Piyano ve nota

Bilkent Üniversitesi Müzik Hazırlık İlk ve Ortaokulu, Müzik Hazırlık Lisesi ve Lisans düzeyi Müzik ve Tiyatro Bölümlerinde eğitim ücretlidir. Bir sonraki ders yılının eğitim ücretleri her yıl Haziran ayında ilan edilir.

Müzik Hazırlık İlk-Orta Okulları ve Lisesinin eğitim ücretleri,
 Eylül – Haziran ayları arasında 10 taksitte veya Eylül ayında peşin olarak ödenebilir. Yıllık eğitim ücreti peşin ödendiği takdirde indirim uygulanır.

Müzik ve Tiyatro bölümleri lisans düzeyi eğitim ücretleri ise; İki eşit taksit olmak üzere, Güz ve Bahar yarıyılı kayıtları öncesinde akademik takvimde belirtilen son ödeme gününe kadar ödenir. Kesin kayıt yaptıracak yeni öğrenciler, Güz yarıyılı ücretini kesin kayıt sırasında öder. Yarıyıl ücreti, anlaşmalı bankalar aracılığıyla vade farkı olmadan 4 taksite bölünebilir. Ayrıntılı bilgi için Bilkent Üniversitesi resmi web sitesi ücretler sayfasına bakınız.

https://w3.bilkent.edu.tr/www/ucretler/

2022-23 Eğitim Öğretim Yılı

Bilkent Üniversitesi 2024-25 Eğitim Öğretim yılı için Müzik Hazırlık okulları ve Lisans Programları eğitim ücretleri şu şekildedir:

Müzik Hazırlık İlkokulu: 282.560 TL
Müzik Hazırlık Ortaokulu: 298.900 TL
Müzik Hazırlık Lisesi: 331.700 TL
Müzik ve Tiyatro Lisans Programı: https://w3.bilkent.edu.tr/www/ucretler/

Yukarda belirtilen ücretlere %10 KDV dahildir.
Müzik Hazırlık Okulu’nda ödemeler, % 15 kayıt anında peşin, geri kalan 9 taksitte yapılmaktadır.
Peşin ödeme:lerde %8 indirim uygulanır.

Bilkent Üniversitesi’nin yetenek sınavı ile öğrenci alan Müzik ve Tiyatro bölümlerinin bu sınavlarda üstün başarı gösteren öğrencilerine Yetenek Bursu verilir. Yetenek Bursları her yıl Üniversite tarafından ilan edilen eğitim ücretleri doğrultusunda, sekiz dilim üzerinden çeşitli oranlarda tahsis edilir.

Öğrenciye tahsis edilen bursun devamı, arttırılma ve indirilmesi konuları ilgili kurulların başarı esası üzerinden yaptığı değerlendirmelerle yıllık olarak belirlenir. Ancak İngilizce Hazırlık programına devam eden öğrencilerin bursları her yarıyıl değerlendirilerek düzenlenir.

MHO ve Bölüme Yeni Kayıt Yaptıranlar:

  • Yetenek ve seviye sınavına girerek yeni kayıt olacak öğrencilere sınavda gösterdikleri başarı sıralaması esas alınarak burs verilir.

MHO ve Müzik Bölümünde Eğitimlerine Bilkent’te devam etmekte olan öğrenciler:

  • Sahip olduğu burs oranı için beklenen başarı düzeyini belirgin bir düşme göstermeden sürdüren öğrencilerin burs düzeyleri korunur.
  • Yıl boyunca kayıtlı olduğu sanat dalı içerisinde üstün başarı göstererek burs yükseltilmesi için takdir edilen öğrencilerin bursları burs komisyonu tarafından artırılabilir.
  • Başarısında belirgin azalma tespit edilen öğrencilerin veya aldığı burs seviyesi için beklenen başarı seviyesini koruyamayan öğrencilerin bursu azaltılabilir.
  • Aşırı başarısızlık ve/veya devamsızlık, akademik etik dışı davranışlar, gibi durumlarda bir dilimden daha fazla burs indirimi yapılabilir ya da burs sonlandırılabilir.
  • İlkokuldan orta okula, orta okuldan liseye ve liseden lisans eğitimine geçişlerde öğrenci okuduğu düzeyden mezun olarak tekrar giriş sınavlarıyla bir üst düzeye başvurur. Üst düzeye kabul edilen öğrencinin burs durumu yeniden değerlendirilebilir.

İngilizce Hazırlık programına devam eden öğrenciler:

  • Devamsızlık nedeniyle FZ aldığı her ders için ve aynı düzeyde iki kez başarısız olduğu (F veya FZ aldığı) her durum için burslarında 1/8 oranında indirim yapılır. Ara sınavlardan veya ödevlerden yeterli puanı toplayamadığı için FZ alacağı kesinleşen yetenek burslu öğrencilerin de derslere girmeye devam etmeleri gereklidir.
  • İngilizce hazırlık programında başarılı olduğu halde, müzik hazırlık programında dikkat çekici başarısızlığa sahip öğrencilerin bursları düşürülebilir.

Eğitim ücreti ve burslarla ilgili olarak aşağıda belirtilen sayfalarda ayrıntılı bilgi bulabilirsiniz.

http://w3.bilkent.edu.tr/www/ucretler
http://w3.bilkent.edu.tr/www/burslar