Program
Hakkında

Bilkent Şan Sanat Dalı, öğrencileri geleneksel klasik repertuvarlarda rekabet edebilecek düzeyde hazırlamanın yanı sıra, müzikal tiyatro, popüler ve çağdaş türlerde de çeşitlilik göstermelerini sağlar. Programın merkezinde, sağlıklı vokal tekniği geliştirme ve müzik repertuvarını yaratıcılık ve mükemmellik kültürü içinde genişletme çabaları yer alır. Her dönem alınan stüdyo ses dersleri ve koro çalışmaları, öğrencilerin topluluk performans becerilerini geliştirmeye yardımcı olur ve ses pedagojisi, diksiyon ve vokal literatürü eğitimleriyle tamamlanır. Ayrıca, ses bölümü öğrencileri, tiyatro, tiyatro için şan ve sahne dövüşü gibi tiyatro derslerine katılırlar.

Bilkent Şan Sanat Dalı, öğrencilere geniş kaynaklar ve fırsatlar sunar. Sahne sanatları ve vokal eğitimine odaklanan program, öğrencilerin sahnede güçlü ve etkili sanatçılar olarak yer alabilmelerini sağlar. Yıllık resitaller, ustalık sınıflarına, atölye çalışmalarına katılım ve yerel ve uluslararası opera prodüksiyonları, onların sahne deneyimlerini zenginleştirir ve profesyonel dünyada rekabet edebilecek becerilerle donatır.

Program aynı zamanda, öğrencilere farklı dillerde eserleri icra etme ve çeşitli müzik tarzlarında ustalaşma konusunda uzmanlık sağlar. Bilkent tarafından sunulan bu kapsamlı eğitim ortamı, öğrencilerin hem bireysel hem de grup performans becerilerini mükemmelleştirmelerine olanak tanır ve onları müzik dünyasında yüksek kalitede performanslar sergileyebilecek bilgili ve etkili sanatçılar olarak hazırlar.

Eğitim Kadrosu

Bilkent Müzik Bölümü, müzikal yaratıcılığı ve akademik mükemmeliyeti birleştiren bir eğitim anlayışı ile geleceğin sanatçılarını yetiştiriyor.

Programlar

Bilkent Üniversitesi Müzik Bölümü, sadece müzikal bir ustalık sunmakla kalmaz, aynı zamanda ‘Temel Müfredat’ ile öğrencilerine gerçek anlamda geniş kapsamlı bir üniversite eğitimi sağlar. Bu müfredat, bir konservatuvar eğitiminin ötesine geçerek, öğrencilere matematiksel düşünme, bilgisayar bilimi, etkili iletişim ve liderlik gibi beceriler kazandırır. Öğrencilerimiz, sosyal ve doğa bilimleri ile uygarlık tarihi gibi dersler aracılığıyla eleştirel düşünme ve çapraz disiplinlerarası bağlantılar kurma yeteneği edinirler.

Bu geniş perspektif, müzik öğrencilerinin sadece sahnede değil, hayatın her alanında bilinçli ve etkin bireyler olarak yer almalarını destekler. Müzikal ifade ve yaratıcılık becerileri, Temel Müfredat’ın sunduğu geniş çerçevede şekillenirken, öğrenciler aynı zamanda toplumda etkin rol alabilecek donanımlı bireyler haline gelirler. Bu bütüncül yaklaşım, Bilkent’in eğitimini, müzik dünyasının dinamiklerine hâkim, çok yönlü sanatçılar yetiştirmek konusunda benzersiz kılar. Böylece Bilkent mezunları, sadece sanatların ustalık sergileyen değil, aynı zamanda küresel müzik sahnesinde bilgili ve etkili aktörler olarak kendilerini göstermeye hazır hale gelirler.

Müzik öğrencileri her dönem, iki saatlik bire bir özel ana sanat dersleriyle kişisel eğitimlerini derinleştirir. Altı dönem süresince alınan oda müziği dersleri, toplulukla çalma becerilerini ve farklı enstrümanlarla uyumu geliştirir. Öğrenciler ayrıca her dönem orkestra dersi ile Bilkent Chorale ile çalışma fırsatı bulur.  Yıllık dört konser dersi, sahne tecrübesini artırırken, her dönem sonundaki jüri sınavları, teknik ve müziksel gelişimlerini objektif bir şekilde değerlendirir. Dört dönem boyunca alınan müzik teorisi ve tarih dersleri, sağlam bir akademik zemin oluşturur.

Lisans eğitiminin sonunda, öğrenciler bir resital  ile sanatsal yeteneklerinin doruk noktasını jüri önünde sergiler. Bu, onların profesyonel müzisyen olarak kariyerlerine adım atmalarından önceki en kapsamlı değerlendirme ve gösteridir. Bilkent Müzik Bölümü, sanatın ve bilimin entegrasyonunu vurgulayan ve öğrencilerini hem ulusal hem de uluslararası alanda rekabet edebilecek düzeyde yetiştiren bir programdır.

Üniversite Temel Müfredatı (16 ders, 40 Kredi):

 • ENG 101 & 102 İngilizce ve Kompozisyon I & II
 • TURK 101 & 102 Türkçe I & II
 • HIST 200 Türkiye Tarihi
 • GE 100 Oryantasyon
 • GE250 I & II Kolej Etkinlikleri Programı I & II
 • HCIV 101 & 102 Uygarlık Tarihi I & II
 • MATH 103 Matematiksel Düşünme I
 • CS 121 Bilgisayar Uygulamalarına ve Programlamaya Giriş
 • COMD 358 Profesyonel İletişim
 • Bir Fen dersi seçmeli
 • Bir Sosyal Bilimler dersi seçmeli
 • Bir Beşeri Bilimler dersi seçmeli

Müzik Temel Müfredatı (11 ders, 18 kredi):

 • 3 Konser/Resital
 • MSC 121-122 Temel Müzisyenlik (Muafiyet sınavı ile geçmek mümkün)
 • MSC 171 & 172 Müzik Teorisi Grubu
 • MSC 173, 174, 273 & 274 Müzik Tarihi Grubu

Diğer Müzik Dersleri:

 • Enstrüman Dersi  – Toplam 24 kredi için 6 ders (her biri 4 kredi)
 • Mezuniyet Konseri – Toplam 8 kredi için 2 ders (her biri 4 kredi)
 • Koro – Toplam 16 kredi için 8 Ders (her biri 2 kredi)
 • Pedagoji/Diksiyon/Oyunculuk – Toplam 18 kredi için 6 ders (her biri 3 kredi)
 • Vokal Literatür – Toplam 6 kredi için 2 ders (her biri 3 kredi)
 • Seçmeli – Toplam 9 kredi için 3 ders (her biri 3 kredi)

Toplam: 139 Bilkent kredisi, 241 ECTS

Bilkent Üniversitesi Müzik Performansı ve Yorumlama Yüksek Lisans programı, öğrencilere, hem sahne performansı hem de akademik araştırma becerileri konusunda ileri düzeyde uzmanlık kazandırmayı amaçlayan, kapsamlı ve esnek bir eğitim sunar. Bu program, öğrencilere, lisans eğitimlerinde edindikleri bilgi ve deneyimleri, daha yüksek bir seviyeye taşıyarak uluslararası arenada rekabet edebilir profesyonel sanatçılar ve akademisyenler olma fırsatı verir.

Program, daha az zorunlu ders içermekte ve öğrencilere, ilgi alanlarına ve kariyer hedeflerine göre derslerini şekillendirme özgürlüğü tanımaktadır. Öğrencilerin yaratıcı ve yorumlayıcı yeteneklerini geliştirmeleri beklenirken, eşit derecede önem verilen akademik çalışmalarıyla da kendi sanatsal seslerini ve araştırma yeteneklerini güçlendirmeleri hedeflenir.

Yüksek Lisans programının müfredatı ve gereklilikleri aşağıda özetlenmiştir:

 • Zorunlu Dersler: Üç adet 3 kredi dersini ve üç adet kredisi olmayan dersi  başarıyla tamamlamalıdır. Bu dersler araştırma metotları dersiyle, iki konser dersini içerir.
 • Stüdyo Dersleri: Dört adet 3 kredi ders .
 • Lisansüstü Seçmeli Dersler: Bir adet 3 kredi ders.
 • Lisansüstü veya Lisans Seçmeli Dersler: İki adet 3 kredi ders.
 • Mezuniyet Gereklilikleri: Öğrenciler, ders çalışmalarını üç yarıyıl içinde tamamlamalı ve dördüncü yarıyıl tez yazımı ve final konseri için ayrılmalıdır.

Bilkent Üniversitesi Müzik Performansı ve Yorumlama Yüksek Lisans programında, öğrenciler eğitimleri boyunca iki önemli jüri sınavına katılırlar. Bu sınavlar, her bahar döneminde gerçekleşir ve öğrencilerin performansını ve akademik gelişimini değerlendirmek için tasarlanmıştır.

İlk jüri sınavı, öğrencilerin program hakkında derinlemesine bir sunum yapmalarını ve müzikal anlayışları, repertuar bilgileri ve performans becerileri hakkında kapsamlı bir bilgi vermelerini gerektirir. Bu, öğrencilerin hem yorumlama yeteneklerini hem de akademik ve araştırma becerilerini sergiledikleri önemli bir değerlendirme noktasıdır.

Öğrenciler, yüksek lisans tezlerini ikinci yarıyılda başlayarak dördüncü yarıyılın sonuna kadar tamamlamalı ve savunmalıdır. Tezler, yaklaşık 15.000 kelime uzunluğunda olmalı ve öğrencinin bağımsız araştırma yapabilme yeteneğini göstermelidir. Tez savunması, Bilkent dışından da üyeler içerecek şekilde oluşturulan jüri önünde yapılacaktır.

Detaylı bilgi için aşağıdaki Yüksek Lisans Rehberine danışılması tavsiye edilir.

Öne Çıkanlar

Başvurularda Sıkça Sorulan Sorular

Bilkent'te şan okumuayı düşünüyorum. Kampüsü ziyaret edip öğretmenlerle tanışabilir miyim?

Evet, kampüsü ve müzik fakültesini ziyaret edip, öğretmenlerimizle yüz yüze görüşebilirsiniz. Ziyaretinizi düzenlemek için Deniz Ersoy ile iletişime geçebilirsiniz: deniz.ersoy@bilkent.edu.tr

Fakülte adaylarda ne arıyor?

Şan giriş sınavında komisyon, seslerine (enstrümanlarına) hakim, icra ettikleri şarkılarda metne ve müzikalliğe dikkat eden şarkıcılar arıyor. Adayların, mevcut seviyelerinde rahatça icra edebilecekleri parçaları hazırlamaları gerekiyor. Ayrıca, sanatçı olarak gelişme potansiyeli olan ve sağlam bir müzik temeline sahip öğrenciler arıyoruz.

Giriş sınavlarına nasıl hazırlanabilirim?

Adayların, deneme repertuarlarını özel ses eğitmenleriyle çalışarak hazırlamaları ve giriş sınavları için solfej becerilerini ve müzik teorisini öğrenmeleri önerilir. Giriş sınavları hakkında daha detaylı bilgilerine başvurular sayfasından ulaşabilrsiniz.

Şan eğitimi müfredatı nedir?

Şan eğitimi müfredatı, iki haftada bir özel stüdyo dersleri, eşlikçisiyle özel prova ve her yılın sonunda bir resital yapmayı içerir. Şan eğitimi ana dal öğrencileri müzik teorisi ve müzik tarihi dersleri alır, ayrıca özel vokal dersleri alır: diksiyon, vokal edebiyatı ve vokal pedagojisi. Tiyatro dersleri de dahildir: oyunculuk, tiyatro için şarkı söyleme ve sahne dövüşü (combat). Şarkıcılar her dönem koro alır, ancak tiyatro ve oda müziği derslerini de seçebilirler.

Müzik bölümünde okumadan şan eğitimi alabilir miyim?

Evet, Bilkent şan eğitimi yan dal programları ve bireysel müzik çalışmaları (IMS) sunmaktadır. Giriş sınavını geçtikten sonra IMS öğrencileri ve şan eğitimi yan dalı öğrencileri öğretim kadromuzla özel şan dersleri alırlar. Şan eğitimi yan dalı öğrencileri için ek ders gereksinimleri vardır. Daha fazla bilgi için yan dallar ve IMS sayfasına bakınız.

Sunulan performans fırsatları nelerdir?

Şan eğitimi ana dalı öğrencileri yılda bir kez resital yaparlar. Bu, derslerde üzerinde çalıştıkları müzik veya müzik tiyatrosu, çağdaş veya oda müziği gibi ek bir proje olabilir. Şan öğrencileri her dönem koro alır ve opera, tiyatro için şarkı söyleme ve oda müziği derslerini seçebilirler. Başarılı öğrenciler ayrıca yaz programlarına katılır ve vokal yarışmalarında aktif olarak yarışırlar.

Burslar nasıl veriliyor?

Tüm öğrenciler, giriş sınavındaki başarılarına göre belirlenen burslarla okula kabul edilir.

Kabul edildikten sonra öğretmenler nasıl atanıyor?

Lisans öğrencilerine ilk yıllarının başında müzik bölümünün uygun bulduğu biri öğretmen atanır. Öğrencilerin lisans eğitimleri süresimce aynı öğretmenle çalışmalarını sürdürmeleri beklenir.

 

Geçmiş Etkinlikler

We take processes apart, rethink, rebuild, and deliver them back working smarter than ever before.