Hakkımızda

Bilkent Üniversitesi Müzik Hazırlık İlkokul, Ortaokul ve Lisesi, Yüksek Öğretim Kurulu’nun kararı ile kurulmuş, MEB Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı’nın güncel öğretim programlarını yürüten, klasik müzik alanında tam gün eğitim veren bir okuldur.

İlke olarak öğrenmenin öğretilmesini amaçlayan programlar doğrultusunda öğrencilerin araştırmacı kimlik kazanmaları hedeflenir. Serbest düşüncenin egemen olduğu, demokrasi sevgisinin aşılandığı ortamlar öğrencilerimizin hem sanatsal hem de sosyo-kültürel yapıda belirlenen düzeye erişimlerine olanak sağlamaktadır.

Yetenekli çocukların erken yaşlarda düzenli bir şekilde müzik eğitim programı uygulayan okullarda eğitilmeleri dünyada özel bir uygulamadır. İlköğretim çağı bu amaca yönelik verimli temellerin atılabileceği en uygun devredir. Bilkent Üniversitesi Müzik ve Sahne Sanatları Fakültesi Müzik Hazırlık Okulu, bu tür okulların ülkemizdeki öncüsü ve tek örneğidir.

Misyonumuz

Bizler, öğrencilerimize beklentilerin üzerinde, ulusal ve uluslararası sanatsal ve akademik standartlar doğrultusunda bir eğitim programı sunuyor, onlardan, müzik kariyerlerinde ve sonraki yaşamlarında fark yaratacak başarılar bekliyoruz. 

Bizler, dünya çapında müzisyenler yetiştirme misyonu ile yola çıkan ancak aynı zamanda da Bilkent’in kuruluşunun temel ilkeleri doğrultusunda özgüven sahibi, ilerici, ulusal ve evrensel değerleri sahiplenen, küresel sorunlara duyarlı, eleştiren ve farklılıkları kucaklayan bireyler yetiştirmeyi, ahlak, vicdan, hoşgörü, adalet, empati gibi değerleri eğitimin bir parçası haline getirerek, öğrencilerimizin birer dünya vatandaşı olmasını hedefliyoruz.

Tarihçe

Bilkent Üniversitesi Müzik ve Sahne Sanatları Fakültesi, üniversitenin 1984 yılında kuruluşuyla beraber eğitime 1986’da başlayan ilk üç fakültesinden biri olarak öne çıkar. Türkiye’de fakülte düzeyindeki ilk müzik ve sahne sanatları yükseköğretim kurumu olan bu fakülte, Prof. Dr. İhsan Doğramacı’nın vizyonuyla şekillenmiş; eğitim, bilim, kültür ve sanat alanlarında dünya çapında saygın bir konum elde etme amacını benimsemiştir.

Bu amaca ulaşmak için fakülte, müzik ve tiyatro alanlarında üst düzey, yaratıcı ve yorumcu sanatçılar yetiştirmeyi; ulusal ve uluslararası sanat dünyasında köprüler kurmayı ve taze bir güç katmayı hedeflemiştir. Bu vizyon, genç sanatçıları ulusal ve uluslararası arenada rekabet edebilecek seviyelere taşıyacak bir eğitim ve uygulama programı geliştirmek için bir rehber olmuştur.

Fakülte, özgün bir eğitim modeli ve hümanist bir anlayışla, dinamik ve çağdaş bir bakış açısıyla şekillenmiş; sanatçıların gelişimine katkıda bulunacak elverişli bir sanatsal iklim oluşturmayı amaçlamıştır. İdeal bir sanat ortamı yaratma düşüncesi, fakültenin kuruluş tasarımının esin kaynağı haline gelmiştir.

Uluslararası standartlardaki profesyonel ve yarı profesyonel sanat kuruluşları oluşturmak, gençlik ve toplumsal sorumluluk projeleri, sanat etkinlikleri ve festivaller düzenlemek bu vizyonun bir parçasıdır. Böylece hem verimli bir eğitim ve araştırma ortamı hem de sanat dünyası için yeni bir çekim merkezi yaratılması hedeflenmiştir.

Fakülte, sanatsal topluluklar aracılığıyla uluslararası alanda sivrilmeyi ve benzersiz bir eğitim verimini artırarak Türkiye ve dünya çapında fark yaratmayı amaçlamıştır. Çok yönlü işlevsellik, işlevler arası bütünsellik, tutumlu ve yenilikçi bir kadro yapısıyla bu hedeflere ulaşılması planlanmıştır.

Eğitim yolculuğuna 1986 ilkbaharında Müzik Hazırlık Okulu ile başlayan fakülte, o dönemdeki sınırlı imkanlarla ve ilk öğrencileriyle eğitime adım atmıştır. Bu, Bilkent Müzik ve Sahne Sanatları Fakültesi için sadece küçük bir başlangıçtı.

ONAY Ersin, “Topraktan Sahneye: Anadolu’ya Senfonik Yolculuk,” Sun Yayınevi, Ankara, 2017.

DSC00088_2019-05-06

Prof. Ersin Onay

1949 yılında İstanbul’da doğdu. 1955 yılında İstanbul Belediye Konservatuvarı Piyano Bölümü öğrencisi oldu. 1959’da yatılı olarak Ankara Devlet Konservatuvarına kabul edildi. 1968 yılında bu okulun Piyano Bölümünü Ulvi Cemal Erkin’in öğrencisi olarak bitirdi. Aynı yıl devlet ihtisas bursuyla Fransa’ya gönderildi. Burada Pierre Sancan, Thierry de Brunhoff ve Pierre Fiquet gibi ünlü piyanist ve pedagoglarla çalıştı. Alfred Cortot’nun kurmuş olduğu “Ecole Normale de Musique de Paris”deki öğrenimini; 1971’de “Diploma d’Execution de Piano”, 1974’te “Licence d’Enseignement du Piano” diplomalarını “Oybirliğiyle Birincilik ve Jüri Özel Tebrik Ödülü” ile aldı. Yurt dışında ve yurt içinde çok sayıda konser verdi.

1974 yılında İstanbul Devlet Konservatuvarına sanatçı öğretmen olarak atandı. Burada ayrıca, bölüm başkanı ve müdür olarak görev yaptı. 1980 yılından itibaren sanat çalışmalarını yurt dışında sürdürdü. Eurythmiche Kunst Hannover’de profesörlük hak ve yetkileriyle çalıştı. 1983 yılında Hacettepe Üniversitesi Ankara Devlet Konservatuvarı müdürlüğü görevine getirildi. 1987 yılında profesör unvanı aldı.

Aynı yıl kurucu görevler için Bilkent Üniversitesi Müzik ve Sahne Sanatları Fakültesine atandı. Bu fakültede 2000 yılına kadar, eş zamanlı olarak dekanlık, bölüm başkanlığı, Müzik Hazırlık Okulu ve Müzik ve Sahne Sanatları Enstitüsü müdürlüğü görevlerini yürüttü. Kuruluş aşamasında; Fakülte, Müzik Hazırlık Okulu ve ilk Müzik İlköğretim Okulunun eğitim yapılandırılmasını, kadrolaşmasını gerçekleştirdi. Ayrıca, müzik eğitiminin küçük yaşlara yaygınlaştırılması için okul öncesi “Erken Müzik Eğitimi” programını açtı. 1987-1993 yılları arasında, uluslararası ilişkiler bağlamında, 23 ülkenin katılımında gerçekleşen, her ikisi de bir ilk olan Bilkent Uluslararası Müzik Yaz Okulu ve Bilkent Uluslararası Gençlik Senfoni Orkestrası projesini tasarlayarak hayata geçirdi. Orkestranın yurt içi konser turnelerini, İzmir ve İstanbul Uluslararası Müzik Festivalleri katılımlarını gerçekleştirdi. 1993 yılında ülkemizin ilk uluslararası akademik sanat topluluğu olan Bilkent Senfoni Orkestrasını (BASSO) kurdu. Aynı yıl, düzenli haftalık konserlerden oluşan, Bilkent Akademik Konserleri Dizisi ile “nitelikli müziğin yurt yüzeyine yaygınlaştırılması amacıyla”, yaz aylarında gerçekleşen, özgün ve gezici nitelikteki Uluslararası Anadolu Müzik Festivalini hayata geçirdi. 2000 yılına kadar, etkinlikleri doğu ve güneydoğu illeri de dahil olmak üzere, 57 ilimize ve yurt dışına yayılan bu oluşumların tanıtımını, sanatsal-yönetsel ve gelişim sorumluluğunu üstlendi. Dünyaca ünlü Türk ve yabancı şef ve solistlerin yer aldığı sayısız konser düzenledi. 1999’da Türkiye Uluslararası Chopin Piyano Yarışmasını başlattı. 1994 yılında, ülkemiz klasik müzik alanında bir ilk olan, Bilkent Müzik Kayıt Stüdyosunu, Müzik Yapımcılık (BMP) birimini kurdu. Bilkent Senfoni Orkestrası konser kayıtlarından elde edilen “Bilkent Ev Konserleri Dizisi” CD yapım projesini başlattı. Bu çerçevede Türk-yabancı ünlü sanatçıların yer aldığı çok sayıda CD yapımını yürüttü.

Bütün bu oluşumlarda; Bilkent Üniversitesi Müzik ve Sahne Sanatları Fakültesi, Onay’ın Fakültenin kuruluşunda belirlediği: “Her konservatuvar bir Sanat Merkezi olmalıdır. Her orkestranın içinden bir konservatuvar, her konservatuvarın içinden de bir orkestra çıkarılabilir. Bu iki fonksiyon aynı çatı altında birleştirilebilir, tek bir kadroda toplanabilir. Böylesi çok yönlü işlevsellik, işlevler arası bütünsellik ile yüksek eğitim niteliği, verimlilik, sürdürülebilirlik ayrıca tasarruf kazanılabilir.” İlkesiyle özgün bir model olarak hayata geçmiş oluyordu.

Solistlik kariyerini, 1990 yılında Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası eşliğinde verdiği konserden sonra ağırlıklı olarak eğitim, yönetsel ve kurucu alandaki çalışmalara yönlendirmiş olan Onay, 1974 yılından beri, kariyerlerini yurt içi ve dışında sürdüren çok sayıda piyanist yetiştirdi. Çok sayıda sanatçının yetişmesinde doğrudan ve dolaylı katkılarda bulundu. 1990 yılında Polonya Kültür ve Güzel Sanatlar Bakanlığı Kültür Nişanı ile onurlandırıldı. Leyla Gencer Şan Yarışması Onur Kurulu üyeliğinde, Zehra Yıldız Sanat Vakfı kurucu üye ve başkan yardımcılığında bulunan Onay, 2000-2002 yılları arasında, önceden (1989-2000) Müzik Danışma Kurulu üyesi olduğu İstanbul Kültür ve Sanat Vakfında Genel Müdür olarak görev yaptı. 1983-1989 yıllarında Atatürk Kültür Dil ve Tarih Kurumu Atatürk Kültür Merkezi asli üyeliği, 1991-1995 yılları arasında Yükseköğretim Kurulu Genel Kurulu üyeliğinde bulundu. Üniversitelerarası Kurul Güzel Sanatlar Temel Alan Danışma Komisyonunda üye ve bir dönem başkan olarak görev yaptı. 2004 yılında, İzmir Kültür Sanat ve Eğitim Vakfının çağrısı üzerine; Vakıf bünyesinde müzik ve sahne sanatları alanında yaş sınırı olmaksızın uygulanan özgün bir eğitim programının tasarımını ve Akademi İKSEV’in kuruluşunu gerçekleştirdi.

1990-2020 yılları arasında Sevda-Cenap And Müzik Vakfı Danışma Kurulu üyeliğinde bulunan Ersin Onay’ın; Fakültenin kuruluş, amaç ve gelişim öyküsünü anlatan, “Topraktan Sahneye-Anadolu’ya Senfonik Yolculuk” (2017) ve Ekim 2020’de yayımlanan “Türk Müzik ve Sahne Sanatlarının Doğuş Yılları 1924-1976” olmak üzere iki kitabı bulunmaktadır.

Fotoğraflar: Ozan Sağdıç