Program
Hakkında

Bilkent Tahta Nefesli Çalgılar Programı, öğrencilere flüt, obua, klarnet ve fagot gibi enstrümanların her birinde teknik ve müzikal mükemmellik kazandırır. Ortaokul düzeyinden itibaren başlayan eğitimimiz, öğrencilerin bireysel yeteneklerini ve oda müziği becerilerini geliştirmeye odaklanır. Öğrenciler, Bilkent Nefesli Orkestrası ve Bilkent Gençlik Senfoni Orkestrası ile orkestral performanslar sergileyerek, enstrümanlarına hakimiyetlerini ve müziksel anlayışlarını artırmayı amaçlar.

Eğitim programımız, sadece teknik becerilerin öğretilmesini değil, aynı zamanda müzikal ifade ve duyarlılığın geliştirilmesini de içerir. Her bir öğrenci, solo performansları ve oda müziği çalışmaları ile bütünleşik bir müzik eğitimi alır. Program, aynı zamanda öğrencilerin müziksel repertuvarını genişletmeye ve farklı tarz ve dönemlerdeki eserlerle tanışmaya büyük önem verir.

Kaynaklar ve
Fırsatlar

Tahta Nefesli Çalgılar bölümünde, öğrencilerin müziksel yeteneklerini geliştirmek için geniş bir kaynak ve fırsat yelpazesi sunulmaktadır. Öğrenciler, ustalık sınıfları, oda müziği seminerleri ve çeşitli performans etkinlikleri aracılığıyla sanatsal yolculuklarında ilerlerler. Dünya çapında tanınan sanatçılarla yapılan çalışmalar, onların sanatsal vizyonlarını genişletir ve öğrencilerin kendi benzersiz müzikal tarzlarını keşfetmelerine olanak tanır.

Bilkent Tahta Nefesli Çalgılar Programında öğrencilerimiz, düzenlenen ustalık sınıflarında dünya çapında ünlü sanatçılarla çalışma şansı elde ederler. Bu etkileşimler, öğrencilerin müzikal algılarını ve performans becerilerini geliştirirken, uluslararası müzik sahnelerinde rekabet edebilecek düzeyde yetişmelerine katkıda bulunur. Geçmişte, klarnet için Fabrizzio Meloni ve Nina Janssen-Deinzer, obua için Philippe Grauvogel ve Fabien Thouand gibi saygın müzisyenler öğrencilerimizle çalışmalar yapmışlardır. Bu sanatçılarla yapılan çalışmalar, öğrencilerimizin sanatsal vizyonlarını genişletmiş ve kendi müzikal tarzlarını keşfetmelerine olanak tanımıştır

Programımız, öğrencilere, Bilkent’in dinamik ve yaratıcı ortamında büyüme imkânı sunar. Öğrenciler, diğer müzik disiplinleriyle iş birliği yaparak, müzik dünyasında kendilerine özgü bir yer edinmeye hazırlanırlar. Sanatsal ifade ve teknik ustalık arasında mükemmel bir denge kurarak, onları yüksek performanslar sergileyen ve aynı zamanda bilgili, etkili müzik sanatçıları olarak yetiştiririz.

Eğitim Kadrosu

AllFlütFagotKlarnetObua

Bilkent Müzik Bölümü, müzikal yaratıcılığı ve akademik mükemmeliyeti birleştiren bir eğitim anlayışı ile geleceğin sanatçılarını yetiştiriyor.

Programlar

Bilkent Müzik Hazırlık Okulu’nun ortaokul müfredatı, öğrencilerin hem akademik hem de müzikal becerilerini geliştirmelerini amaçlamaktadır. Bu kapsamlı program, Milli Eğitim Bakanlığı’nın belirlediği genel ders müfredatının yanı sıra özel müzik eğitimi dersleri de sunmaktadır:

 • Öğrenciler, seçtikleri alanda derinleşmelerine olanak tanıyacak haftada iki saat birebir enstrüman dersi almaktadırlar.
 • Altı saatlik kulak eğitimi dersi ile müzik teorisi bilgilerini pekiştirmekte ve pratik işitme becerilerini geliştirmektedirler.
 • İki saatlik koro dersi, topluluk içinde uyum ve müzikal iş birliği becerilerini geliştirmelerine yardımcı olmaktadır.
 • Ayrıca öğrencilerimiz enstrümanlarında hazır olduklarında her hafta iki saatlik orkestra çalışmalarına da katılırlar

Dil eğitimine de büyük bir önem veren kurumumuz, öğrencilere birinci sınıftan itibaren haftada altı saat İngilizce dersi sunarak, onların 11. sınıfa geldiklerinde Bilkent Üniversitesi’nin İngilizce yeterlilik seviyesine ulaşmalarını hedeflemektedir.

Ortaokul eğitimi, sabahları Adnan Saygun Binamızda başlamakta, öğrenciler öğle yemeğinden sonra müzik dersleri için Fakülte binasına geçmektedirler. Fakülte binası, öğrencilerin bireysel çalışmalarını yapabilecekleri özel odalar sağlamaktadır.

Ortaokul eğitimini tamamlayan ve lise eğitimine devam etmek isteyen öğrenciler, 8. sınıfın sonunda lise giriş sınavına tabi tutulurlar. Ortaokul süresince alınan profesyonel müzik eğitimi, onları bu sınav için ve gelecekteki müzikal faaliyetleri için mükemmel bir şekilde hazırlar.

Öğrenciler her dönem, sanat dalı öğretmenlerinin de yer aldığı jüri önünde bir enstrüman sınavına girerler. Bu sınavlar ve ara değerlendirmeler, öğrencilerin sürekli gelişimlerini takip etmek ve onlara geri bildirim sağlamak için kritik önem taşır.

Bilkent Müzik Hazırlık Okulu’nun lise müfredatı, öğrencilerin yüksek seviyede müzikal beceriler kazanmalarını ve konservatuvar düzeyinde bir eğitim almalarını hedefler. Aşağıda lise müzik eğitiminin ana hatları ve öğrencilere sunulan fırsatlar özetlenmiştir:

 • Programımız, konservatuvar seviyesindeki bir müzik eğitimi müfredatını takip eder ve öğrencilere haftada iki saat birebir enstrüman dersi sunar, bu sayede öğrencilerin bireysel performans becerileri ve teknik yeterlilikleri geliştirilir.
 • Müzik teorisi, orkestra, koro ve oda müziği dersleri de haftada ikişer saat olarak planlanmıştır. Bu dersler, öğrencilerin müzikal bilgilerini derinleştirmelerine ve çok yönlü performans becerilerini geliştirmelerine katkıda bulunur.
 • İleri düzey müzik öğrencileri için 11. sınıftan itibaren kompozisyon, şeflik ve şan gibi seçmeli dersler de sunulmaktadır, bu dersler öğrencilerin ilgi alanlarına göre özelleştirilmiş bir müzik eğitimi almalarını sağlar.
 • Dil eğitimi, Bilkent’in lise müfredatında önemli bir yer tutar. Öğrenciler, İngilizceyi ileri düzeyde kullanabilmek için birinci sınıftan itibaren haftalık altı saat İngilizce dersi alırken, 9. sınıftan itibaren Almanca dersleri de eğitime dahil edilir.
 • Eğitim tamamen Fakülte binasında gerçekleştirilir ve her öğrenci için bireysel çalışma odaları sağlanır, böylece öğrencilerin kendi çalışmalarını verimli bir şekilde gerçekleştirmeleri desteklenir.
 • Öğrenciler, her dönem enstrümanlarıyla jüri önünde bir sınav gerçekleştirirler ve bu sınavlar, öğrencilerin sürekli ilerlemelerini ve müzikal gelişimlerini gözlemlemek için önemlidir. Ayrıca, öğretmenlerin birebir gerçekleştirdiği değerlendirmeler ve teknik becerilerin incelendiği jüri değerlendirmeleri, öğrencilerin müzikal yeteneklerini daha da geliştirmelerine yardımcı olur.

Lise müfredatı, öğrencileri, müzik dünyasında bilgili ve başarılı birer sanatçı olarak sahneye çıkmaları için hazırlarken, aynı zamanda uluslararası platformlarda rekabet edebilecek düzeyde dil becerilerine de sahip olmalarını amaçlamaktadır.

Lise son sınıf öğrencileri için uygulanan iki dönemlik program, onların müzikal eğitimlerini bir sonraki seviyeye taşımayı hedefler. İlk dönem sonunda öğrenciler, hazırladıkları programın 15 dakikalık bir bölümünü konserde sunarlar. Bu sunum, onların mezuniyete doğru ilerlerken kazandıkları becerileri sergileme imkanı sağlar.

Mezuniyet için ise öğrencilerin, kapsamlı bir repertuarı tam olarak icra etmeleri beklenir. Mezuniyet sınavı için aşağıdakilerden sorumlu olacaklardır. Mezuniyet sınavının süresi 40 dakika olup, konçerto bölümü de dahil edilir. Jüri gerekli gördüğü takdirde sınav süresini kısaltma hakkına sahiptir.

Bilkent Üniversitesi Müzik Bölümü, sadece müzikal bir ustalık sunmakla kalmaz, aynı zamanda ‘Temel Müfredat’ ile öğrencilerine gerçek anlamda geniş kapsamlı bir üniversite eğitimi sağlar. Bu müfredat, bir konservatuvar eğitiminin ötesine geçerek, öğrencilere matematiksel düşünme, bilgisayar bilimi, etkili iletişim ve liderlik gibi beceriler kazandırır. Öğrencilerimiz, sosyal ve doğa bilimleri ile uygarlık tarihi gibi dersler aracılığıyla eleştirel düşünme ve çapraz disiplinlerarası bağlantılar kurma yeteneği edinirler.

Bu geniş perspektif, müzik öğrencilerinin sadece sahnede değil, hayatın her alanında bilinçli ve etkin bireyler olarak yer almalarını destekler. Müzikal ifade ve yaratıcılık becerileri, Temel Müfredat’ın sunduğu geniş çerçevede şekillenirken, öğrenciler aynı zamanda toplumda etkin rol alabilecek donanımlı bireyler haline gelirler. Bu bütüncül yaklaşım, Bilkent’in eğitimini, müzik dünyasının dinamiklerine hâkim, çok yönlü sanatçılar yetiştirmek konusunda benzersiz kılar. Böylece Bilkent mezunları, sadece sanatların ustalık sergileyen değil, aynı zamanda küresel müzik sahnesinde bilgili ve etkili aktörler olarak kendilerini göstermeye hazır hale gelirler.

Müzik öğrencileri her dönem, iki saatlik bire bir özel ana sanat dersleriyle kişisel eğitimlerini derinleştirir. Altı dönem süresince alınan oda müziği dersleri, toplulukla çalma becerilerini ve farklı enstrümanlarla uyumu geliştirir. Öğrenciler ayrıca her dönem orkestra dersi ile Bilkent Gençlik Senfoni orkestrasıyla çalışma fırsatı bulur.  Yıllık dört konser dersi, sahne tecrübesini artırırken, her dönem sonundaki jüri sınavları, teknik ve müziksel gelişimlerini objektif bir şekilde değerlendirir. Dört dönem boyunca alınan müzik teorisi ve tarih dersleri, sağlam bir akademik zemin oluşturur.

Lisans eğitiminin sonunda, öğrenciler bir resital ve bir konçerto ile sanatsal yeteneklerinin doruk noktasını jüri önünde sergiler. Bu, onların profesyonel müzisyen olarak kariyerlerine adım atmalarından önceki en kapsamlı değerlendirme ve gösteridir. Bilkent Müzik Bölümü, sanatın ve bilimin entegrasyonunu vurgulayan ve öğrencilerini hem ulusal hem de uluslararası alanda rekabet edebilecek düzeyde yetiştiren bir programdır.

Üniversite Temel Müfredatı (16 ders, 40 Kredi):

 • ENG 101 & 102 İngilizce ve Kompozisyon I & II
 • TURK 101 & 102 Türkçe I & II
 • HIST 200 Türkiye Tarihi
 • GE 100 Oryantasyon
 • GE250 I & II Kolej Etkinlikleri Programı I & II
 • HCIV 101 & 102 Uygarlık Tarihi I & II
 • MATH 103 Matematiksel Düşünme I
 • CS 121 Bilgisayar Uygulamalarına ve Programlamaya Giriş
 • COMD 358 Profesyonel İletişim
 • Bir Fen dersi seçmeli
 • Bir Sosyal Bilimler dersi seçmeli
 • Bir Beşeri Bilimler dersi seçmeli

Müzik Temel Müfredatı (11 ders, 18 kredi):

 • 3 Konser/Resital
 • MSC 121-122 Temel Müzisyenlik (Muafiyet sınavı ile geçmek mümkün)
 • MSC 171 & 172 Müzik Teorisi Grubu
 • MSC 173, 174, 273 & 274 Müzik Tarihi Grubu

Diğer Müzik Dersleri:

 • Enstrüman Dersi  – Toplam 24 kredi için 6 ders (her biri 4 kredi)
 • Mezuniyet Konseri – Toplam 8 kredi için 2 ders (her biri 4 kredi)
 • Orkestra – Toplam 16 kredi için 8 Ders (her biri 2 kredi)
 • Oda Müziği- Toplam 18 kredi için 6 ders (her biri 3 kredi)
 • Müzik Teorisi  – Toplam 6 kredi için 2 ders (her biri 3 kredi)
 • Seçmeli – Toplam 9 kredi için 3 ders (her biri 3 kredi)

Toplam: 139 Bilkent kredisi, 241 ECTS

Enstrüman Sınav Uygulamaları

Flüt

Lisans 1, 2 ve 3

 • Değerlendirme Süreci:
  • Vizeler: Öğrencinin derse düzenli katılımı, teknik ve performans disiplini, öğretmenin belirlediği hedeflere ulaşma düzeyi.
  • Teknik Sınavlar (11. Hafta): Gam ve etütlerde beklenen teknik seviye ve önceki yıl/dönemlere göre teknik gelişim.
  • Final Sınavları (15. Hafta): Tüm gamlar ve üçlüleri, piyanolu parça, konçerto, sonat ve modern eserlerin performansı.
 • Özel Notlar:
  • Teknik sınavlar ve final sınavları, öğrencinin teknik gelişimini ve müziksel yetkinliğini gösteren temel bileşenlerdir.
  • Öğrenciler, sınavlar arası süreçte verilen repertuarı çalışarak teknik ve müziksel ifade yeteneklerini geliştirirler.
  • Final sınavlarında, öğrencilerin ezberden çalmaları beklenir (piyanolu sonatlar haricinde).

Lisans 4 

 • Değerlendirme Süreci:
  • Vizeler: Öğrencinin teknik ve performans disiplini, belirlenen çalışma ve hedeflere ulaşma düzeyi.
  • Teknik Sınav (11. Hafta): Gam ve etütlerde beklenen teknik seviye.
  • Bahar Dönemi Finali (15. Hafta): Tüm gamlar, piyanolu eserler, konçertolar, sonatlar ve modern eserler. Lisans 4. yıl öğrencileri güz dönemi final sınavından muaftır.

Her üç yılın programı, flütçülerin performans pratiklerini derinleştirmeleri ve geniş repertuar bilgisi edinmeleri üzerine kurulmuştur. Öğrencilerin, eğitimleri boyunca kazandıkları becerileri sınavlar ve konser performansları aracılığıyla sergilemeleri hedeflenir.

Klarnet

Lisans 1, 2 ve 3 

 • Değerlendirme Süreci:
  • Vizeler: Öğrencinin derse düzenli katılımı, teknik ve performans disiplini, öğretmenin belirlediği hedeflere ulaşma düzeyi.
  • Teknik Sınavlar (11. Hafta): Gam ve etütlerde beklenen teknik seviye ve önceki yıl/dönemlere göre teknik gelişim.
  • Final Sınavları (15. Hafta): Seçilmiş konçertolar, sonatlar, modern eserler ve gamlar ile arpejlerin performansı.
 • Özel Notlar:
  • Teknik sınavlar ve final sınavları, öğrencinin teknik gelişimini ve müziksel yetkinliğini gösteren temel bileşenlerdir.
  • Öğrenciler, sınavlar arası süreçte verilen repertuarı çalışarak teknik ve müziksel ifade yeteneklerini geliştirirler.
  • Öğrenciler, sınavlara hazırlık olarak Weber, Spohr, Milhaud, Saint-Saëns ve Rossini gibi bestecilerin eserlerini çalışırlar.

Her üç yılın programı, klarnetçilerin performans pratiklerini derinleştirmeleri ve geniş repertuar bilgisi edinmeleri üzerine kurulmuştur. Öğrencilerin, eğitimleri boyunca kazandıkları becerileri sınavlar ve konser performansları aracılığıyla sergilemeleri hedeflenir.

Lisans 4

 • Değerlendirme Süreci:
  • Vizeler: Öğrencilerin derslere düzenli katılımları, deşifre çalışmaları, ve öğretmen tarafından belirlenen hedeflere ulaşmada gösterdikleri başarılar değerlendirilir.
  • Teknik Sınavlar (11. Hafta): Öğrencilerin teknik gelişimi ve sınıf seviyelerine uygun teknik repertuarı performansı.
  • Final Sınavları (15. Hafta): Öğrencilerin son dönemde üzerinde çalıştıkları eserlerin performansı; bu eserlerin Mozart, Brahms, Debussy, Stravinsky ve diğer seçilmiş bestecilerin konçertolarını ve sonatlarını içerebilir.
 • Mezuniyet Dönemi:
  • Mezuniyet sınavları ve konseri, öğrencinin eğitim sürecinde kazandığı bilgi ve becerilerin bir yansımasıdır.
  • Öğrenciler, mezuniyet için hazırlanan özel projeleri sunarlar ve müziksel repertuarın geniş bir yelpazesini icra ederler.
  • Öğrencilerin, öğrenimleri boyunca edindikleri bilgi ve deneyimlerini sergilemeleri beklenir.
 • Özel Notlar:
  • Öğrenciler, dönem boyunca aldıkları vize notlarının ortalaması ile değerlendirilir.
  • Mezuniyet projesi, öğrencinin bireysel sanatsal kimliğini ve teknik yetkinliğini gösterir.
  • Güz dönemi final sınavından muaf tutulurlar, ancak bahar dönemi finalinde geniş bir repertuar sergilemeleri beklenir.

Fagot

Lisans 1, 2 ve 3

Genel Amaçlar ve Değerlendirme:

Fagot lisans programı boyunca, öğrencilerin müzikal ve teknik becerilerinin gelişimini gözlemlemek ve değerlendirmek için çeşitli ölçüm ve değerlendirme yöntemleri kullanılır. Bu yöntemler arasında düzenli devam kontrolü, teknik alıştırmaların tamamlanması, derslerde belirlenen hedeflere ulaşma derecesi ve öğrencinin genel gelişimi yer alır.

Vize ve Final Sınavları:

 • Vize Sınavları:
  • Vize sınavları, öğrencilerin derslere devamlılığını, teknik çalışma disiplinini ve müzikal performansını kapsar. Öğrencinin teknik seviyesi ve gelişimi, gamlar ve etüdler üzerinden değerlendirilir.
 • Final Sınavları:
  • Final sınavları, öğrencinin öğrenim süresince edindiği bilgi ve becerilerin bir yansıması olarak düzenlenir. Öğrenciler, bir sonat, konçerto ve piyanolu parça da dahil olmak üzere geniş bir repertuar sunarlar. Ayrıca, solo parçalar veya orkestra soloları gibi ek materyaller de sınav repertuarına dahil edilebilir.
  • Lisans 4 – Mezuniyet Yılı:Lisans programının dördüncü ve son yılı, öğrencilerin kapsamlı bir sanatsal ve teknik repertuarı sergiledikleri mezuniyet konseri ile taçlandırılır. Bu yılın ana hedefi, öğrencilerin bireysel sanatsal ifadelerini ve yorumlarını geliştirmelerini sağlamak ve mezuniyet konseri için gerekli hazırlıkları tamamlamalarını sağlamaktır.Ölçme ve Değerlendirme:
   • Birinci Vize: Derslere düzenli katılım, verilen deşifrelerin tamamlanması, öğretmenin belirttiği çalışmaların yapılması ve bunların sonucunda beklenen hedeflerin gerçekleştirilmesi üzerinden öğrenci değerlendirilir.
   • Teknik Sınav: Öğrencinin teknik gelişimi, gamlar ve etüdler üzerinden değerlendirilir. Öğrencinin çalışma disiplini ve teknik seviye göz önünde bulundurularak bir not verilir.
   • Üçüncü Vize: Dönem boyunca gösterilen düzenli ve disiplinli çalışma alışkanlığı, ders içindeki hedeflere ulaşma derecesi ve dönem sonu dinletisine katılım göz önünde bulundurularak değerlendirme yapılır.

   Final Sınavı:

   Final sınavında öğrencilerin sunması beklenen eserler:

   • Güz Dönemi Finali: Öğrenciler bu dönemde genellikle final sınavından muaf tutulurlar ve yerine bir mezuniyet projesi sunarlar.
   • Bahar Dönemi Finali: Öğrenci, geniş bir repertuar sunar ki bu genellikle şunları içerir:
    • En az bir etüd.
    • Tamamlanmış bir konçerto.
    • Bir veya birden fazla sonat.
    • Solo veya piyanolu parça.
    • Orkestra soloları.
    • Sınavdan önce belirlenen bir zorunlu eser.

   Öğrenci bu final sınavında teknik ve müzikal becerilerini, müzikal anlayışını ve sanatsal yorumunu sergileme fırsatı bulur. Bu eserler, öğrencinin ders boyunca üzerinde çalıştığı ve kendi yorumunu koyduğu eserlerdir ve genellikle ezberden icra edilir. Mezuniyet konseri, öğrencinin eğitim süresi boyunca kazandığı bilgi ve becerilerin bir gösterimidir.

Sınav Uygulamaları

Öne Çıkanlar

Geçmiş Etkinlikler

We take processes apart, rethink, rebuild, and deliver them back working smarter than ever before.