Program
Hakkında

Bilkent Üniversitesi Kompozisyon Bölümü, Türkiye’nin en seçkin müzik programlarından biri olarak, ülkenin dört bir yanından yetenekli ve yaratıcı öğrencileri bir araya getiriyor. Eğitim kadromuz, hem deneyimli hem de aktif müzisyenlerden oluşmakta ve çok çeşitli müzik stilleri ve anlayışlarını temsil etmektedir. Her öğrenci, eğitimi süresince en az iki farklı öğretim üyesi ile çalışma fırsatı bulur, bu da onlara geniş bir perspektif ve kişiselleştirilmiş öğrenim deneyimi sunar.

Bölümümüzdeki öğrenci sayısı 10 ile 12 arasında değişmekte olup, bu da her bir öğrencinin bireysel ilgi ve desteğin maksimum düzeyde olmasını sağlar. Küçük sınıf yapımız, öğrencilerimizin her birine yoğun bir ilgi gösterilmesine ve onların sanatsal gelişimlerine katkıda bulunacak derinlemesine mentorluk yapılmasına olanak tanır. Bilkent Kompozisyon Bölümü’nde, öğrencilerimizin her biri, yalnızca teknik becerilerini geliştirmekle kalmaz, aynı zamanda kendilerine has sanatsal seslerini bulmaları için gereken ilham ve rehberliği de alırlar. Bizler, öğrencilerimizin sadece başarılı besteciler olarak değil, aynı zamanda kendi sanatsal yollarını çizebilen özgün sanatçılar olarak mezun olmaları için çalışıyoruz.

Kaynaklar ve Fırsatlar

Bilkent Üniversitesi Kompozisyon Bölümü, Türkiye’nin en seçkin müzik programlarından biri olarak tanınıyor ve öğrencilerimiz her yıl yurt içi ve yurt dışından gelen çağdaş müzik icracıları ve toplulukları ile çalışma imkanı buluyorlar. Bu deneyimler sayesinde, Türkiye’nin en aktif kompozisyon bölümlerinden biri olma özelliğimizi koruyoruz. Bölümümüze konuk olan saygın topluluklar arasında Oerknal Ensemble, exxj ensemble, Collegium Novum Zürich, Convergence Ensemble, Ensemble Interface, Neophon Ensemble, Black Pencil, Hezarfen Ensemble, Birdbrains duo ve Diskant ensemble gibi isimler bulunuyor.

Bunun yanı sıra, Ulrich Kreppeim, Ken Ueno, Eun-ha Cho, Shih-Hui Chen, Bruno Mantovani, Klaus Lang, Mark Andre gibi uluslararası tanınmış besteciler tarafından verilen ustalık sınıflarına katılma ve Chaya Czernowin, Alexander Schubert, Jonty Harrison, Clemens Gadenstätter gibi isimlerin seminerlerine katılarak derinlemesine bilgi edinme imkanı bulurlar. Bu etkileşimler, onların sanatsal vizyonlarını genişletir ve kariyerlerinde önemli bir fark yaratır.

Elektronik Müzik Stüdyomuz, 10.1 kanallı  bir sistemle donatılmış olup, kompozisyon öğrencilerine kendi elektronik müzik projelerini geliştirebilecekleri bir alan sunar. Stüdyoda yapılan çalışmalar, her yıl düzenlenen elektronik müzik konserlerimizde sergilenir ve öğrenciler ekipmanı ödünç alarak kendi sanatsal ifadelerini keşfetme fırsatı bulurlar.

Öğrencilerimiz, Bilkent’te eğitim gören diğer yetenekli icracılarla da düzenli olarak ortak projeler geliştirme şansına sahipler. Her yıl düzenlenen ve ‘Genç Besteciler/Genç Yorumcular’ serisi olarak bilinen konserlerimizde, bu tür iş birliklerinin en güzel örneklerini sergileme fırsatı buluyoruz. Öğrencilerimizin yaratıcı çalışmaları ve performansları, bu konserlerde geniş bir dinleyici kitlesi tarafından takdirle karşılanıyor. Böylece, öğrencilerimiz, sanatsal ifadelerini gerçek dünya sahnesinde test etme ve geliştirme olanağı elde ediyorlar.

Kompozisyon Eğitim Kadrosu

Bilkent'te bestecilik eğitimi, yenilikçi ve uluslararası kabul görmüş yöntemlerle harmanlanarak, öğrencileri dünya sahnesinde etkili sanatçılar olarak öne çıkarmaları için hazırlıyor.

Programlar

Bilkent Üniversitesi Müzik Bölümü, sadece müzikal bir ustalık sunmakla kalmaz, aynı zamanda ‘Temel Müfredat’ ile öğrencilerine gerçek anlamda geniş kapsamlı bir üniversite eğitimi sağlar. Bu müfredat, bir konservatuvar eğitiminin ötesine geçerek, öğrencilere matematiksel düşünme, bilgisayar bilimi, etkili iletişim ve liderlik gibi beceriler kazandırır. Öğrencilerimiz, sosyal ve doğa bilimleri ile uygarlık tarihi gibi dersler aracılığıyla eleştirel düşünme ve çapraz disiplinlerarası bağlantılar kurma yeteneği edinirler.

Bu geniş perspektif, öğrencilerin, hayatın her alanında bilinçli ve etkin bireyler olarak yer almalarını destekler. Müzikal ifade ve yaratıcılık becerileri, Temel Müfredat’ın sunduğu geniş çerçevede şekillenirken, öğrenciler aynı zamanda toplumda etkin rol alabilecek donanımlı bireyler haline gelirler. Bu bütüncül yaklaşım, Bilkent’in eğitimini, müzik dünyasının dinamiklerine hâkim, çok yönlü sanatçılar yetiştirmek konusunda benzersiz kılar. Böylece Bilkent mezunları, sadece alanında ustalık sergileyen değil, aynı zamanda küresel müzik sahnesinde bilgili ve etkili aktörler olarak kendilerini göstermeye hazır hale gelirler.

Kompozisyon öğrencileri her dönem, iki saatlik bire bir özel kompozisyon dersleriyle kişisel eğitimlerini derinleştirir. Üç dönemli notasyon, enstrümantasyon ve orkestrasyon sekansı öğrencilerin üst düzey çalgılama tekniklerini öğrenmesine yardımcı olur. Dört dönem boyunca alınan müzik teorisi ve tarih dersleri, sağlam bir akademik zemin oluşturur.Müfredatlarında ayrıca ileri düzey kontrpuan, form ve post-tonal teori dersliri de bulunmaktadır.

Lisans eğitiminin sonunda, öğrenciler 7 eserlik bir sanatsal portfolyoyu jüri önünde sunarlar. Bu, onların profesyonel müzisyen olarak kariyerlerine adım atmalarından önceki en kapsamlı değerlendirmedir. Bilkent Müzik Bölümü, sanatın ve bilimin entegrasyonunu vurgulayan ve öğrencilerini hem ulusal hem de uluslararası alanda rekabet edebilecek düzeyde yetiştiren bir programdır.

Üniversite Temel Müfredatı (16 ders, 40 Kredi):

 • ENG 101 & 102 İngilizce ve Kompozisyon I & II
 • TURK 101 & 102 Türkçe I & II
 • HIST 200 Türkiye Tarihi
 • GE 100 Oryantasyon
 • GE250 I & II Kolej Etkinlikleri Programı I & II
 • HCIV 101 & 102 Uygarlık Tarihi I & II
 • MATH 103 Matematiksel Düşünme I
 • CS 121 Bilgisayar Uygulamalarına ve Programlamaya Giriş
 • COMD 358 Profesyonel İletişim
 • Bir Fen dersi seçmeli
 • Bir Sosyal Bilimler dersi seçmeli
 • Bir Beşeri Bilimler dersi seçmeli

Müzik Temel Müfredatı (11 ders, 18 kredi):

 • 3 Konser/Resital
 • MSC 121-122 Temel Müzisyenlik (Muafiyet sınavı ile geçmek mümkün)
 • MSC 171,172, 271 & 272 Müzik Teorisi Grubu
 • MSC 173, 174, 273 & 274 Müzik Tarihi Grubu

Diğer Müzik Dersleri:

 • Kompozisyon Dersi- Toplam 24 kredi için 6 ders (her biri 4 kredi)
 • Mezuniyet Konseri- Toplam 8 kredi için 2 ders (her biri 4 kredi)
 • Uygulamalı Müzik Seçmeli/Koro – Toplam 16 kredi için 8 Ders (her biri 2 kredi)
 • Notasyon/Orkestrasyon Toplam 9 kredi için 3 ders (her biri 3 kredi)
 • Sonat teorisi/Tonal Konrpuan/Post-Tonal Teori – Toplam 9 kredi için 3 ders (her biri 3 kredi)
 • Seçmeli – Toplam 9 kredi için 3 ders (her biri 3 kredi)

Toplam: 139 Bilkent kredisi, 241 ECTS

Kompozisyon Lisans Eğitim Rehberi

Kulak Eğitimi

Programa kabul edilen her öğrenci için ilk dönem öncesi seviye tespiti yapılır. Seviye tespit sınavının sonucuna göre:

 1. Giriş sınavında 1. kur seviyesinde yer alan öğrenciler MSC 121 ve MSC 122’yi almaları gerekmektedir.(https://stars.bilkent.edu.tr/homepage/curriculum.php?DEPT=MUS).  

    Bu dersler Pass/Fail olarak değerlendirilir.

 1. Seviye sınavında 1. Kuru geçen öğrenciler seviyelerine göre Applied Music Elective kümesinden aşağıdaki uygun dersleri almaları gerekmektedir:

İkinci Kur: MSC 181-182

Üçüncü Kur: MSC 281-282

Dördüncü Kur: Advanced Ear Training

İngilizce Hazırlık

İngilizce hazırlık süresince öğrenciler 1 saatlik bireysel kompozisyon dersini bölüm tavsiyesi üzerine alabilirler. Ancak bu ders İngilizce hazırlık süresince zorunlu değildir. İngilizce hazırlık süresince öğrencilerin belli bir proje üzerinde çalışması beklenmez. Bu dönemdeki kompozisyon derslerinin temel amacı, öğrencinin bazı temel teknik ve kavramları çalışarak, lisans eğitimine hazırlanmasıdır. 

İngilizce hazırlığın azami süresi 2 yıldır. Bu süre içinde öğrencilerin hazırlık programını tamamlayıp, lisans programına başlamaları beklenmektedir. İkinci senenin sonunda İngilizce hazırlıktan başarısız olan öğrencilerin, üniversite lisans yönetmeliği doğrultusunda okul ile ilişikleri kesilir. İkinci senenin sonunda İngilizce hazırlığı başarıyla tamamlayan öğrenciler, lisans programına başlayabilirler.

Lisans Dönemi

Kompozisyon dersleri lisans evresinde haftada 2 ders saati olarak bir kompozisyon hocasıyla birebir olarak gerçekleştirilir. Alınan dersin izlencelerine (syllabus) genel olarak bağlı kalınır. (https://stars.bilkent.edu.tr/homepage/courses.php?DEPT=MUS). Ancak kompozisyon müfredatı belli oranda öğrencinin ihtiyacı ve çalışma alanına göre öğretmeni tarafından bireysel olarak şekillendirilir.

Öğrencinin kompozisyon eğitimi boyunca yerine getirmesi gereken yükümlülükler şöyledir:

 1. Her dönem toplam en az 7 dakika veya 100 ölçü eser(ler) üretmek. İlk dönem öğrencileri için ödev olarak verilen yazılı müzikler de bu kapsamda kabul edilir. 
 2. İlk senenin sonunda, aşağıda örnekleri verilen standart bir enstrüman veya enstrüman topluluğu için en az bir tamamlanmış eser üretmiş olmak.
  1. Solo çalgı seçenekleri örnekleri : piyano veya orkestrada yer alan klasik batı müziği enstrümanları. Eserler solo veya piyano eşlikli olabilir.
  2. Topluluk örnekleri : Yaylı üçlü, yaylı dörtlü, piyanolu yaylı grupları, Pierrot veya türevi karışık topluluklar,.
 3. Kompozisyon öğrencilerinin eğitimleri boyunca aşağıdaki eser türlerinden en az bir tanesi için eser üretmiş olmaları gerekir.
  1. Elektronik Müzik
  2. İnsan sesi (veya benzeri şekilde, konuşmacı, aktör/aktris,dansçı, performans sanatçısı) içeren solo,   topluluk veya orkestra için eser
  3. Sahne eseri
  4. Tiyatro veya film için eser
  5. Diğer multimedia işler
  6. Ses enstalasyonu
 4. Asgari 7 dk. uzunluğunda bir orkestra eseri veya asgari 12 dk. uzunluğunda en az 15 kişilik topluluk için yazılmış bir eser. Normalde öğrencin son senesinde yazması beklenir. Ancak öğretmenin ve sanat dalı kurulunun uygun görüşü ile daha önceki bir dönemde de yazılabilir.

Salgın hastalık, savaş gibi olağan dışı şartlar olmadıkça, Bilkent Müzik ve Sahne Sanatları Fakültesi, öğrenci eserlerinin halka açık düzenli konserlerle seslendirilmesi, ses ve/veya görüntü kaydını sağlayacaktır. Standart dışı çalgı/ses bileşimleri ve/veya icra koşulları için yazılmış eserler bu kapsama alınmayabilir. Düzenlenen konserlerin organizasyonuna tüm kompozisyon öğrencileri katkıda bulunacaktır. 

Öğrenciler lisans programı boyunca en az iki farklı kompozisyon öğretmeni ile çalışırlar. Lisans eğitiminin birinci ve ikinci senelerinde  aynı öğretmen ile çalıştıktan sonra üç ve dördüncü senelerinde başka bir öğretmen ile eğitimlerine devam ederler. Bunun dışında gerekli durumlarda sanat dalı kurulunun kararıyla öğretmen değişikliği gerçekleşebilir.

Kompozisyon Sanat Dalı Kurulu

Kompozisyon Sanat Dalı Kurulu, müzik bölüm başkanı tarafından seçilen 3 kompozisyon sanat dalı öğretim üyelerinden oluşur. Öğrencilerin bireysel gelişimlerinin takibi, öğrencilerin ilk iki dönem sırasında yazdıkları eserlerin kıstasları, öğretmen değişiklikleri, öğrenci burslarının artırım ya da azaltılması konusunda yetkili kurullara öneride bulunma, vb. konular bu kurulda görüşülerek karara bağlanır.

 

Kompozisyon Vizeleri

Kompozisyon müfredatında her dönem iki vize bulunur. Ilk vize 7. ikinci vize ise 14. haftada gerçekleştirilir. Öğretmen her vizede aşağıdaki kıstasları değerlendirir:

 • Öğrencinin derse zamanında gelmesi
 • Öğrencinin derse hazır gelmesi
 • Öğrencinin dersi dinlemesi ve öğretmenin verdiği ödevleri zamanında yapması
 • Öğrencinin disiplinli ve itinalı bir çalışma yürütüyor olması

Öğrencinin dönem sonu ortalaması şu şekilde hesaplanır:

    I-II-III-IV-V-VI. Dönemler
 1. Ara değerlendirme: %15
 2. Ara değerlendirme %15
 3. Jüri Final Sınavı: %60
 4. Seminer katılımı: %10
    VII. dönem
 1. Ara değerlendirme: %40
 2. Ara değerlendirme %50
 3. Seminer Katılımı %10
    VIII. dönem
 1. Final Jüri Sınavı – Orkestra eseri %50
 2. Seminer Katılımı: %10
 3. Mezuniyet sunumu: %10
 4. Mezuniyet Portfolyosu: %30

Kompozisyon Jüri Sınavları

Her öğrencinin bir dönem boyunca en az bir eser bitirmesi beklenmektedir. Bu eserlerin yukarıda da belirtildiği gibi en az 7 dakika veya 100 ölçü uzunluğunda olması beklenir.

Öğrenciler final sınavı tarihinden bir hafta önce, o dönem sınavda sunacakları eser(ler)i sınav jürisine ulaştırmalıdırlar. 

Sunulan partisyonlar profesyonel standartta olmalıdır. Sınavlarda eserlerin bitmiş olması beklenmektedir. Partisyonlar, el yazması veya bilgisayar çıktısı halinde olabilir. Jüriye sunulacak dosyada, eserin partisyonu, varsa kaydı, performans notları, program notunun yer alması beklenir. .

Jüri, öğrencinin sunduğu dosyada aşağıdakileri değerlendirir.

 • Öğrencinin sunduğu eserlerin süre ve kapsam bakımından değerlendirilmesi
 • Bir önceki döneme göre kat ettiği başarı seviyesi
 • Sunmuş olduğu eser(ler)deki fikir ve konseptin başarısı
 • Sunmuş olduğu eser(ler)deki notasyon ve partisyon kalitesi
 • Sunmuş olduğu eser(ler)deki enstrüman ve/veya insan sesi yazısı (idiomatic writing)

Eserlerin tesliminden bir hafta sonra, sözlü bir savunma gerçekleştirilir.

Mezuniyet Yılı (7 ve 8. dönemler)

Öğrenciler 7. Dönemin sonunda jüri sınavına girmezler. 8. Dönemlerinde jüriye orkestra eserlerini sunmaları gerekir. Ayrıca dönem içinde mezuniyet portfolio sunumlarını gerçekleştirirler. Ayrıca aşağıdakileri de bölüm başkanlığına teslim etmeleri gerekmektedir.

Bu portfolyoda aşağıdakiler yer alır:

 • Akademik C.V.
 • Eser portfolyosu: Portfolyo en az 7 eserden oluşur ve en az bunlardan bir tanesinin orkestra veya büyük bir topluluk için yazılmış olması gereklidir. 
 • Eserlerin kayıtlarının linkleri
 • Lisans döneminde yazmış olduğu bir tane akademik çalışma (term paper): Bu çalışma ders için yazıldıktan sonra öğretmenin verdiği geri dönüşlerle revize edilerek son haline gelmiş bir paper olması gerekmektedir.

Mezuniyet jürisi, öğrencinin 7 ve 8. dönemlerde yazmış olduğu eser(ler) ile beraber, bütün portfolyosunu da değerlendirir.

Kompozisyon Seminerleri

Kompozisyon seminerleri her Cuma saat 15:30 – 17:20 arasında gerçekleşir. Seminerlere katılım kompozisyon dersinin ½10’unu oluşturur. Norlandırma aşağıdaki tabloya göre yapılır.

1-3 devamsızlık: 10 puan

4- devamsızlık: 9 puan

5- devamsızlık: 7 puan

6 devamsızlık: 4 puan

7 devamsızlık: 1 puan

8 ve üzeri devamsızlık: 0 puan

MSC 100-200-300 Konser Dersleri

Kompozisyon öğrencilerinin konser dersleri kapsamında her sene en az bir eserlerinin seslendirilmesi gerekmektedir. Konser dersleri normal olarak ilk dönem yüklenir, eğer öğrenci konser gerçekleştirirse S notu ile dersi tamamlar. Konserin ikinci döneme kalması durumunda dersin notu P olarak belirlenir ve öğrenci dersi ikinci dönem tekrar yükler. İkinci dönem konserin gerçekleşmemesi durumunda dersin notu başarısız (U)olarak verilir.

Konser düzenleme ve katılım

Öğrenciler, kompozisyon sanat dalının düzenlemiş olduğu bütün etkinliklerde görev alması ve ayrıca bütün konserlere katılmaları beklenmektedir. 

Öğrenci konserleri için şu görevler öğrenciler arasında bölüştürülür:

 • Konser direktörü: Konser tarihi belirleme, konsere katılacak öğrencileri koordine etme, prova ve konser için gerekli oda rezervasyonlarını yapma, vb.
 • Program ve afiş düzenlemesi, basımı ve yayımı
 • Konser tanıtımı, sosyal medya duyuruları
 • Sahne düzeni
 • Ses sistemi kurulumu ve toplanması
 • Fotoğraf ve video çekimi
 • Konser materyallerinin Kompozisyon bölümü arşivine katılması ve düzenlenmesi

Bilkent Üniversitesi Kompozisyon Yüksek Lisans Programı, bestecilere, lisans eğitimlerinde kazandıkları bilgi ve deneyimleri geliştirebilmeleri için ileri düzeyde uzmanlık kazandırmayı hedefleyen, kapsamlı ve esnek bir eğitim ortamı sunar. Program, öğrencilere kendi yaratıcı ve kompozisyonel seslerini geliştirebilmeleri için geniş bir alan sağlarken, akademik araştırma becerilerinin güçlendirilmesine de büyük önem verir.

Program, zorunlu ders sayısını minimumda tutarak öğrencilere, kişisel ilgi alanlarına ve kariyer hedeflerine göre ders seçimlerini özgürce yapabilme imkanı tanır. Kompozisyon alanında yaratıcı ve yenilikçi yeteneklerin geliştirilmesi beklenirken, öğrencilerin aynı zamanda teorik ve tarihsel konulardaki bilgilerini derinleştirmeleri amaçlanır.

Yüksek Lisans programının müfredatı ve gereklilikleri şu şekilde özetlenebilir:

 • Zorunlu Dersler: Üç adet 3 kredi dersi ve üç adet kredisi olmayan dersin başarıyla tamamlanması gerekir.
 • Stüdyo Dersleri: Bestecilik becerilerini geliştirmek için dört adet 3 kredi ders.
 • Lisansüstü Seçmeli Dersler: Öğrencinin ilgi alanına göre bir adet 3 kredi ders.
 • Lisansüstü veya Lisans Seçmeli Dersler: İki adet 3 kredi ders.
 • Mezuniyet Gereklilikleri: Öğrenciler, ders çalışmalarını üç yarıyıl içinde tamamlamalı ve dördüncü yarıyıl projelerini ve mezuniyet konserlerini sunmak için ayrılmalıdır.

Program kapsamında öğrenciler, kompozisyon becerilerinin ve akademik gelişiminin değerlendirildiği iki önemli jüri sınavına katılırlar. Bu sınavlar, öğrencinin kompozisyon anlayışını, repertuar bilgisini ve yaratıcı becerilerini sergilemesi için tasarlanmıştır.

Öğrenciler, yüksek lisans projelerini ikinci yarıyılda başlatarak dördüncü yarıyılın sonunda tamamlamalıdır. Projeler, öğrencinin bağımsız kompozisyon yapabilme yeteneğini ve sanatsal ifade bütünlüğünü göstermelidir. Proje savunması, genellikle Bilkent dışından da üyeler içerebilecek bir jüri önünde yapılır.

Program hakkında daha fazla bilgi için Yüksek Lisans Rehberine başvurulması önerilir.

Bilkent Üniversitesi Kompozisyon Yüksek Lisans Programı, bestecilere, lisans eğitimlerinde kazandıkları bilgi ve deneyimleri geliştirebilmeleri için ileri düzeyde uzmanlık kazandırmayı hedefleyen, kapsamlı ve esnek bir eğitim ortamı sunar. Program, öğrencilere kendi yaratıcı ve kompozisyonel seslerini geliştirebilmeleri için geniş bir alan sağlarken, akademik araştırma becerilerinin güçlendirilmesine de büyük önem verir.

Program, zorunlu ders sayısını minimumda tutarak öğrencilere, kişisel ilgi alanlarına ve kariyer hedeflerine göre ders seçimlerini özgürce yapabilme imkanı tanır. Kompozisyon alanında yaratıcı ve yenilikçi yeteneklerin geliştirilmesi beklenirken, öğrencilerin aynı zamanda teorik ve tarihsel konulardaki bilgilerini derinleştirmeleri amaçlanır.

Yüksek Lisans programının müfredatı ve gereklilikleri şu şekilde özetlenebilir:

 • Zorunlu Dersler: Üç adet 3 kredi dersi ve üç adet kredisi olmayan dersin başarıyla tamamlanması gerekir.
 • Stüdyo Dersleri: Bestecilik becerilerini geliştirmek için dört adet 3 kredi ders.
 • Lisansüstü Seçmeli Dersler: Öğrencinin ilgi alanına göre bir adet 3 kredi ders.
 • Lisansüstü veya Lisans Seçmeli Dersler: İki adet 3 kredi ders.
 • Mezuniyet Gereklilikleri: Öğrenciler, ders çalışmalarını üç yarıyıl içinde tamamlamalı ve dördüncü yarıyıl projelerini ve mezuniyet konserlerini sunmak için ayrılmalıdır.

Program kapsamında öğrenciler, kompozisyon becerilerinin ve akademik gelişiminin değerlendirildiği iki önemli jüri sınavına katılırlar. Bu sınavlar, öğrencinin kompozisyon anlayışını, repertuar bilgisini ve yaratıcı becerilerini sergilemesi için tasarlanmıştır.

Öğrenciler, yüksek lisans projelerini ikinci yarıyılda başlatarak dördüncü yarıyılın sonunda tamamlamalıdır. Projeler, öğrencinin bağımsız kompozisyon yapabilme yeteneğini ve sanatsal ifade bütünlüğünü göstermelidir. Proje savunması, genellikle Bilkent dışından da üyeler içerebilecek bir jüri önünde yapılır.

Program hakkında daha fazla bilgi için Yüksek Lisans Rehberine başvurulması önerilir.

Öne Çıkanlar

Başvurularda Sıkça Sorulan Sorular

Bestecilik bölümünde, aday öğrencilerin uyması gereken tercih edilen bir stil eğilimi var mı?

Müzik besteciliği programımız, çağdaş klasik müziğin keşfi ve ilerlemesine adanmıştır. Çağdaş klasik bestecilik için zengin ve canlı bir ortam sağlarken, bu uygulama içinde herhangi bir spesifik stil yaklaşımını zorunlu kılmıyoruz.

Müzik besteciliği bölümümüz çağdaş klasik müziğe odaklanmış olmasına rağmen, bu tür içindeki stilistik eğilimlerin çeşitliliğini kutluyor ve kucaklıyoruz. Öğrencilerin kendine özgü müzikal ilgilerini keşfetmelerini ve besteci olarak bireysel seslerini geliştirmek için sunduğumuz destekleyici ortamdan faydalanmalarını teşvik ediyoruz.

Yüksek lisans başvurusu yapıyorum ve sunmayı düşündüğüm üç piyano parçam var. Bu uygun olur mu?

İdeal olarak, örnek eserlerdee enstrümantasyon çeşitliliği bekleriz. Örneğin, üç parça gönderiyorsanız, bunlar solo bir parça, bir oda müziği parçası ve örneğin bir ansambl parçası olabilir. Ancak, gönderdiğiniz parçaların en güncel müzik estetiğinizi temsil etmesi de eşit derecede önemlidir.

Kayıtlarım yok, midi kayıtlarımı gönderebilir miyim?

Midi kayıtlarını dinlemeyi tercih etmiyoruz çünkü bu kayıtlar yardımcı olmaktan çok yanıltıcı olabiliyor. Eğer iyi hazırlanmış müzik partisyonların varsa ve kayıtlarınız yoksa, bunlar yeterli olacaktır.

Eğitim dili nedir? Türkçe bilmiyorum, Bilkent'te Bestecilik okuyabilir miyim?

Eğitim dili İngilizcedir.

Müzik besteliyorum ama bestecilik okumak için yeterli müzikal geçmişe sahip olduğumdan emin değilim. Seçeneklerim nelerdir?

Müzikal beceri eksikliği olan öğrencilere, ilk yıllarında telafi çalışmaları sunuyoruz. Yüksek lisans adayları için bir tanılama sınavı yapılır, belirli alanlarda herhangi bir eksiklikleri varsa, yüksek lisans çalışmalarına başlamadan veya sırasında ilgili lisans derslerini almak zorunda kalabilirler.

Kabul için en önemli kriter nedir?

Bir başvuruya her şey katkıda bulunur. Bir adayın müzikal kişiliğini sunulan malzemelerden ve mülakat sırasında değerlendirmeye çalışıyoruz. Yine de, bestecinin partisyonlarda yansıtılan yaratıcılığı, başvurunun en önemli yönü olabilir.

Başvuru için örnek iş olarak ne sunmam gerekiyor?

Lisans başvuruları için en az 2, yüksek lisans başvuruları için en az 3 partisyon sunmalısınız. Gönderdiğin tüm parçaların müzik partisyonları olmalıdır. Kayıtların varsa, bunları da gönderebilirsin. Kayıtlar olmadan başvurularını kabul edeceğiz ama partisyonlarınız yoksa kabul etmeyeceğiz.

Bilgisayarda bir dijital ses iş istasyonu (Logic Pro, Cubase, Pro Tools vb.) ile oldukça fazla parça besteledim. Bu kayıtları örnek iş olarak gönderebilir miyim?

Bu parçalar enstrümanlar için yazılmışsa, onların müzik partisyonlarını sunmalısınız. Partisyonlar olmadan başvuruları kabul etmeyeceğiz. Ancak, lisans başvuruları için bir istisna olarak, iki yazılı partisyonun yanı sıra bir elektroakustik çalışmayı partisyon olmadan sunabilirsiniz; yüksek lisans için üç parçadan biri elektroakustik türde olabilir. Ancak bu parça, açıkça elektroakustik türünde olmalı ve bir çalgı müziğinin midi kayıdı olmamalıdır.

Piyano çalmayı iyi bilmiyorum ama gitar çalıyorum. Yine de başvurabilir miyim?

Evet, kabul sırasında piyano becerileri şart koşulmamaktadır; ancak, lisans programında bestecilerin 1 yıl boyunca piyano dersi almaları gerekmektedir.

Bilkent'te bestecilik okumak istiyorum ama henüz gerekli İngilizce yeterliliğim yok. Seçeneklerim nelerdir?

Normal şekilde başvurabilirsin. Eğer Bilkent’in İngilizce sınavı COPE’den gerekli notu alamazsan, İngilizce hazırlık okulunda eğitim alma seçeneğin olacak. Daha fazla bilgi için: http://www.idmyo.bilkent.edu.tr/

Hedefim film müziği bestecisi olmak ama önce klasik bestecilikte kendimi eğitmek istiyorum. Bilkent benim için doğru mu?

Muhtemelen değil, çünkü programımız bestecileri sadece konser müziğinde eğitmek için tasarlanmıştır. Öğrencilerimizi stilistik olarak sınırlamıyoruz; ancak, onların günümüzün müzik estetiğiyle ilgili müzik yazmalarını bekliyoruz, yani öğrencilerimizi daha geniş çağdaş müzik estetiğinde kendi benzersiz seslerini bulmaya teşvik ediyoruz. Dolayısıyla, sadece eski bestecilik stillerini öğrenmek veya bu yönde üretmek isteyen kişiler için Bilkent uygun olmayabilir. Adayların, bestecilik programının müzikal ortamını daha iyi anlamaları için fakültemizin ve öğrencilerimizin eserlerini dinlemelerini şiddetle öneriyoruz.

Lisans derecem müzik üzerine değil. Yine de yüksek lisans programına başvurabilir miyim?

Yüksek lisans programına giren öğrencilerimizin, eğitim ve deneyimleri geniş bir yelpazede değişiklik gösterir. . Müzik dışı lisans derecelerine sahip öğrencileri kabul ediyoruz, ancak asıl yüksek lisans derslerine başlamadan önce bir yıl hazırlık çalışması yapmaya hazır olmalısınız.

Geçmiş Etkinlikler

We take processes apart, rethink, rebuild, and deliver them back working smarter than ever before.