğinden sonra müzik dersleri için Fakülte binasına geçmektedirler. Fakülte binası, öğrencilerin bireysel çalışmalarını yapabilecekleri özel odalar sağlamaktadır.

Ortaokul eğitimini tamamlayan ve lise eğitimine devam etmek isteyen öğrenciler, 8. sınıfın sonunda lise giriş sınavına tabi tutulurlar. Ortaokul süresince alınan profesyonel müzik eğitimi, onları bu sınav için ve gelecekteki müzikal faaliyetleri için mükemmel bir şekilde hazırlar.

Öğrenciler her dönem, sanat dalı öğretmenlerinin de yer aldığı jüri önünde bir enstrüman sınavına girerler. Bu sınavlar ve ara değerlendirmeler, öğrencilerin sürekli gelişimlerini takip etmek ve onlara geri bildirim sağlamak için kritik önem taşır.

Bilkent Müzik Hazırlık Okulu’nun lise müfredatı, öğrencilerin yüksek seviyede müzikal beceriler kazanmalarını ve konservatuvar düzeyinde bir eğitim almalarını hedefler. Aşağıda lise müzik eğitiminin ana hatları ve öğrencilere sunulan fırsatlar özetlenmiştir:

 • Programımız, konservatuvar seviyesindeki bir müzik eğitimi müfredatını takip eder ve öğrencilere haftada iki saat birebir enstrüman dersi sunar, bu sayede öğrencilerin bireysel performans becerileri ve teknik yeterlilikleri geliştirilir.
 • Müzik teorisi, orkestra, koro ve oda müziği dersleri de haftada ikişer saat olarak planlanmıştır. Bu dersler, öğrencilerin müzikal bilgilerini derinleştirmelerine ve çok yönlü performans becerilerini geliştirmelerine katkıda bulunur.
 • İleri düzey müzik öğrencileri için 11. sınıftan itibaren kompozisyon, şeflik ve şan gibi seçmeli dersler de sunulmaktadır, bu dersler öğrencilerin ilgi alanlarına göre özelleştirilmiş bir müzik eğitimi almalarını sağlar.
 • Dil eğitimi, Bilkent’in lise müfredatında önemli bir yer tutar. Öğrenciler, İngilizceyi ileri düzeyde kullanabilmek için birinci sınıftan itibaren haftalık altı saat İngilizce dersi alırken, 9. sınıftan itibaren Almanca dersleri de eğitime dahil edilir.
 • Eğitim tamamen Fakülte binasında gerçekleştirilir ve her öğrenci için bireysel çalışma odaları sağlanır, böylece öğrencilerin kendi çalışmalarını verimli bir şekilde gerçekleştirmeleri desteklenir.
 • Öğrenciler, her dönem enstrümanlarıyla jüri önünde bir sınav gerçekleştirirler ve bu sınavlar, öğrencilerin sürekli ilerlemelerini ve müzikal gelişimlerini gözlemlemek için önemlidir. Ayrıca, öğretmenlerin birebir gerçekleştirdiği değerlendirmeler ve teknik becerilerin incelendiği jüri değerlendirmeleri, öğrencilerin müzikal yeteneklerini daha da geliştirmelerine yardımcı olur.

Lise müfredatı, öğrencileri, müzik dünyasında bilgili ve başarılı birer sanatçı olarak sahneye çıkmaları için hazırlarken, aynı zamanda uluslararası platformlarda rekabet edebilecek düzeyde dil becerilerine de sahip olmalarını amaçlamaktadır.

Lise son sınıf öğrencileri için uygulanan iki dönemlik program, onların müzikal eğitimlerini bir sonraki seviyeye taşımayı hedefler. İlk dönem sonunda öğrenciler, hazırladıkları programın 15 dakikalık bir bölümünü konserde sunarlar. Bu sunum, onların mezuniyete doğru ilerlerken kazandıkları becerileri sergileme imkanı sağlar.

Mezuniyet için ise öğrencilerin, kapsamlı bir repertuarı tam olarak icra etmeleri beklenir. Mezuniyet sınavı için aşağıdakilerden sorumlu olacaklardır. Mezuniyet sınavının süresi 30 dakika olup, konçerto bölümü de dahil edilir. Jüri gerekli gördüğü takdirde sınav süresini kısaltma hakkına sahiptir.

Bilkent Üniversitesi Müzik Bölümü, sadece müzikal bir ustalık sunmakla kalmaz, aynı zamanda ‘Temel Müfredat’ ile öğrencilerine gerçek anlamda geniş kapsamlı bir üniversite eğitimi sağlar. Bu müfredat, bir konservatuvar eğitiminin ötesine geçerek, öğrencilere matematiksel düşünme, bilgisayar bilimi, etkili iletişim ve liderlik gibi beceriler kazandırır. Öğrencilerimiz, sosyal ve doğa bilimleri ile uygarlık tarihi gibi dersler aracılığıyla eleştirel düşünme ve çapraz disiplinlerarası bağlantılar kurma yeteneği edinirler.

Bu geniş perspektif, müzik öğrencilerinin sadece sahnede değil, hayatın her alanında bilinçli ve etkin bireyler olarak yer almalarını destekler. Müzikal ifade ve yaratıcılık becerileri, Temel Müfredat’ın sunduğu geniş çerçevede şekillenirken, öğrenciler aynı zamanda toplumda etkin rol alabilecek donanımlı bireyler haline gelirler. Bu bütüncül yaklaşım, Bilkent’in eğitimini, müzik dünyasının dinamiklerine hâkim, çok yönlü sanatçılar yetiştirmek konusunda benzersiz kılar. Böylece Bilkent mezunları, sadece sanatların ustalık sergileyen değil, aynı zamanda küresel müzik sahnesinde bilgili ve etkili aktörler olarak kendilerini göstermeye hazır hale gelirler.

Müzik öğrencileri her dönem, iki saatlik bire bir özel ana sanat dersleriyle kişisel eğitimlerini derinleştirir. Altı dönem süresince alınan oda müziği dersleri, toplulukla çalma becerilerini ve farklı enstrümanlarla uyumu geliştirir. Öğrenciler ayrıca her dönem orkestra dersi ile Bilkent Gençlik Senfoni orkestrasıyla çalışma fırsatı bulur.  Yıllık dört konser dersi, sahne tecrübesini artırırken, her dönem sonundaki jüri sınavları, teknik ve müziksel gelişimlerini objektif bir şekilde değerlendirir. Dört dönem boyunca alınan müzik teorisi ve tarih dersleri, sağlam bir akademik zemin oluşturur.

Lisans eğitiminin sonunda, öğrenciler bir resital ve bir konçerto ile sanatsal yeteneklerinin doruk noktasını jüri önünde sergiler. Bu, onların profesyonel müzisyen olarak kariyerlerine adım atmalarından önceki en kapsamlı değerlendirme ve gösteridir. Bilkent Müzik Bölümü, sanatın ve bilimin entegrasyonunu vurgulayan ve öğrencilerini hem ulusal hem de uluslararası alanda rekabet edebilecek düzeyde yetiştiren bir programdır.

 

Üniversite Temel Müfredatı (16 ders, 40 Kredi):

 • ENG 101 & 102 İngilizce ve Kompozisyon I & II
 • TURK 101 & 102 Türkçe I & II
 • HIST 200 Türkiye Tarihi
 • GE 100 Oryantasyon
 • GE250 I & II Kolej Etkinlikleri Programı I & II
 • HCIV 101 & 102 Uygarlık Tarihi I & II
 • MATH 103 Matematiksel Düşünme I
 • CS 121 Bilgisayar Uygulamalarına ve Programlamaya Giriş
 • COMD 358 Profesyonel İletişim
 • Bir Fen dersi seçmeli
 • Bir Sosyal Bilimler dersi seçmeli
 • Bir Beşeri Bilimler dersi seçmeli

Müzik Temel Müfredatı (11 ders, 18 kredi):

 • 3 Konser/Resital
 • MSC 121-122 Temel Müzisyenlik (Muafiyet sınavı ile geçmek mümkün)
 • MSC 171 & 172 Müzik Teorisi Grubu
 • MSC 173, 174, 273 & 274 Müzik Tarihi Grubu

Diğer Müzik Dersleri:

 • Enstrüman Dersi  – Toplam 24 kredi için 6 ders (her biri 4 kredi)
 • Mezuniyet Konseri – Toplam 8 kredi için 2 ders (her biri 4 kredi)
 • Orkestra – Toplam 16 kredi için 8 Ders (her biri 2 kredi)
 • Oda Müziği- Toplam 18 kredi için 6 ders (her biri 3 kredi)
 • Müzik Teorisi  – Toplam 6 kredi için 2 ders (her biri 3 kredi)
 • Seçmeli – Toplam 9 kredi için 3 ders (her biri 3 kredi)

Toplam: 139 Bilkent kredisi, 241 ECTS

Enstrüman Sınav Uygulamalrı

Trompet

Trompet eğitim programının ilk üç yılı genel olarak benzer bir yapı izlerken, dördüncü yıl özellikle öğrencilerin mezuniyet konseri hazırlıklarına odaklanmaktadır. İşte detaylandırılmış bir biçimde trompet eğitim programının ilk üç yılı ve ayrı olarak dördüncü yılın ölçme ve değerlendirme kriterleri:

Lisans 1, 2 ve 3 – Trompet Eğitimi:

Her üç yıl için öğrencilerin katılımı, deşifre performansı, derslerdeki aktif katılımı ve öğretmenin belirttiği konulardaki başarıları değerlendirilir. Teknik sınavlar her dönem öğretmen tarafından yürütülür ve öğrencinin teknik performansı, disiplini ve önceki yıllara kıyasla gelişimi göz önünde bulundurularak notlandırılır.

Final Sınavları:

Her dönem sonunda öğrenciler aşağıdaki eserlerden sorumludur:

 • Bir konçertonun belirli bölümleri
 • İki sonat bölümü (bir ağır ve bir hızlı)
 • Bir virtüozite parçası
 • Beş orkestra solosu

Lisans 4 – Trompet Eğitimi (Mezuniyet Yılı):

Dördüncü yıl, daha bağımsız bir çalışma ve sanatsal ifade sergilemeye yönelik bir hazırlık sürecidir. Öğrenciler, trompet repertuarının geniş bir yelpazesini içeren eserlerle bir mezuniyet konseri sunarlar.

Final Sınavları:

Güz ve Bahar Dönemi final sınavlarında öğrencilerin sergilemesi beklenen eserler şunlardır:

 • Tam bir konçerto
 • Bir sonat
 • İki farklı stil ve formda virtüozite parçaları
 • Beş orkestra solosu

Bu eserler, öğrencinin trompet üzerindeki yetkinliğini, teknik becerilerini ve müzikal anlayışını değerlendirmek için kullanılır ve genellikle mezuniyet konseri programının bir parçası olarak seçilir. Öğrencinin bu eserleri hazırlama süreci, hem teknik hem de yorumlama becerilerinin gelişimini gösteren kapsamlı bir çalışmanın sonucudur.

Trombon

Lisans 1-3:

Güz Dönemi:

 • Teknik Sınav: Bir teknik etüd ve bir melodik etüd performansı beklenir. Bu etüdler öğrencinin teknik gelişimini ve müzikal anlatım yeteneğini sergilemesi açısından önemlidir.
 • Final Sınavı: Konçertonun bir bölümü, sonatın bir bölümü ve bir solo eser, öğrencinin repertuvar çeşitliliğini ve performans olgunluğunu gösterir.

Bahar Dönemi:

 • Teknik Sınav: Yine bir teknik etüd ve bir melodik etüd gereklidir, bu da öğrencinin sürekli gelişimini sağlamak için düzenli teknik çalışmanın önemini vurgular.
 • Final Sınavı: Konçertonun kalan bölümleri, sonatın kalan bölümleri ve bir solo eser, öğrencinin geniş bir repertuvarı kapsama becerisini değerlendirir.

Lisans 4 (Mezuniyet):

 • Final Sınavı: Bir konçerto, bir sonat, bir solo eser ve sınavdan 15 gün önce verilen bir zorunlu eser, öğrencinin bütün becerilerini sergilemesi için bir platform sağlar. Bu aşamada, piyanolu sonatlar ve modern solo eserler dışındaki tüm eserlerin ezberden çalınması beklenir, bu da öğrencinin müzikal hafızasını ve içselleştirme becerisini gösterir.

Lisans eğitimi boyunca, öğrencilerin orkestral sololar üzerinde de çalışmaları beklenir ki bu da onları profesyonel orkestra çevresine hazırlamak için esastır. Programın genel amacı, öğrencilerin kendi kişisel yorumlarını geliştirebilecekleri, teknik olarak sağlam ve müzikal olarak ifade gücü yüksek trombon sanatçıları olmalarını sağlamaktır.

Sınavlar

Geçmiş Etkinlikler

Bakır Çalgılar Hakkında Sıkça Sorulan Sorular

Trombon çalmaya kaç yaşında başlanır?

5. Sınıftan itibaren fiziksel uygunluğuna bakılarak alınabilir. Ara sınıflarda sıfırdan alım yapılmamaktadır. Lise ve lisans dönemine başlamak isteyen öğrencilerden belli müfredat eserleri istenir.

Trombona başlamak için aranan uygun özellikler nelerdir?

Kulak sınavından başarı ile geçmiş öğrencilerden öncelikle yeterli fiziksel gelişimi, daha sonra diş ve çene yapısına bakılır.

Trombon nasıl çalışır?

Trombon, sesini, trombonistin ağızlığa üflerken titreyen dudaklarının yarattığı “vızıltıyı” güçlendirerek üretir.
Tromboncu kulis adı verilen sürgüyü kullanarak perdeyi ayarlar ve notalar arasında geçiş yapar. El sürgüsünün dışarı doğru uzatılması perdeyi düşürür, içeri doğru geri çekilmesi ise perdeyi yükseltir.
Kulis/Sürgü, trombona bazı valfli/pistonlu  enstrümanlara göre avantaj sağlar çünkü müzisyenler daha geniş bir nota yelpazesi çalabilir.

Trombon çalmak kolay mı?

Basit tasarımına rağmen trombon çalmayı öğrenmesi en zor enstrümanlardan biri olabilir! Bu enstrümanı diğerlerinden zorluk açısından ayıran başlıca özellikler şunlardır:

Yüz kas kontrolü,
Ağız kaslarını güçlendirmek ve uygun şekilde kontrol etmeyi öğrenmek, nefesli çalgı öğrenen herkes için en büyük zorluklardan biridir. Ve muhtemelen trombon gibi nefesli bir enstrüman çalarken, klarnet gibi nefesli bir enstrüman çalmaktan daha çabuk yorulursunuz.

El kaydırma tekniği,
Trombonun el sürgüsü, özellikle valfli aletlerle karşılaştırıldığında tekniği engelleyebilir. Sürgüyü içeri ve dışarı hareket ettirmek bir valfe basmaktan çok daha zordur. Ve bunu hızlı bir şekilde yapabilmek için kas hafızasını geliştirmek çoğu zaman yıllar süren pratik gerektirir.

Tromboncu en ufak bir bilek hareketiyle akordunu ayarlayabilirken, bu hareket çok affedici olmayabilir. Sürgü yalnızca biraz yerinden kayarsa notanın sesi akortsuz çıkacaktır. Ve sürgü için belirlenmiş bir durak yoktur. Bu nedenle tromboncuların iyi akortla çalabilmeleri için kulaklarını eğitmeleri gerekir.

Trombonu öğrenmek ne kadar sürer?

Trombonda veya başka bir enstrümanda gelişmek istiyorsanız istikrarlı ve tutarlı bir uygulama şarttır. Ancak kendi ilerlemeniz aşağıdakiler de dahil olmak üzere çeşitli faktörlere bağlı olacaktır:

– Hedef: eğer “öğrenmek” derken birinci sınıf bir tromboncu olmayı kastediyorsanız, sıradan bir müzisyenden daha fazla zamana ihtiyacınız olacak.
– Daha önceki herhangi bir müzik deneyimi (örneğin, müzik teorisini anlamak, notaları okuyabilmek) avantajdır.

– 10.000 saat kuralı, mesleki yeterliliğe ulaşmak için 10.000 saat pratik yapılması gerektiğini öne sürer. Bu elbette 10.000 saatlik doğru uygulamayı gerektirir ki bu da uzun yıllar alır.

Trombon hangi müzik türlerinde kullanılır?

Trombon, klasik müzik, caz, pop ve rock müzik gibi birçok farklı müzik türlerindeki  orkestralarda, bandolarda, caz topluluklarında, halk müziği gruplarında ve daha pek çok yerde kullanılır.

Bir trombonun maliyeti ne kadar?

Trombonların fiyatları, seviyesine, türüne, markasına ve kullanılan malzemeye göre çok geniş bir aralıkta değişebilmektedir. Üst düzey veya profesyonel trombonlar daha iyi malzeme ve işçilikle yapılır ve daha pahalı bir ağızlık ve onarım gibi satış sonrası hizmetleri içerebilir.

Başlangıç seviyesi için 400-1.200$
Orta seviye için 1.500-2.500$
Profesyonel seviye için 2.500$+
Bazı “butik”  veya özel trombon modellerinin yenisi 4.000 ila 5.000 ABD Doları üzerinde bir maliyete sahip olabilir.

We take processes apart, rethink, rebuild, and deliver them back working smarter than ever before.