Program
Hakkında

Bilkent Müzik Hazırlık Okulu, keman, viyola, viyolonsel ve kontrbas alanlarında geleceğin sanatçılarını yetiştirmek üzere ilkokuldan itibaren başlayan bir eğitim sunar. Lise ve üniversite düzeyinde ise yaylı çalgılar eğitimimiz, öğrencilerimizin hem sanatsal becerilerini hem de akademik kariyerlerini kapsamlı bir şekilde geliştirerek alanında öncü sanatçılar olmalarını hedefler. Öğrencilerimiz, solist performansların yanı sıra, Bilkent Çocuk Senfoni Orkestrası ve Bilkent Gençlik Senfoni Orkestrası ile orkestral performanslarda da ustalaşmak üzere çalışmalarını sürdürürler. Programımız, aynı zamanda güçlü bir oda müziği eğitimine de büyük önem vermektedir. Öğrenciler, oda müziği repertuvarını keşfetme ve bu alanda ustalık kazanma fırsatlarına sahip olup, bu sayede müzikal ifade ve iş birliği becerilerini geliştirebilmektedirler.

Ana sanat dalımız, öğrencilerimizi titiz bir seçim sürecinden geçirerek, müzikal, akademik ve insani yönleriyle öne çıkan, alanlarında profesyonel olmaya aday genç yeteneklerden oluşturur. Kayıtlı öğrenci sayımız, her bir öğrencimize maksimum düzeyde bire bir ilgi ve eğitim fırsatı sağlamak için sınırlı tutulur.

Kaynaklar ve
Fırsatlar

Yaylı çalgılar ana sanat daında, öğrencilerimizin sadece müziksel tekniklerini değil, kişiliklerinin ve müzikal karakterlerinin bütün yönleriyle gelişimini hedefliyoruz. Yüksek düzeyde çalgı teknikleri ve sahne performans becerileri kazandırmakla kalmayıp, oda müziği ve orkestra tecrübeleri ile sanatsal yolculuklarının sadece başlangıcı olduğunu vurguluyoruz. Öğrencilerimiz, Bilkent Müzik Okulları’nın diğer branşlarından yetenekli öğrencilerle iş birliği içinde değerli deneyimler yaşarlar.

Bilkent Üniversitesi, öğrencilerine birçok ustalık sınıfı düzenleyerek, dünya çapında tanınmış sanatçılarla çalışma fırsatları sunmaktadır. Geçmiş yıllarda, öğrencilerimiz David Fray, Amihai Grosz, Kerson Leong, Miguel Da Silva, Kirill Troussov, Ümit İşgörür, Aurélien Pascal, Jérome Pernoo, Augustin Dumay, Stephen Waarts, Kian Soltani, Lise Bertaud, Michael Maciaszcyk, Stephan Picard, Clara Zahler, Sheila Browne ve Garth Knox gibi saygın müzisyenlerle çalışma deneyimleri yaşamışlardır. Bu tür etkileşimler, öğrencilerin sanatsal vizyonlarını genişletmekte ve onları küresel müzik sahnesinde rekabet edebilecek düzeyde yetiştirmekte büyük rol oynamaktadır.

Bilkent Yaylı Çalgılar Programı, sağlam bir akademik temel üzerine inşa edilmiş, sanatın ve bilimin entegrasyonunu vurgulayan ve öğrencilerini hem ulusal hem de uluslararası alanda rekabet edebilecek düzeyde yetiştiren bir programdır. Öğrencilerimiz, okulumızun çalışma imkanlarından faydalanma şansına sahiptir ve her türlü performans için gereken sahne deneyimini kazanırlar. Her bir öğrencimizin eğitimine bire bir ilgi göstererek, onları sadece yüksek performanslar sergileyen değil, aynı zamanda küresel müzik sahnesinde bilgili ve etkili aktörler olarak kendilerini ifade etmeye hazır hale getiriyoruz.

Eğitim Kadrosu

AllKemanViyolonselKontrbasViyola

Programlar

Bilkent Müzik Hazırlık Okulu’nun ilkokul müfredatı, öğrencilerin hem akademik hem de müzikal olarak güçlü bir temel oluşturmalarını amaçlar. Bu program, Milli Eğitim Bakanlığı’nın belirlediği standart ders müfredatına ek olarak aşağıdaki özel eğitimleri içerir:

 • Haftada iki saat birebir enstrüman dersi, öğrencinin seçtiği alanda uzmanlaşmasını sağlar ve onlara müzikal teknik ve repertuvarı keşfetme fırsatı sunar.
 • Altı saatlik kulak eğitimi dersi, müzik teorisini ve pratik işitme becerilerini geliştirir, öğrencilerin müzikal duyarlılıklarını ve notaları tanıma yeteneklerini artırır.
 • Haftada iki saatlik koro dersi, müzikal iş birliği ve grup içinde uyumlu performans becerilerini geliştirir.

Bilkent’te ayrıca dil eğitimine büyük önem verilmekte olup, öğrencilerimiz birinci sınıftan itibaren haftada altı saat İngilizce dersi almaktadırlar. Bu sayede, öğrencilerimizin 11. sınıfa ulaştıklarında Bilkent Üniversitesi’nin İngilizce yeterlilik seviyesini karşılamaları hedeflenmektedir.

Eğitimlerimiz, öğrenciye yoğun bireysel ilgi gösterilebilen küçük sınıflarda, Merkez Kampusümüzdeki Adnan Saygun Binamızda gerçekleştirilmektedir.

Dördüncü sınıfın sonunda, müzik eğitimlerine devam etmek isteyen öğrencilerimiz için bir ortaokul giriş sınavı düzenlenir. Dört yıllık yoğun bir eğitim süreci, öğrencilerimizi bu sınava ve gelecek müzikal çalışmalarına en iyi şekilde hazırlar.

İlk dönem hariç, öğrenciler her dönem jüri önünde enstrümanlarıyla bir sınav gerçekleştirirler. Bu değerlendirmeler, öğrencilerin ilerlemelerini gözlemlemek ve onlara geri bildirimde bulunmak için önemlidir. Ayrıca, öğretmenler tarafından yapılan bireysel değerlendirmeler ve teknik becerilerin gözden geçirildiği jüri değerlendirmeleri, öğrencilerimizin sürekli gelişimlerini sağlamak için yer almaktadır.

Bilkent Müzik Hazırlık Okulu’nun ortaokul müfredatı, öğrencilerin hem akademik hem de müzikal becerilerini geliştirmelerini amaçlamaktadır. Bu kapsamlı program, Milli Eğitim Bakanlığı’nın belirlediği genel ders müfredatının yanı sıra özel müzik eğitimi dersleri de sunmaktadır:

 • Öğrenciler, seçtikleri alanda derinleşmelerine olanak tanıyacak haftada iki saat birebir enstrüman dersi almaktadırlar.
 • Altı saatlik kulak eğitimi dersi ile müzik teorisi bilgilerini pekiştirmekte ve pratik işitme becerilerini geliştirmektedirler.
 • İki saatlik koro dersi, topluluk içinde uyum ve müzikal iş birliği becerilerini geliştirmelerine yardımcı olmaktadır.
 • Ayrıca öğrencilerimiz  her hafta iki saatlik orkestra çalışmalarına da katılırlar

Dil eğitimine de büyük bir önem veren kurumumuz, öğrencilere birinci sınıftan itibaren haftada altı saat İngilizce dersi sunarak, onların 11. sınıfa geldiklerinde Bilkent Üniversitesi’nin İngilizce yeterlilik seviyesine ulaşmalarını hedeflemektedir.

Ortaokul eğitimi, sabahları Adnan Saygun Binamızda başlamakta, öğrenciler öğle yemeğinden sonra müzik dersleri için Fakülte binasına geçmektedirler. Fakülte binası, öğrencilerin bireysel çalışmalarını yapabilecekleri özel odalar sağlamaktadır.

Ortaokul eğitimini tamamlayan ve lise eğitimine devam etmek isteyen öğrenciler, 8. sınıfın sonunda lise giriş sınavına tabi tutulurlar. Ortaokul süresince alınan profesyonel müzik eğitimi, onları bu sınav için ve gelecekteki müzikal faaliyetleri için mükemmel bir şekilde hazırlar.

Öğrenciler her dönem, sanat dalı öğretmenlerinin de yer aldığı jüri önünde bir enstrüman sınavına girerler. Bu sınavlar ve ara değerlendirmeler, öğrencilerin sürekli gelişimlerini takip etmek ve onlara geri bildirim sağlamak için kritik önem taşır.

Bilkent Müzik Hazırlık Okulu’nun lise müfredatı, öğrencilerin yüksek seviyede müzikal beceriler kazanmalarını ve konservatuvar düzeyinde bir eğitim almalarını hedefler. Aşağıda lise müzik eğitiminin ana hatları ve öğrencilere sunulan fırsatlar özetlenmiştir:

 • Programımız, konservatuvar seviyesindeki bir müzik eğitimi müfredatını takip eder ve öğrencilere haftada iki saat birebir enstrüman dersi sunar, bu sayede öğrencilerin bireysel performans becerileri ve teknik yeterlilikleri geliştirilir.
 • Müzik teorisi, orkestra, koro ve oda müziği dersleri de haftada ikişer saat olarak planlanmıştır. Bu dersler, öğrencilerin müzikal bilgilerini derinleştirmelerine ve çok yönlü performans becerilerini geliştirmelerine katkıda bulunur.
 • İleri düzey müzik öğrencileri için 11. sınıftan itibaren kompozisyon, şeflik ve şan gibi seçmeli dersler de sunulmaktadır, bu dersler öğrencilerin ilgi alanlarına göre özelleştirilmiş bir müzik eğitimi almalarını sağlar.
 • Dil eğitimi, Bilkent’in lise müfredatında önemli bir yer tutar. Öğrenciler, İngilizceyi ileri düzeyde kullanabilmek için birinci sınıftan itibaren haftalık altı saat İngilizce dersi alırken, 9. sınıftan itibaren Almanca dersleri de eğitime dahil edilir.
 • Eğitim tamamen Fakülte binasında gerçekleştirilir ve her öğrenci için bireysel çalışma odaları sağlanır, böylece öğrencilerin kendi çalışmalarını verimli bir şekilde gerçekleştirmeleri desteklenir.
 • Öğrenciler, her dönem enstrümanlarıyla jüri önünde bir sınav gerçekleştirirler ve bu sınavlar, öğrencilerin sürekli ilerlemelerini ve müzikal gelişimlerini gözlemlemek için önemlidir. Ayrıca, öğretmenlerin birebir gerçekleştirdiği değerlendirmeler ve teknik becerilerin incelendiği jüri değerlendirmeleri, öğrencilerin müzikal yeteneklerini daha da geliştirmelerine yardımcı olur.

Lise müfredatı, öğrencileri, müzik dünyasında bilgili ve başarılı birer sanatçı olarak sahneye çıkmaları için hazırlarken, aynı zamanda uluslararası platformlarda rekabet edebilecek düzeyde dil becerilerine de sahip olmalarını amaçlamaktadır.

Lise son sınıf öğrencileri için uygulanan iki dönemlik program, onların müzikal eğitimlerini bir sonraki seviyeye taşımayı hedefler. İlk dönem sonunda öğrenciler, hazırladıkları programın 15 dakikalık bir bölümünü konserde sunarlar. Bu sunum, onların mezuniyete doğru ilerlerken kazandıkları becerileri sergileme imkanı sağlar.

Mezuniyet için ise öğrencilerin, kapsamlı bir repertuarı tam olarak icra etmeleri beklenir. Mezuniyet sınavı için aşağıdakilerden sorumlu olacaklardır. Mezuniyet sınavının süresi 45 dakika olup, konçerto bölümü de dahil edilir. Jüri gerekli gördüğü takdirde sınav süresini kısaltma hakkına sahiptir.

Bilkent Üniversitesi Müzik Bölümü, sadece müzikal bir ustalık sunmakla kalmaz, aynı zamanda ‘Temel Müfredat’ ile öğrencilerine gerçek anlamda geniş kapsamlı bir üniversite eğitimi sağlar. Bu müfredat, bir konservatuvar eğitiminin ötesine geçerek, öğrencilere matematiksel düşünme, bilgisayar bilimi, etkili iletişim ve liderlik gibi beceriler kazandırır. Öğrencilerimiz, sosyal ve doğa bilimleri ile uygarlık tarihi gibi dersler aracılığıyla eleştirel düşünme ve çapraz disiplinlerarası bağlantılar kurma yeteneği edinirler.

Bu geniş perspektif, müzik öğrencilerinin sadece sahnede değil, hayatın her alanında bilinçli ve etkin bireyler olarak yer almalarını destekler. Müzikal ifade ve yaratıcılık becerileri, Temel Müfredat’ın sunduğu geniş çerçevede şekillenirken, öğrenciler aynı zamanda toplumda etkin rol alabilecek donanımlı bireyler haline gelirler. Bu bütüncül yaklaşım, Bilkent’in eğitimini, müzik dünyasının dinamiklerine hâkim, çok yönlü sanatçılar yetiştirmek konusunda benzersiz kılar. Böylece Bilkent mezunları, sadece sanatların ustalık sergileyen değil, aynı zamanda küresel müzik sahnesinde bilgili ve etkili aktörler olarak kendilerini göstermeye hazır hale gelirler.

Müzik öğrencileri her dönem, iki saatlik bire bir özel ana sanat dersleriyle kişisel eğitimlerini derinleştirir. Altı dönem süresince alınan oda müziği dersleri, toplulukla çalma becerilerini ve farklı enstrümanlarla uyumu geliştirir. Öğrenciler ayrıca her dönem orkestra dersi ile Bilkent Gençlik Senfoni orkestrasıyla çalışma fırsatı bulur.  Yıllık dört konser dersi, sahne tecrübesini artırırken, her dönem sonundaki jüri sınavları, teknik ve müziksel gelişimlerini objektif bir şekilde değerlendirir. Dört dönem boyunca alınan müzik teorisi ve tarih dersleri, sağlam bir akademik zemin oluşturur.

Lisans eğitiminin sonunda, öğrenciler bir resital ve bir konçerto ile sanatsal yeteneklerinin doruk noktasını jüri önünde sergiler. Bu, onların profesyonel müzisyen olarak kariyerlerine adım atmalarından önceki en kapsamlı değerlendirme ve gösteridir. Bilkent Müzik Bölümü, sanatın ve bilimin entegrasyonunu vurgulayan ve öğrencilerini hem ulusal hem de uluslararası alanda rekabet edebilecek düzeyde yetiştiren bir programdır.

 

Üniversite Temel Müfredatı (16 ders, 40 Kredi):

 • ENG 101 & 102 İngilizce ve Kompozisyon I & II
 • TURK 101 & 102 Türkçe I & II
 • HIST 200 Türkiye Tarihi
 • GE 100 Oryantasyon
 • GE250 I & II Kolej Etkinlikleri Programı I & II
 • HCIV 101 & 102 Uygarlık Tarihi I & II
 • MATH 103 Matematiksel Düşünme I
 • CS 121 Bilgisayar Uygulamalarına ve Programlamaya Giriş
 • COMD 358 Profesyonel İletişim
 • Bir Fen dersi seçmeli
 • Bir Sosyal Bilimler dersi seçmeli
 • Bir Beşeri Bilimler dersi seçmeli

Müzik Temel Müfredatı (11 ders, 18 kredi):

 • 3 Konser/Resital
 • MSC 121-122 Temel Müzisyenlik (Muafiyet sınavı ile geçmek mümkün)
 • MSC 171 & 172 Müzik Teorisi Grubu
 • MSC 173, 174, 273 & 274 Müzik Tarihi Grubu

Diğer Müzik Dersleri:

 • Enstrüman Dersi  – Toplam 24 kredi için 6 ders (her biri 4 kredi)
 • Mezuniyet Konseri – Toplam 8 kredi için 2 ders (her biri 4 kredi)
 • Orkestra – Toplam 16 kredi için 8 Ders (her biri 2 kredi)
 • Oda Müziği- Toplam 18 kredi için 6 ders (her biri 3 kredi)
 • Müzik Teorisi  – Toplam 6 kredi için 2 ders (her biri 3 kredi)
 • Seçmeli – Toplam 9 kredi için 3 ders (her biri 3 kredi)

Toplam: 139 Bilkent kredisi, 241 ECTS

Enstrüman Sınav Uygulamaları

Keman

Her Yıl, Her İki Dönem:

 • Teknik Sınav: 4 oktav genişliğinde bir gam ve arpej (çift sesli), iki etüt (bir çift sesli).
 • Final Sınavı (Güz Dönemi): Bir konçertonun bölümü, bir piyanolu parça, bir sonat bölümü, J.S. Bach’tan iki bölüm.
 • Final Sınavı (Bahar Dönemi): Bir konçertonun ikinci ve üçüncü bölümleri, bir piyanolu parça, bir sonatın ikinci ve üçüncü bölümleri, J.S. Bach’tan iki bölüm.

Lisans 4 (Mezuniyet):

 • Final Sınavı: İki etüt (bir Paganini kaprisi olmak üzere), J.S. Bach’tan seçilmiş bir eser, tam bir konçerto, tam bir sonat, bir piyanolu parça ve sınavdan 15 gün önce verilen zorunlu eser.

Viyola

Lisans Viyola Müfredatı Özeti:

Her Yıl, Her İki Dönem:

 • Teknik Sınav: 3 oktav genişliğinde bir gam ve arpej (çift sesli), iki etüt (bir çift sesli).
 • Final Sınavı (Güz Dönemi): Bir konçertonun bölümü, bir piyanolu parça, bir sonat bölümü, J.S. Bach veya M. Reger’den iki bölüm.
 • Final Sınavı (Bahar Dönemi): Bir konçertonun ikinci ve üçüncü bölümleri, bir piyanolu parça, bir sonatın ikinci ve üçüncü bölümleri, J.S. Bach veya M. Reger süitlerinden iki bölüm.

Lisans 4 (Mezuniyet):

 • Final Sınavı: İki etüt (bir çift sesli), J.S. Bach veya M. Reger süitlerinin tamamı, tam bir konçerto, tam bir sonat, bir piyanolu parça ve sınavdan 15 gün önce verilen zorunlu eser.

Viyolonsel

Her Yıl, Her İki Dönem:

 • Teknik Sınav: 4 oktav genişliğinde gam ve arpej çalışmaları, çift sesli gamlar, iki etüt (bir çift sesli).
 • Final Sınavı: Konçerto ve sonat bölümleri, J.S. Bach süitlerinden seçilmiş bölümler, bir piyanolu parça.

Lisans 4 (Mezuniyet):

 • Mezuniyet Konseri: İki etüt (bir çift sesli), bir tam sonat, bir tam konçerto, J.S. Bach’tan bir tam süit, bir piyanolu parça ve sınavdan 15 gün önce verilen Morceau Empoze.

Sınavlar

Öne Çıkanlar

Geçmiş Etkinlikler

Yaylı Çalgılar Hakkında Sıkça Sorulan Sorular

Keman Çalışmak İçin İyi Bir Enstrümana Sahip Olmak Ne Kadar Önemli?

Öğrenciler için kaliteli bir kemana sahip olmak çok önemlidir, çünkü enstrümanın kalitesi öğrenme sürecini hızlandırabilir veya yavaşlatabilir.

İyi Bir Enstrümanım Yok, Okuldan Keman Kiralayabilir miyim?

Okulumuzda öğrenciler için bazı kemanlar bulunmaktadır, ancak sayıları sınırlıdır ve genellikle kullanımdadırlar.

Günde Kaç Saat Keman Çalışmalıyım?

Burada katı kurallar yoktur, genellikle ödevlerinizi iyi bir şekilde tamamlamak için gereken kadar zaman çalışmanız gerekmektedir. Ancak önemli olan her gün düzenli bir şekilde keman çalışmalarınıza devam etmenizdir.

Dönem Ara ve Tatillerde Çalışmalı mıyım?

Keman becerilerini geliştirmek bir spor gibidir ve süreklilik gerektirir. Uzun aralıklarla yapılan pratikler iyi sonuçlar getirmez.

Örneğin halk müziği veya caz gibi farklı tarzları Bilkent'de öğrenebilir miyim?

Okulumuzun programı tamamen klasik batı müziği üzerinedir, diğer keman tarzlarının öğretimini kapsamamaktadır.

Kendi Çalışma Programımı veya Çalışmak İstediğim Parçaları Kendim Seçebilir miyim?

Keman repertuvarına ilgi duymak çok faydalıdır, ancak programın son seçimi yalnızca öğretmen tarafından yapılmalıdır. Öğretmenin, öğrencinin gelişimine uygun seçmesi, keman eğitiminin önemli bir parçasıdır.

Keman Çalışmak Dışında Müziksel Yeteneklerimi Nasıl Geliştirebilirim?

Sık sık çeşitli müzik etkinliklerine ve konserlere gitmek, ünlü müzisyenlerin kayıtlarını dinlemek, farklı stilleri ve enstrümanları karşılaştırmak, aynı zamanda opera gibi farklı müzikleri de dinlemek, öğrencilerin müziksel zevklerini ve vizyonlarını geliştirmek için çok faydalıdır

Keman Çalmadaki Profesyonel Becerilerimi Nasıl Geliştirebilirim?

Çeşitli egzersizler, farklı teknik türler üzerine çalışmalar, gamlar, bir keman sanatçısının becerilerini geliştirmek için çok yararlıdır.

We take processes apart, rethink, rebuild, and deliver them back working smarter than ever before.