Müzik Hazırlık Okulu Hakkında

Bilkent Üniversitesi Müzik Hazırlık İlkokul, Ortaokul ve Lisesi, Yüksek Öğretim Kurulu’nun kararı ile kurulmuş, MEB Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı’nın güncel öğretim programlarını yürüten, klasik müzik alanında tam gün eğitim veren bir okuldur.

İlke olarak öğrenmenin öğretilmesini amaçlayan programlar doğrultusunda öğrencilerin araştırmacı kimlik kazanmaları hedeflenir. Serbest düşüncenin egemen olduğu, demokrasi sevgisinin aşılandığı ortamlar öğrencilerimizin hem sanatsal hem de sosyo-kültürel yapıda belirlenen düzeye erişmelerine olanak sağlamaktadır.

Yetenekli çocukların erken yaşlarda düzenli bir şekilde müzik eğitim programı uygulayan okullarda eğitilmeleri dünyada özel bir uygulamadır. İlköğretim çağı bu amaca yönelik verimli temellerin atılabileceği en uygun devredir. Bilkent Üniversitesi Müzik ve Sahne Sanatları Fakültesi Müzik Hazırlık Okulu, bu tür okulların ülkemizdeki öncüsü ve tek örneğidir.

Misyonumuz

Bizler, öğrencilerimize beklentilerin üzerinde, ulusal ve uluslararası sanatsal ve akademik standartlar doğrultusunda bir eğitim programı sunuyor, onlardan, müzik kariyerlerinde ve sonraki yaşamlarında fark yaratacak başarılar bekliyoruz.

Bizler, dünya çapında müzisyenler yetiştirme misyonu ile yola çıkan ancak aynı zamanda da Bilkent’in kuruluşunun temel ilkeleri doğrultusunda özgüven sahibi, ilerici, ulusal ve evrensel değerleri sahiplenen, küresel sorunlara duyarlı, eleştiren ve farklılıkları kucaklayan bireyler yetiştirmeyi hedefliyoruz.

Bizler ahlak, vicdan, hoşgörü, adalet, empati gibi değerleri eğitimin bir parçası haline getirerek, öğrencilerimizin birer dünya vatandaşı olmalarını hedefliyoruz.

Müfredat

Okulumuz, Yükseköğretim Kurumları Devlet Konservatuvarları, Müzik ve Bale İlköğretim Kurumları ile Müzik ve Sahne Sanatları Liseleri Yönetmeliği’ne bağlı olarak özgün ve disiplinli bir eğitim programı sunmaktadır. Bakanlık tarafından belirlenen haftalık ders çizelgelerine ve öğretim programlarına titizlikle uyarak, müzik alanında öğrencilerimizi yetiştirmekteyiz. Eğitim müfredatımız, öğrencilerimizin bireysel yeteneklerini en iyi şekilde geliştirecek şekilde tasarlanmıştır ve temel müzik dersleri olarak bireysel enstrüman, yardımcı piyano, korrepetisyon ve  koro derslerini içermektedir. Ortaokul düzeyinden itibaren öğrencilerimize orkestra dersleri sunulmakta, lise düzeyinde ise oda müziği dersleri ile eğitimlerine derinlik kazandırılmaktadır. Öğrencilerimizin sanatsal gelişimini destekleyen bu zengin müfredatımızın detaylarına aşağıda ulaşabilirsiniz.

Müzik Dersleri

İlkokul

 • Bireysel enstrüman dersi
 • Teori-Solfej-Dikte
 • Koro dersi
 • Yardımcı piyano ( 3. sınıftan itibaren)

Ortaokul

 • Bireysel enstrüman dersi
 • Teori-Solfej-Dikte
 • Koro dersi
 • Yardımcı piyano
 • Orkestra

Lise

 • Bireysel enstrüman dersi
 • Müzik Teorisi/Armoni
 • Koro dersi
 • Orkestra
 • Oda Müziği

Sınıflara Göre Müfredatlar

Performans Olanakları

Öğrencilerin düzenli olarak performans imkanına sahip olması verimli bir müzik eğitiminin önemli bir parçasıdır. Bilkent Müzik Hazırlık Okulu, öğrencilerine çeşitli performans imkanları sunmaktadır. Öğrencilerin, bu etkinliklerde yer almalarının teşvik edilmesi sanat dallarının ve okul yönetiminin her zaman amaçlarından birisi olmuştur.

Çarşamba konserleri

Fakülte binasında her Çarşamba saat 15:20-16:00 arasında düzenlenir. 5. sınıftan itibaren bütün Müzik Hazırlık Ortaokulu ve Lisesi öğrencilerinin her dönem katılması zorunludur. Öğrenciler o dönemki programlarından seçtikleri bir eseri veya bölümü seslendirirler. Çarşamba konserleri için dönem başında öğrencilere bir form gönderilir. Öğrencilerin belirlenen zaman içinde seslendirmek istedikleri eseri belirttikleri bu formu doldurmaları gerekmektedir.

Çarşamba konserlerine katılım zorunlu ve enstrüman eğitiminin müfredatının bir parçasıdır. Konsere dönem içinde herhangi bir nedenden dolayı katlanılmaması, dönem sonu karne notunu olumsuz yönde etkileyecektir.

Sanat dalı konserleri

Sanat dalı sınıf konserleri ilgili sanat dalı koordinatörleri tarafından düzenlenir. Konserler halka açık olarak A. Adnan Saygun Uygulama Salonunda gerçekleşir.

Orkestra Seçmeleri

Bilkent Senfoni Orkestrası 23 Nisan ve 19 Mayıs konserlerinde, Bilkent Gençlik Senfoni Orkestrası da sezon konserlerinde, Bilkent Müzik Hazırlık Okulu ve Bilkent Müzik Bölümü öğrencilerine orkestra ile solist olarak çalma imkanı tanımaktadır. Bu konserler için gerek BSO gerekse de Müzik Bölümü seçmeler düzenlemektedir. Bu seçmelerin şartları sene içinde ilan edilir.

Kütüphane konserleri ve diğer kampüs içi konserler

Kütüphanede konser vermek isteyen öğrenciler, kampüs içi etkinlik koordinatörü Burak Noyan’a başvurabilirler. Kütüphane konserleri, Bilkent Ana Merkez kütüphanesinde gerçekleşir. Öğrenciler oda müziği gruplarıyla katılabildiği gibi bireysel performanslar da mümkündür.

Bilkent'te Eğitim: Akademik Mükemmellikle Sanatın Buluştuğu Yerde, Her Öğrenciye Dünya Vatandaşlığı Yolculuğu.

Ortaokul ve Lise Giriş Sınavları

İlkokul, ortaokul ve liseden mezun olan ve bir sonraki aşamaya devam etmek isteyen her öğrenci, giriş sınavlarına girmek zorundadır. Giriş sınavlarında istenen repertuar başvurular elde sayfamızdan edilebilir. Öğrenciler, mezuniyetlerinde seslendirdikleri eserleri giriş sınavında da çalabilirler. Seviye sınavlarında piyano ve yaylı çalgılar ana sanat dallarında eserlerin ezber olarak seslendirilmesi gerekmektedir. Giriş sınavları sırasında jüri eserleri tamamlanmadan kesebilir. Enstrüman giriş sınavları ortaokul için 15 dakika, lise ve lisans için 20 dakika sürer.

Lise ve lisansa başvuran adayların ayrıca, Solfej, Müzik Teorisi ve Dikte alanlarında da seviye sınavına girmeleri gerekmektedir. Bu sınavların örnekleri seviye sınavları sayfamızdan elde edilebilir.

Bilkent Müzik Hazırlık Okulu öğrencilerinin sorumlu olduğu giriş sınavları:

Ortaokul için

 • Enstrüman Seviye sınavı

Lise için

 • Enstrüman Seviye Sınavı
 • Teori/Solfej/Dikte Seviye Sınavı

Lisans için

 • Enstrüman Seviye Sınavı
 • Teori/Solfej/Dikte Seviye Sınavı

Sayılarla Müzik Hazırlık Okulu

%0

Ortalama burs oranlarımız

0

Ortalama sınıf mevcudumuz

%0

Yurtdışında okuyan mezun sayımız (son 10 sene)