Erken Müzik Eğitimi Programı (EME)

KAPSAM

Erken Müzik Eğitimi Programı okul öncesi devrelerde müzik eğitimi vermeyi amaçlar. Öğrencilerin müzik beğenilerini oluşturmak, müzik bilgilerini, birlikte müzik yapma isteklerini ve çalgı çalma bilgi ve becerilerini geliştirmelerini amaçlayan derslerin sunulduğu bir programdır.

YAŞ GRUPLARI

Öğrenciler EME programında 3 yıl süreyle eğitim alırlar. Programa başlangıç yaşları 4 ve 5 yaşlardır. 2024-25 Akademik Yılında EME Programına 2020 ve 2019 doğumlu çocuklar başvuru yapabilecektir.

SINAV

Erken Müzik Eğitimi Programı sınavı müzikal algı sınavıdır. Adaylardan bir şarkı söylemeleri, tek ses, melodi ve ritm tekrarı beklenmektedir. Çalgı performansı aranmaz.

SINIFLAR VE DERSLER

EME Programının birinci yılındaki öğrenciler BACH sınıfı olarak gruplandırılır. Öğrenci sayılarına göre bazı derslerde A, B C gibi şubeler oluşturulur. BACH sınıfında ağırlıklı olarak müzik eğitim metodlarından biri olan Orff-Schulwerk Yaklaşımı metodunun kullanıldığı müzik dersleri verilir. Enstrüman dersleri oyun içerikli olarak başlar.

İkinci yılda öğrencilerin sınıfı MOZART olarak gruplandırılır. Şubeler oluşabilir. Mozart sınıfında Orff-Schulwerk Yaklaşımı metoduyla müzik eğitimi dersleri ve bireysel enstrüman dersleri devam eder,

Üçüncü yılda ise sınıf ismi BEETHOVEN olur. Bu yıl enstrüman dersi, Orff Schulwerk Yaklaşımı dersi devam eder, Temel Müzik Bilgileri ( solfej) dersleri başlar.

Dersler Cumartesi ve/veya Pazar günleri programlanır.

 • Enstrüman Dersi: Öğrencinin müzik bilgisi ve çalgı becerisi düzeyini kendi potansiyeli içinde geliştirmeyi amaçlayan uygulamalı bir derstir. Haftada 1 kez sırasıyla birinci yıl 20 dak, ikinci yıl 30 dak. Üçüncü yıl ise 40 dakika süreli derslerle öğretmenlerle birebir buluşmalarla MSSF binasında yapılır.
 • Temel Müzik Bilgileri: ( Solfej) Müzik eserlerinin ve onların yaratıcıları ile icracılarının tanınacağı, temel müzik bilgilerinin verileceği derstir. Solfej dersi ağırlıklı olmak üzere üçüncü yılda başlanır. Ders süresi 40 dakikadır.
 • Orff-Schulwerk Yaklaşımı İle Müzik Eğitimi: Müzik, hareket ve konuşma unsurları bütünleştirilerek kendini ifade etme yöntemi öğretilir. Ders süresi 40 dakikadır. Üç yıl süreyle devam eder.

TAKVİM

EME programı Ekim – Haziran ayları arasında yer alan bir yılda iki dönemden oluşur.
Dersler Cumartesi veya Pazar günleri haftada bir gün olmak üzere iki- üç derslik zaman diliminde sabah, öğle ya da öğleden sonra programlanarak MSSF P binasında yapılır.
Ders gününüzde ilk yıl 70 dak, ikinci yıl 80 dak., üçüncü yıl ise 2 saat 20 dakika süre ayırmanız yeterlidir
Ders programınız öğrencilerimizin yaş, seviye ve yerimiz doğrultusunda hazırlanarak hangi saat diliminde programlandığı her yıl Eylül ayında ilan edilmektedir.
Dönemler en az 12 en çok 15 haftadan oluşur. Bir yıl 24 ders haftasından az olmaz. Dersler haftalık olarak düzenli şekilde yapılır. Resmi bayramları takip eden hafta sonlarına dersler planlanmaz.

KONSER

Öğrenciler her dönem 12 hafta süren eğitim sürecinin sonunda yılda iki kez olmak üzere Bilkent Konser Salonunda verecekleri Enstrüman Konseriyle dönemi tamamlarlar. Ayrıca Orff-Schulwerk Yaklaşımı dersi alan tüm öğrencilere 24 haftalık eğitim sürecinin sonunda Orff etkinliği düzenlenir.

MEZUNİYET

EME programından mezuniyet konser ve sertifika ile olur. Öğrencilere, programı tamamladıklarına dair bir sertifika verilir. Bu belge o güne değin katıldıkları ders bilgilerini içerir, süre belirtir.

Yarı Zamanlı Müzik Eğitim Programı (YZM)

KAPSAM

Çeşitli yaşlarda ve düzeylerde müzikseverin, ilgileri ve yetenekleri kapsamında müzik bilgilerini, birlikte müzik yapma isteklerini ve çalgı çalma bilgi ve becerilerini geliştirmelerine rehberlik edecek derslerin sunulduğu bir programdır.

SINAV

Yarı Zamanlı Müzik Eğitimi programına başvuran adayların da temel müzik eğitimi derslerini alıp almayacağı ya da hangi düzeyde alacağı bu sınavda saptanır. Sınav müzikal algı sınavıdır. Tek, çift ve üç sesin ayırt edilmesi, melodi ve ritm tekrarı beklenmektedir. Ancak daha önce müzik eğitimi alan adayların sınıf seviyesi tespit edileceğinden solfej seviyesi de değerlendirilir. Sınavda çalgı performansı aranmaz.

YAŞ GRUPLARI

Tüm yaş grupları içindir. 6 yaştan itibaren ilköğretim çağına gelmiş herkes katılabilir. 2024-25 Akademik Yılında YZM Programına 2018-2006  yılları arasında doğan adaylar  başvuru yapabilecektir.

DÜZEYLER

Öğrencinin müzik bilgisi ve çalgı becerisi düzeyleri kendi potansiyeli kapsamında değerlendirilir.

DERSLER

Yarı Zamanlı Program, Enstrüman Dersi, Koro Dersi ve Temel Müzik Bilgileri (Solfej) derslerinden oluşur.

YZM  Programında tüm dersler Cumartesi veya Pazar  günleri   üç saatlik zaman diliminde   sabah, öğle ya da öğleden sonra programlanarak   MSSF P binasında yapılır.

(bir ders süresi 40 dakikadır) Ders programınız öğrencilerimizin yaş, seviye ve yerimiz doğrultusunda hazırlanarak hangi saat diliminde programlandığı  her yıl Eylül ayında ilan edilmektedir. Ders gününüzde alacağınız üç ders için 2 saat 20 dakikalık bir süre ayırmanız yeterlidir.

 • Enstrüman Dersi: Öğrencinin müzik bilgisi ve çalgı becerisi düzeyini kendi potansiyeli içinde geliştirmeyi amaçlayan uygulamalı bir derstir. Haftada bir  kez 40 dakika süre içeren derslerle öğretmenlerle birebir buluşmalarla MSSF binasında yapılır.
 • Koro Dersi: Öğrencilerin bir arada yaptığı, müzik bilgilerini de pekiştirecek şekilde koro eserlerini seslendirdiği derstir. Ders süresi 40 dakikadır.
 • Temel Müzik Bilgileri (Solfej):  Öğrencilerin temel müzik bilgilerini öğrendikleri derstir. İki düzeyde verilir. Bu ders yeni başlayan öğrencilere sunulur. Bu dersi tamamlamış olan öğrenciler ilerleyen yıllarda devam etmezler. Ders süresi 40 dakikadır.

TAKVİM

EME programı Ekim – Haziran ayları arasında yer alan bir yılda iki dönemden oluşur. Dersler Cumartesi veya Pazar günleri öğrencinin yaş ve seviyesi dikkate alınarak sabah, öğle veya öğleden sonraki zaman dilimlerinde programlanır. Ders programları Eylül ayında ilan edilir. Dönemler en az 12 en çok 15 haftadan oluşur. Bir yıl 24 ders haftasından az olmaz. Dersler haftalık olarak düzenli şekilde yapılır. Resmi bayramları takip eden hafta sonlarına dersler planlanmaz.

KONSER

Öğrenciler her dönem  12 hafta süren eğitim sürecinin sonunda yılda iki kez  olmak üzere  Bilkent Konser Salonunda verecekleri Enstrüman Konseriyle dönemi tamamlarlar. Ayrıca koro dersi alan tüm öğrenciler 24 haftalık eğitim sürecinin sonunda Bilkent Müzik Topluluklarından (Bilkent Senfoni Orkestrası vb. gibi) birinin eşliğinde  yine Bilkent Konser Salonunda verecekleri  Koro Konserinde sahne alırlar.

MEZUNİYET

Yarı zamanlı programdan mezuniyet olmamakla birlikte, programa devam etmeyecek öğrencilere, o güne değin katıldıkları derslerin bilgisini içeren ve süre belirten bir belge verilir.

Yarı Zamanlı Yetişkinler Programı

KAPSAM

Çeşitli yaşlarda ve düzeylerde müzikseverin, ilgileri ve yetenekleri kapsamında müzik bilgilerini, birlikte müzik yapma isteklerini ve çalgı çalma bilgi ve becerilerini geliştirmelerine rehberlik edecek derslerin sunulduğu bir programdır.

TAKVİM

YZM Yetişkinler Programı  Ekim – Haziran ayları arasında  Güz ve Bahar Döneminden oluşur.

Her dönem 12 eğitim haftasını içermekle  birlikte bir yılda belirlenen eğitim haftası 24 haftadır. Dersler Cumartesi veya Pazar günleri haftada bir gün olmak üzere  üç derslik  zaman diliminde   sabah, öğle ya da öğleden sonra programlanarak   MSSF P binasında yapılır.

YAŞ GRUPLARI

Yetişkin yaş grupları içindir. Üniversite çağından itibaren tüm yaş gruplarını kapsar.

DÜZEYLER

Öğrencinin müzik bilgisi ve çalgı becerisi düzeyleri kendi potansiyeli kapsamında değerlendirilir. Sınıf düzeyleri bulunmamaktadır.

SINAV 

YZM Yetişkinler Programına başvuran adayların da temel müzik eğitimi derslerini alıp almayacağı yada hangi düzeyde alacağı bu sınavda saptanır.

Sınav müzikal algı sınavıdır. Tek, çift ve üç sesin ayırt edilmesi, melodi ve ritm tekrarı beklenmektedir. Ancak daha önce müzik eğitimi alan adayların sınıf seviyesi tespit edileceğinden solfej seviyesi de değerlendirilir. Çalgı performansı aranmaz.

DERSLER

Yarı Zamanlı Program, Enstrüman veya Şan Dersi, Koro ve/veya Ses Eğitimi  Dersi ve Temel Müzik Bilgileri (Solfej) derslerinden oluşur.

YZM Yetişkinler Programında tüm dersler Cumartesi veya Pazar  günleri  üç saatlik zaman diliminde   sabah, öğle ya da öğleden sonra programlanarak   MSSF P binasında yapılır. Ders gününüzde alacağınız  üç ders için 2 saat 20 dakikalık bir süre ayırmanız yeterlidir.

 • Enstrüman/Şan Dersi: Öğrencinin müzik bilgisi ve çalgı becerisi düzeyini kendi potansiyeli içinde geliştirmeyi amaçlayan uygulamalı bir derstir. Haftada bir  kez 40 dakika süreli derslerle öğretmenlerle birebir buluşmalarla MSSF binasında yapılır.
 • Koro/Ses Eğitimi Dersi: Öğrencilerin bir arada yaptığı, müzik bilgilerini de pekiştirecek şekilde koro eserlerini seslendirdiği derstir.
 • Temel Müzik Bilgileri (Solfej):  Öğrencilerin temel müzik bilgilerini öğrendikleri derstir. İki düzeyde verilir. Bu ders yeni başlayan öğrencilere sunulur. Bu dersi tamamlamış olan öğrenciler ilerleyen yıllarda devam etmezler.

KONSER

Öğrenciler her dönem 12 hafta süren eğitim sürecinin sonunda yılda iki kez olmak üzere  Bilkent Konser Salonunda verecekleri Enstrüman ve/ veya  Şan Konseriyle dönemi tamamlarlar.

Programlarımız

Erken Müzik Eğitimi

 • Öğrenciler EME programında 3 yıl süreyle eğitim alırlar. Programa başlangıç yaşları 4 ve 5 yaşlardır. 2024-25  Akademik Yılında EME Programına 2020 ve 2019 doğumlu çocuklar başvuru yapabilecektir.

Yarı Zamanlı Müzik Eğitimi

 • Tüm yaş grupları içindir. 6 yaştan itibaren ilköğretim çağına gelmiş herkes katılabilir. 2024-25 Akademik Yılında YZM Programına 2018-2006  yılları arasında doğan adaylar  başvuru yapabilecektir.

Yarı Zamanlı Yetişkinler

 • Yetişkin yaş grupları içindir. Üniversite çağından itibaren tüm yaş gruplarını kapsar.

Yeni Başvurular

Adaylar  2024-25 eğitim yılı için üç programdan birine (EME – YZM veya Yetişkinler Programı) başvurabilirler;

 • 4 ve 5 yaşlarındaki (2020-2019 doğumlular) çocuklar üç yıl boyunca eğitim almak üzere EME (Erken Müzik Eğitimi) programına,
 • 2018-2006 yılları arasında doğan adaylar YZM (Yarı Zamanlı Müzik Eğitimi) programına başvurabilirler.
 • Yetişkinler Programında yaş sınırlaması yoktur. Üniversite çağından itibaren tüm yaş gruplarını kapsar.

EME PROGRAMI MEZUNLARI

EME programı mezunları, yarı zamanlı müzik eğitimi programına başvurabilirler.

Kabul sınavlarına alınacak bu mezunların müzik algı düzeyleri, genel ilgileri, yetenekleri ve seviyeleri değerlendirilir. Bu adayların temel müzik eğitimi derslerini alıp almayacağı ya da hangi düzeyde alacağı da bu sınavda saptanır.

EME mezunları da yarı zamanlı müzik eğitimi programına aşağıdaki şekilde başvururlar:

Başvurular

2024-25  Eğitim yılı için yeni başvurular

 24 Nisan – 28 Nisan 2024  tarihleri arasında alınacaktır. 

Müzikal algı sınavı  8 Haziran 2024 (Cumartesi ) günü  yapılacaktır.  

Sınav yeri ve saati 3 Haziran  2024 tarihinde tarafınıza e-mail ile bildirilecektir.

Başvurularda adayın

 • 850 TL  başvuru ücretinin yatırılması, ( İlgili link 24-28 Nisan 2024 tarihleri arasında aktif olacaktır.)  https://stars.bilkent.edu.tr/basvuru/ )
 • Başvuru formu (Form için linki tıklayınız)  https://forms.gle/VWjsEhatWuXgcurQ8
 • Nüfus cüzdanı fotokopisi, (Yukarıdaki linkteki başvuru formuna ekleyiniz)
 • Bu belgeler tamamlandığında ön kayıt kesinleşmiş olur.
 • Başvuru ücret iadesi yapılmamaktadır.

Kabul Sınavları

Başvuruların tamamlanmasının ardından adaylar çeşitli gruplara toplanarak kabul sınavlarına davet edilir. Sınav süresi (5 dakikadır) Sınavın tarih, saat ve yer bilgileri, başvuruyu yapanın e-posta adresine en geç sınav  tarihinin 3 gün öncesinden gönderilir.

2024-25 Eğitim yılı için yeni adayların kabul sınavları

8 Haziran 2024  Cumartesi  günü

MSSF binasında yapılacaktır.

Müzikal Algı Sınavı: (EME-YZM-Yetişkinler Programı)

Kabul sınavlarında, adayların müzik algı düzeyleri, genel ilgileri ve yetenekleri değerlendirilir.

Erken Müzik Eğitimi Programı sınavı müzikal algı sınavıdır. Adaylardan bir şarkı söylemeleri, tek ses, melodi  ve ritm tekrarı beklenmektedir. Çalgı performansı aranmaz.

Yarı Zamanlı Müzik Eğitimi programına başvuran adayların da temel müzik eğitimi derslerini alıp almayacağı ya da hangi düzeyde alacağı bu sınavda saptanır. Sınav müzikal algı sınavıdır. Tek, çift ve üç sesin ayırt edilmesi, melodi ve ritm tekrarı beklenmektedir. Ancak daha önce müzik eğitimi alan adayların sınıf seviyesi tespit edileceğinden solfej seviyesi de değerlendirilir. Sınavda çalgı performansı aranmaz.

YZM Yetişkinler Programına başvuran adayların da temel müzik eğitimi derslerini alıp almayacağı yada hangi düzeyde alacağı bu sınavda saptanır.

Sınav müzikal algı sınavıdır. Tek, çift ve üç sesin ayırt edilmesi, melodi ve ritm tekrarı beklenmektedir. Ancak daha önce müzik eğitimi alan adayların sınıf seviyesi tespit edileceğinden solfej seviyesi de değerlendirilir. Çalgı performansı aranmaz.

Programa Kesin  Kayıt

Programlara kabul edilen adaylar e-posta ile bilgilendirilir. Kabul edilmeyen adaylara da aynı şekilde bilgi sunulur.

2024-25 Eğitim yılı yetenek- kabul sınavı sonuçları

12 Haziran 2024 tarihinde

açıklanacaktır.

Yeni kazananlar için programlara kesin kayıt tarihleri   12-16  Haziran 2024 tarihleri arasındadır.

Kesin kayıtlarda adayın;

 • Eğitim ücretinin on-line ödeme sisteminde yapılması kayıt için yeterlidir. ( Kayıt mektubunda detaylı bilgi verilecektir )

Programın başlaması

Programlara kayıt olan öğrencilere ders program çizelgeleri Eylül ayında e-posta ile ulaştırılır.

Ücretler

Güz Dönemi eğitim ücreti Haziran ayında, Bahar Dönemi eğitim ücreti ise Ocak ayında belirlenmektedir.

Bilkent'te Eğitim: Akademik Mükemmellikle Sanatın Buluştuğu Yerde, Her Öğrenciye Dünya Vatandaşlığı Yolculuğu.