Yan Dal

Bilkent Üniversitesi, çeşitli bölümler aracılığıyla öğrencilere yan dal programı sunmaktadır. Bu program, birinci yıl sonunda genel not ortalaması 3,00 veya daha yüksek olan öğrencilere açıktır. Yan dal müfredatını başarıyla tamamlayan öğrencilere, ana dal diplomasının yanı sıra bir yan dal sertifikası verilir. Öğrenciler, yan dal programına en erken üçüncü, en geç ise beşinci yarıyılda başlayabilirler.

Müzik bölümünde, aşağıdaki enstrümanlarda müzik yorumculuğu yan dalı yapılabilir.

 • Piyano
 • Şan
 • Klasik Gitar
 • Nefesli Çalgılar: Flüt, Obua, Klarnet, Saksafon, Fagot, Korno, Trompet, Trombon, Tuba
 • Yaylı Çalgılar: Keman, Viyola, Viyolonsel, Kontrbas

. Yan dal müfredatı aşağıdaki derslerden oluşur.

 • 4  Bireysel Enstrüman Dersi (8 Kredi)
 • MSC171: Music Theory 1 (3 Kredi)
 • 1 müzik teorisi seçmel dersi (3 Kredi)
 • 2 Genel Müzik Seçmeli Dersi  (6 Kredi)

Yan dal programını tamamlayan öğrenciler, mezuniyet için son aldıkları enstrüman dersi kapsamında bir mezuniyet resitali vermek zorundadır.

Yan dal başvuruları ve başvuru koşulları hakkında daha fazla bilgi almak için şu web sitesini ziyaret edebilirsiniz: Bilkent Yan Dal Programları. Müzikte yan dal yapmak isteyen öğrenciler, başvurudan sonra, yan dal giriş sınavına katılırlar. Bu sınav, hem duyuş ve temel müzik bilgisi hem de enstrüman seviyesini değerlendiren iki bölümden oluşur. Keman ve piyano için sınav repertuarına aşağıdaki linklerden ulaşabilirsiniz. Diğer enstrümanlar ve şan için detaylı bilgi almak üzere lütfen idari asistanla iletişime geçiniz.

Bireysel Müzik Dersleri

Bilkent Üniversitesi, müzik bölümü dışındaki öğrencilere ‘Individual Music Studies’ (IMS) adı altında bireysel enstrüman dersleri sunmaktadır. Bu dersler, öğrencilerin ikinci dönemlerinden itibaren alabileceği özel müzik eğitimleri içerir.

Her dönem öncesi BAIS üzerinden başvurular ve duyurular yapılır. Öğrenciler, derslere katılmak için ilk olarak başvuru formunu doldurmalıdır. Başvuru formunu dolduran öğrenciler, IMS programına kabul için bir giriş sınavına çağrılırlar. Bu sınavda öğrencilerin özel bir program hazırlaması gerekmez; çalıştıkları parçaları sunmaları yeterlidir.

IMS programı başlangıç seviyesinde öğrenci kabul etmemektedir. Bu nedenle, başvuran öğrencilerin en az iki yıllık bir müzik geçmişine sahip olmaları beklenir. Ayrıca, sınav sırasında öğrencilerin temel duyuş ve müzik bilgisi de ölçülür.

Öğrenciler, bu program kapsamında en fazla dört dönem boyunca ders alabilirler. Başarılı bir devam için öğrencilerin her ders döneminde B veya daha yüksek bir not alması gerekmektedir. Aşağıdaki enstrümanlarda IMS dersi almak mümkündür:

 • Piyano
 • Şan
 • Klasik Gitar
 • Nefesli Çalgılar: Flüt, Obua, Klarnet, Saksafon, Fagot, Korno, Trompet, Trombon, Tuba
 • Yaylı Çalgılar: Keman, Viyola, Viyolonsel, Kontrbas

Ancak bu programa gösterilen yoğun talep nedeniyle, her enstrüman için her dönem kontenjan açılmayabilir.