Yüksek Lisans Eğitimi Hakkında

Bilkent Üniversitesi Müzik Bölümü’nün Tezli Yüksek Lisans (M.A.) programı, lisans eğitimini tamamlamış ve akademik alanda kendini daha ileri seviyede geliştirmek isteyen müzisyenler için tasarlanmıştır. Programın tamamlanması asgari iki yıl, azami de üç yıllık bir süreci kapsar ve bu süre boyunca öğrenciler, alanlarında uzmanlaşmış bir eğitim alırlar. Programın özünde, müzisyenlerin hem pratik hem de teorik yönlerden kapsamlı bir ilerleme kaydetmeleri yatar. Bu süre zarfında, öğrencilerin 24 kredi değerinde dersleri başarıyla tamamlamaları ve en az iki resital veya eşdeğer bir sanatsal faaliyet gerçekleştirmeleri beklenir. Bu gereklilikler, öğrencilerin hem bireysel hem de akademik olarak müzik dünyasına katkıda bulunacak donanıma ulaşmalarını sağlar.

Müfredat

Müfredat, zorunlu ve seçmeli derslerden oluşmakta, öğrenciler üç yarıyıl ders çalışmalarını tamamladıktan sonra dördüncü yarıyılda tezlerini yazıp final konseri vermelidirler. Öğrenciler ayrıca program süresince iki önemli jüri sınavına katılırlar ve bağımsız araştırmalarını gösteren bir tez hazırlarlar.

Müfredat Özet

Zorunlu Dersler

5 ders, 3 Kredi

  • GE 500 Research Methods and Academic Publication Ethics (3 credits)
  • GE510 Fundamentals of Social Research Design (0 credit)
  • GE590 Academic Practices (0 credit)
  • MSC 500 Department Seminar (0 credit)
  • MSC599 Master’s Thesis (credit)

Sanat Dalı Dersleri

(4 ders, 12 kredi)

  • MSC521 Master’s Lecture Recital
  • MSC541 Master’s Final Recital
  • Bireysel stüdyo dersi (2 ders)

Seçmeli Dersler

(3 Ders 9 Kredi)

  • Yüksek lisans seçmeli kümesi (1 ders)
  • Genel seçmeli kümesi (2 ders)

Alan Müfredatları

Kredisiz Dersler

GE 500 Research Methods and Academic Publication Ethics

GE 590 Academic Practices

MSC 500 Department Seminar

MSC 599 Master’s Thesis

Birinci Yıl

Güz Dönemi

MSC 513 Music Composition I

Seçmeli 1

Bahar Dönemi

MSC 521 Master’s Lecture Concert

Seçmeli 2

İkinci Yıl

Güz Dönemi

MSC 533 Music Composition II

Seçmeli 3

Bahar Dönemi

MSC 541 Master's Final Concert

 

Kredisiz Dersler

GE 500 Research Methods and Academic Publication Ethics

GE 590 Academic Practices

MSC 500 Department Seminar

MSC 599 Master’s Thesis

Birinci Yıl

Güz Dönemi

MSC 511 Music Performance and Interpretation I

Seçmeli 1

Bahar Dönemi

MSC 521 Master’s Lecture Concert

Seçmeli 2

İkinci Yıl

Güz Dönemi

MSC 531 Music Performance and Interpretation II

Seçmeli 3

Bahar Dönemi

MSC 541 Master's Final Concert

 

Kredisiz Dersler

GE 500 Research Methods and Academic Publication Ethics

GE 590 Academic Practices

MSC 500 Department Seminar

MSC 599 Master’s Thesis

Birinci Yıl

Güz Dönemi

MSC 512 Conducting I

Seçmeli 1

Bahar Dönemi

MSC 521 Master’s Lecture Concert

Seçmeli 2

İkinci Yıl

Güz Dönemi

MSC 532 Conducting II

Seçmeli 3

Bahar Dönemi

MSC 541 Master's Final Concert

 

Bilimsel Hazırlık

Bilkent Üniversitesi’nde, yüksek lisans seviyesinde gerekli bazı temel bilgilere henüz sahip olmayan öğrenciler, bilimsel hazırlık programına alınabilir. Bu bir veya iki dönem sürebilir ve öğrencilerin, kabul komitesi tarafından belirlenen bazı lisans derslerini almaları beklenir. Adayların yüksek lisansa geçiş yapabilmeleri için hazırlık programındaki dersleri başarıyla tamamlamaları şarttır. Öğrencilere sağlanan burslar, bu hazırlık eğitimini de kapsar.

İngilizce Yeterlilik

Bilkent Üniversitesi Yüksek Lisans Programı için gerekli tüm şartları yerine getiren ancak gerekli Bilkent Lisansüstü İngilizce Yeterlilik seviyesine ulaşamayan adaylar için bir İngilizce hazırlık programı bulunmaktadır. Hazırlık programına hak kazanmak için adayların PAE (Akademik İngilizce Yeterlilik) sınavının ilk aşamasını geçmeleri gerekmektedir. Öğrencinin alacağı burslar İngilizce hazırlık eğitimini kapsamamaktadır.