sss-gorseli

Burada bize sıklıkla sorulan soruları cevaplarıyla birlikte bulabilirsiniz. Daha fazla sıklıkla sorulan sorularla karşılaştığımızda bu listeyi güncelleyeceğiz. Eğer sorunuzun cevabına buradan ulaşamazsanı bizimle iletişim sayfamız üzerinden ulaşabilirsiniz.

2022-23 Eğitim senesi için ara sınıftan öğrenci alımı yapılıyor mu?

İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi Müzik Hazırlık İlk ve Ortaokulu 2022-23 eğitim-öğretim yılı için, ilkokul 1. ve ortaokul 5. sınıflar için yetenek sınavı ile; ilkokul 2, 3, ortaokul 7, lise 9, 10 ve 11. sınıflar için ise kontenjan dahilinde seviye sınavı ile öğrenci alacaktır. Diğer ara sınıflardan öğrenci alımı yapılmayacaktır.

Adaylar başvuru formuna belli bir sanat dalının yanı sıra, komisyon kararını da işaretleyebilirler mi?

1 ve 5. sınıflara başvuran öğrenciler ilk aşamayı geçtikleri takdirde büyük bir komisyon önünde değerlendirileceklerdir. Eğer halihazırda icra ettikleri bir çalgı varsa, ikinci aşama sınavına onunla katılabilirler. Özelikle piyano ve keman sanat dalları için 5. sınıf seviyesine uygun bir sınav verilmesi gereklidir. 1 ve 5. sınıf sınavına giren her öğrenci diğer çalgılar için komisyon tarafından değerlendirilecektir.

Okulumuzda müzik derslerinin dışındaki dersler, Bakanlığın ön gördüğü şekilde mi veriliyor?

Müzik Hazırlık Okulu’nda kültür dersleri, MEB Talim ve Terbiye Kurulu’nca belirlenen öğretim programları çerçevesinde işlenir.

İlkokul veya ortaokula kayıtlı bir öğrencinin, öğrenim yılı süresince sanat dalında yeterli başarıyı gösterememesi durumunda başka bir okula nakli gerçekleşebilir mi?

Öğrencilerimizin, kayıt yaptırdıkları yıl içinde veya bunu izleyen yıllarda okul değişikliği kararına varması durumunda, velisinin akademik yılın sonunda yapacağı başvuru ile nakil işlemi e-okul sistemi üzerinden gerçekleştirilir.

Okulunuzun günlük zaman çizelgesi nasıldır?

Okulumuzda dersler 8.30’da başlar ve eğitim saat 16.00’da son bulur. İlkokulda üç öğün (kuşluk-öğlen-ikindi), ortaokulda sadece öğlen olmak üzere yemek hizmeti okul binasında verilir.

Okul servisi uygulaması var mıdır?

Okulumuzda servis taşımacılığı hizmeti verilmemektedir. Ulaşımı velilerimiz üstlenmektedir.

Okulunuzda bursluluk sistemi nasıldır?

Kayıt hakkı kazanan adayların hepsine, kabul sınavlarında gösterdiği başarıya göre üniversitemizin ilgili burs komisyonunca burs takdir edilir. Burslar her yıl Bilkent Üniversitesi tarafından ilan edilen eğitim ücretleri doğrultusunda, sekiz dilim üzerinden çeşitli oranlarda tahsis edilir.

Burs oranları, komisyonun, öğrenci başarısına göre yaptığı değerlendirmelerle yıllık olarak belirlenir.

Okulunuzda ihtiyaç bursu verilmekte midir?

Hayır, Bilkent Üniversitesi Müzik Hazırlık Okulu’nda sadece başarı bursu verilmektedir.

Öğrencinin eğitim hayatı süresince burs oranında değişiklik olur mu?

Burs komisyonları her sene sonu Haziran ayında toplanır. Öğrencilerin başarı durumları değerlendirilip, burslarında artış veya eksilme yapılabilir.

İlkokul 1. sınıfa başvurmak için yaş alt-üst sınırı nedir?

Bilkent Üniversitesi Müzik Hazırlık Okulu 1. sınıfına başvuran adayların 69 ayını tamamlamış olması ve 1. sınıfı bitirmemiş olması gereklidir.

Ara sınıflara başvurularda yapılacak olan genel kültür /İngilizce seviye sınavının içeriği nedir?

Bilkent Üniversitesi Müzik Hazırlık İlk ve Ortaokulu ara sınıflarına başvuran adaylar, başvurdukları sınıfın akademik seviyesine hazır bulunuşluklarını ölçen bir sınava tabi tutulurlar. Sınav, 20 adet genel kültür, 20 adet İngilizce sorusundan oluşmaktadır.

Başvuru işlemleri nasıl gerçekleştirilecek?

Aday kayıtları, online olarak, 6–15 Haziran 2022 tarihleri arasında kabul edilecektir.

Başvuru ücreti https://stars.bilkent.edu.tr/basvuru/ adresinden 6-15 Haziran 2022 tarihleri arasında ödenebilir. MHO kabul sınavları 27-30 Haziran 2022 tarihleri arasında Müzik ve Sahne Sanatları Fakültesi’nde gerçekleştirilecektir.

Başvuruda istenen belgeler nelerdir?

Başvurular online olarak kabul edilmektedir. Başvuru sistemi 6 Haziran günü aktif olacaktır.

• Nüfus cüzdanı kopyası (dijital formatta)
• Öğrenci belgesi ve not dökümü
• Vesikalık fotoğraf (jpeg veya png formatında sisteme yüklenecektir)
• Sağlık raporu (Başvuru ekranında ayrıntısı belirtilmiştir.)
• Başvuru formu (Online olarak doldurulacaktır)
• 480 TL aday kayıt ücreti. (Ödeme yalnız kredi kartıyla https://stars.bilkent.edu.tr/basvuru/ adresi üzerinden 6-15 Haziran 2022 tarihleri arasında mümkün olacaktır.)

Tanıma kurslarında yaş aralığı nedir?

20-24 Haziran 2022 tarihlerinde her gün 16.00’dan sonra ücretsiz verilen “Tanıma Kursları”na, aday kaydı yaptıran tüm adaylar katılabilirler.

Kabul sınavları için repertuvara nereden ulaşabilirim?

Kabul sınavları için repertuvar örnekleri web sitemizden incelenebilir.

1. sınıf adayı için enstrüman seviyesi aranıyor mu?

Hayır, ilkokul 1. sınıfa girecek adaylarda herhangi bir enstrüman seviyesi aranmaz. Eğer bir enstrüman çalıyorsa, ikinci aşamada enstrümanını icra edebilir. Ancak adayın sınav performansına göre, komisyon adaya farklı bir enstrüman da önerebilir.

5. sınıf adayı için enstrüman seviyesi aranıyor mu?

Hayır, sınava bir enstrüman çalmadan girebilirler. 5. sınıfta sadece piyano, keman, viyolonsel ve viyola için seviye gereklidir. Diğer çalgılar komisyon kararıyla öğrenci alımı yaparlar.

Komisyon takdiri sonucu önerilen enstrümanı değiştirme şansımız olur mu?

Okulumuzda genel müzik eğitimi verilmemektedir. Kazanan her aday komisyonun belirlediği enstrüman eğitimi için burs kazanır. Kazanan adaylara yapılan enstrüman ve burs önerisi, kesinlikle değiştirilemez.