Alanlar

Bilkent Üniversitesi aşağıdaki müfredat izlerinde Sanat Yükseklği derecesi sunmaktadır:

 • Piyano
 • Şan
 • Klasik Gitar
 • Orkestra Şefliği
 • Koro Şefliği
 • Kompozisyon

Başvuru Takvimi

Başvuru Son Tarihi: 19 Mayıs 2023

Sınav ve Mülakat Tarihleri: 6-7 Haziran 2023

Başvuruda İstenilen Belgeler

Derece Belgesi: Lisans derecesi.

Transkriptler

• İngilizce yeterlilik: TOEFL IBT (en az 87), IELTS (ortalama en az 6.5 ve her bölümden en az 5.5) veya Bilkent PAE (en az C). Tüm sınavlar için geçerlilik süresi: 2 yıl. Hazırlık Programı için aşağıya bakınız.

• CV: Adaylar, güncel bir Özgeçmişi İngilizce olarak sunmalıdır. Tüm Özgeçmişler kronolojik sırayla sunulmalıdır. Sanatçı özgeçmişleri gerekli değildir.

• Statement of Purpose: Adayın programa başvurma nedenlerinin, program ve kariyer amaçlarının, motivasyonlarının ve beklentilerinin bir özeti.

• İki Tavsiye Mektubu

Giriş Koşulları ve Süreç

PİYANO BAŞVURULARINDA AYRICA VERİLMESİ GEREKENLER

Sınavda icra etmeyi seçtikleri eserlerin programı.

Bilimsel yeteneği gösteren bir yazı örneği, 10-15 sayfa

GİRİŞ SINAVI VE ODİSYONU

Yüksek lisans programı için kabul süreci, peş peşe gerçekleştirilen bir sözlü sınav ve odisyondan oluşmaktadır. 

 • Sözlü sınav aşaması, müzik tarihi, teori ve form ile ilgili genel soruları, ayrıca partisyon alıntılarının tanıma ve yorumlamasını içerir. Bu aşamanın amacı, adayın müziğin temel ilkeleri ve kavramları hakkındaki bilgisini ve anlayışını değerlendirmektir. Sınav, adayın müzikal kompozisyonları analiz etme ve yorumlama yeteneğini, müzik notasyonu ve terminolojisiyle olan aşinalığını ve genel olarak müzik teorisi ve tarihi hakkındaki anlayışını değerlendirmeyi amaçlamaktadır.
 • Piyanoya başvuran adaylar 20 dakikalık bir sınav performansı gerçekleştirirler. Program, sunulan programda belirtilen tüm başlıkları içermelidir. SInav tamamen ezber olarak çalınmalıdır, jüri eserleri yarısında kesebilir. Repertuvar gereksinimleri için lütfen aşağıdaki belgeye başvurun:

Yüksek Lisans Sınav Repertuarı

30-40 Dakikalık bir resital
Başvuranlar repertuvarı serbestçe seçebilirler, ancak program, sunulan programda belirtilen tüm başlıkları içermelidir. Tüm parçalar ezberden icra edilmelidir.

Adayların resital programını başvuru sırasında sisteme yüklemelidirler.

 • Barok veya Klasik dönemden bir aria veya lied
 • Romantik, 20. veya 21. yüzyıldan bir aria.
 • Toplam Üç klasik eser veya iki klasik eser ve bir müzikal tiyatro seçimi.

Tüm parçalar ezberden ve orijinal dilinde icra edilmelidir.

Adayların sınav programını başvuru sırasında sisteme yüklemelidirler.

Eserlerde İngilizce, İtalyanca, Fransızca, Almanca’dan üç farklı dil temsil edilmelidir:

Her aday açılış seçimini kendisi belirleyecek ve diğer eserler öğretim üyeleri tarafından seçilebilir ya da seçilmeyebilir.

KOMPOZSİYON BAŞVURULARINDA AYRICA VERİLMESİ GEREKENLER

 • Çeşitli türlerde ve enstrüman kombinasyonlarda 3 yakın tarihli orijinal bestenin müzik notaları.
 • Parçaların kayıtlarına yönlendiren linklerin bulunduğu bir PDF belgesi (eğer mevcutsa).
 • Akademik yazma becerisini gösteren 10-15 sayfa uzunluğunda bir yazı örneği.

GİRİŞ SINAVI (SÖZLÜ)

1. Partitür tanıma:

İki tür partisyon tanıma sorusu yer alabilir. Birincisi Avrupa müzik tarihinin Rönesans, Barok, Klasik ve Romantik dönemlerinin senfoni, konçerto, opera, madrigal, motet gibi en önde gelen türlerinden bir pasaj verilip adayın dönem, tür, besteci ve stil hakkında fikir yürütmesi ve öne sürdüğü fikirleri müziğin temel parametrelerini açıklayarak gerekçelendirmesi. İkinci soruda 1945 sonrası Batı müziği edebiyatından bir pasaj verilir. Adayın yine aynı şekilde dönem, tür, besteci ve stil hakkında fikirler belirtmesi ve gerekçelendirmesi istenir.

Bilkent Üniversitesi Müzik ve Sahne Sanatları Fakültesi Lisans müzik bölümü lisans programında ana kaynak olarak J. Peter Burkholder, Donald J. Grout, Claude V. Palisca, A History of Western Music,  W. W. Norton & Company kullanılmaktadır.

2. Teori ve Form bilgisi soruları:

Adaya 18. Ve 19. Yüzyıl Avrupa müzik edebiyatından örnekler gösterilerek form ve armoni bilgisi üzerinden sorular sorulur.

İ.D. Bilkent Üniversitesi Müzik ve Sahne Sanatları Fakültesi Lisans müzik bölümü lisans programında ana kaynak olarak aşağıdaki kitaplar kullanılmaktadır:

Kostka, Stefan M., Dorothy Payne, and Allan Schindler. “Tonal harmony, with an introduction to twentieth-century music, McGraw-Hill

Caplin, William E. Classical form: A theory of formal functions for the instrumental music of Haydn, Mozart, and Beethoven. Oxford University Press

MÜLAKAT

Adayın başvurusunda sunmuş olduğu eserlerin partisyonları üzerinden form, armoni, stil gibi temel parametreler hakkında sorulacak soruların yanısıra müzik ve akademik geçmişi ve hedefleri konusunda da sorular sorulur.

 • Akademik yeteneklerini gösteren 10-15 sayfa uzunluğunda bir yazı örneği.
 • Uygulanabilirse, prova ve konserlerde kaydedilmiş yakın tarihli performansların videoları. Bu etkinliklere ait programlar ve CV’lerinde bahsedilen tanımlayıcı materyaller.
 • Sınavda yönetmeyi tercih ettikleri eserlerin programı.

Şeflik programına başvuran adaylar, partisyon okuma, enstrüman performansı, orkestrasyon bilgisi, repertuvar ve sözlü sınavı kapsayan bir sınavdan geçeceklerdir. Kendi seçtikleri şeflik kabul repertuvarından eserleri (iki aşamada) piyano veya ansambl ile yönetmeleri istenecektir.

Şeflik sınav repertuvarının iki aşamasında değerlendirilen başarı düzeylerine göre adaylara hazırlık programları sunulabilir.

Gerekli repertuvar hakkında daha fazla bilgi için lütfen şu adresi ziyaret edin:

Orkestra Şefliği

KORO ŞEFLİĞİ BAŞVURULARINDA AYRICA VERİLMESİ GEREKENLER

• En az 5 dakika uzunluğunda, bir topluluk ile gerçekleşen şeflik videosu. Bir performans veya prova görüntüsü olabilir. Şefin yüzünün ve ellerinin net şekilde gözükmesi gerekmektedir.

• Bilimsel yazma becerisini gösteren bir yazı örneği, 10-15 sayfa. Müzik hakkında olması tercih edilir fakat müzik dışı konular da kabul edilir.

GİRİŞ SINAVI VE ODİSYONU

Yüksek lisans programı için kabul süreci, peş peşe gerçekleştirilen bir sözlü sınav ve odisyondan oluşmaktadır. 

 1. Sözlü sınav aşaması, müzik tarihi, teori ve form ile ilgili genel soruları, ayrıca partisyon alıntılarının tanıma ve yorumlamasını içerir. Bu aşamanın amacı, adayın müziğin temel ilkeleri ve kavramları hakkındaki bilgisini ve anlayışını değerlendirmektir. Sınav, adayın müzikal kompozisyonları analiz etme ve yorumlama yeteneğini, müzik notasyonu ve terminolojisiyle olan aşinalığını ve genel olarak müzik teorisi ve tarihi hakkındaki anlayışını değerlendirmeyi amaçlamaktadır.
 1. Odisyon:
 • Aşağıdaki eserlerin piyano eşliğinde yönetilmesi:

Faure Requiem: Libera me

Brahms: O schöne Nacht, op. 92/1

 • Piyanoda hazırlanan bir partsiyonun çalınması (J.S. Bach –  St. Matthew Passion, Befiel, du deine Wege)
 • Sınav anında verilen bir eserin piyanoda deşifresi