Program
Hakkında

Kurulduğu günden bu yana, Bilkent Klasik Gitar Sanat Dalı, çok sayıda uluslararası yarışma kazanan öğrenciler yetiştirmiştir. Mezunlarının büyük çoğunluğu bu gün gitar alanında başarılı aktif konsertistler ve saygın kurumlarda görev alan akademisyen/ öğretmenlerdir, bunların bir kısmı Müzik kariyerlerini yurt dışında sürdürmektedir. Bilkent Gitar Programı alandaki uluslararası standart ve gelişmelerle entegre eş güdümlü yapısıyla, öğrencilerinin teknik beceri ve müzikal ifade yeteneklerini geliştirerek, onları küresel müzik sahnesinde rekabet edebilecek solistler olarak yetiştirmeyi kendine amaç olarak belirlemiştir. Güçlü oda müziği programıyla beraber, öğrencilerimiz farklı topluluklar içinde de sanatlarını icra etme fırsatlarına sahip olurlar. Öğrencilere sunulan eğitim, geniş bir repertuvarı kapsar ve farklı dönemlerden eserlerle tanışmalarını sağlar. Öğrencilerinin kişisel sanatsal kimliklerini geliştirmelerine ve performanslarında bireyselliklerini ortaya koymalarına olanak tanıyan program onlara enstrüman çalmanın ötesinde bir müzisyen olarak var olup yaşamanın kodlarını kazandırmayı amaçlar.

Fırsatlar

Bilkent Gitar Bölümü, geniş bir kaynak ve fırsat yelpazesi sunarak, öğrencilerin müzik dünyasındaki yolculuklarını destekler. 2006 yılından bu yana her yıl düzenlenen ve artık bir gelenek haline gelen Türkiye Gitar Buluşması, bütün Türkiye gitar camiasını bir araya getirerek, öğrencilere ulusal bir ağın parçası olma ve çeşitli müzikal yaklaşımları keşfetme fırsatı sunar. Bu etkinlik, öğrencilerin hem Türkiye’nin önde gelen gitaristleriyle hem de uluslararası sanatçılarla etkileşimde bulunmalarını sağlayarak, sanatsal anlayışlarını ve performans becerilerini geliştirir.

Öğrencilerimiz, Bilkent tarafından sunulan ustalık sınıfları kapsamında dünya çapında tanınmış gitaristlerle birebir çalışma şansını bulurlar. Bu sınıflar, Thomas Kirchhoff, Dale Kavanagh, Pepe Romero, Aniello Desiderio ve Zoran Dukic gibi isimler tarafından verilerek, öğrencilerin tekniğini ve repertuvarını genişletmelerine olanak tanır. Bilkent’in zengin müzik ortamında gerçekleşen bu sınıflar, öğrencilerin kişisel sanatsal ifadelerini geliştirmeleri ve kariyerlerinde önemli bir fark yaratmaları için temel bir platform oluşturur.

Bilkent Gitar Programı, öğrencilerin müzikal ifade, teknik beceri ve performans deneyimi kazanmalarını sağlayarak, onları müzik dünyasında kendilerine özgü bir yere sahip olmaya hazırlar. Sanatsal ifade ve teknik ustalık arasındaki dengeyi kurarak, yüksek performanslar sergileyen ve bilgili, etkili müzik sanatçıları olarak yetişmelerine katkıda bulunur.

Eğitim Kadrosu

Bilkent'te her müzik öğrencisi, dünyaca ünlü sanatçıların liderliğindeki ustalık sınıflarına katılarak sanatsal vizyonlarını genişletiyor.

Programlar

Bilkent Müzik Hazırlık Okulu’nun ortaokul müfredatı, öğrencilerin hem akademik hem de müzikal becerilerini geliştirmelerini amaçlamaktadır. Bu kapsamlı program, Milli Eğitim Bakanlığı’nın belirlediği genel ders müfredatının yanı sıra özel müzik eğitimi dersleri de sunmaktadır:

 • Öğrenciler, seçtikleri alanda derinleşmelerine olanak tanıyacak haftada iki saat birebir enstrüman dersi almaktadırlar.
 • Altı saatlik kulak eğitimi dersi ile müzik teorisi bilgilerini pekiştirmekte ve pratik işitme becerilerini geliştirmektedirler.
 • İki saatlik koro dersi, topluluk içinde uyum ve müzikal iş birliği becerilerini geliştirmelerine yardımcı olmaktadır.
 • Ayrıca öğrencilerimiz enstrümanlarında hazır olduklarında her hafta iki saatlik orkestra çalışmalarına da katılırlar

Dil eğitimine de büyük bir önem veren kurumumuz, öğrencilere birinci sınıftan itibaren haftada altı saat İngilizce dersi sunarak, onların 11. sınıfa geldiklerinde Bilkent Üniversitesi’nin İngilizce yeterlilik seviyesine ulaşmalarını hedeflemektedir.

Ortaokul eğitimi, sabahları Adnan Saygun Binamızda başlamakta, öğrenciler öğle yemeğinden sonra müzik dersleri için Fakülte binasına geçmektedirler. Fakülte binası, öğrencilerin bireysel çalışmalarını yapabilecekleri özel odalar sağlamaktadır.

Ortaokul eğitimini tamamlayan ve lise eğitimine devam etmek isteyen öğrenciler, 8. sınıfın sonunda lise giriş sınavına tabi tutulurlar. Ortaokul süresince alınan profesyonel müzik eğitimi, onları bu sınav için ve gelecekteki müzikal faaliyetleri için mükemmel bir şekilde hazırlar.

Öğrenciler her dönem, sanat dalı öğretmenlerinin de yer aldığı jüri önünde bir enstrüman sınavına girerler. Bu sınavlar ve ara değerlendirmeler, öğrencilerin sürekli gelişimlerini takip etmek ve onlara geri bildirim sağlamak için kritik önem taşır.

Bilkent Müzik Hazırlık Okulu’nun lise müfredatı, öğrencilerin yüksek seviyede müzikal beceriler kazanmalarını ve konservatuvar düzeyinde bir eğitim almalarını hedefler. Aşağıda lise müzik eğitiminin ana hatları ve öğrencilere sunulan fırsatlar özetlenmiştir:

 • Programımız, konservatuvar seviyesindeki bir müzik eğitimi müfredatını takip eder ve öğrencilere haftada iki saat birebir enstrüman dersi sunar, bu sayede öğrencilerin bireysel performans becerileri ve teknik yeterlilikleri geliştirilir.
 • Müzik teorisi, koro ve oda müziği dersleri de haftada ikişer saat olarak planlanmıştır. Bu dersler, öğrencilerin müzikal bilgilerini derinleştirmelerine ve çok yönlü performans becerilerini geliştirmelerine katkıda bulunur.
 • İleri düzey müzik öğrencileri için 11. sınıftan itibaren kompozisyon, şeflik ve şan gibi seçmeli dersler de sunulmaktadır, bu dersler öğrencilerin ilgi alanlarına göre özelleştirilmiş bir müzik eğitimi almalarını sağlar.
 • Dil eğitimi, Bilkent’in lise müfredatında önemli bir yer tutar. Öğrenciler, İngilizceyi ileri düzeyde kullanabilmek için birinci sınıftan itibaren haftalık altı saat İngilizce dersi alırken, 9. sınıftan itibaren Almanca dersleri de eğitime dahil edilir.
 • Eğitim tamamen Fakülte binasında gerçekleştirilir ve her öğrenci için bireysel çalışma odaları sağlanır, böylece öğrencilerin kendi çalışmalarını verimli bir şekilde gerçekleştirmeleri desteklenir.
 • Öğrenciler, her dönem enstrümanlarıyla jüri önünde bir sınav gerçekleştirirler ve bu sınavlar, öğrencilerin sürekli ilerlemelerini ve müzikal gelişimlerini gözlemlemek için önemlidir. Ayrıca, öğretmenlerin birebir gerçekleştirdiği değerlendirmeler ve teknik becerilerin incelendiği jüri değerlendirmeleri, öğrencilerin müzikal yeteneklerini daha da geliştirmelerine yardımcı olur.

Lise müfredatı, öğrencileri, müzik dünyasında bilgili ve başarılı birer sanatçı olarak sahneye çıkmaları için hazırlarken, aynı zamanda uluslararası platformlarda rekabet edebilecek düzeyde dil becerilerine de sahip olmalarını amaçlamaktadır.

Lise son sınıf öğrencileri için uygulanan iki dönemlik program, onların müzikal eğitimlerini bir sonraki seviyeye taşımayı hedefler. İlk dönem sonunda öğrenciler, hazırladıkları programın 15 dakikalık bir bölümünü konserde sunarlar. Bu sunum, onların mezuniyete doğru ilerlerken kazandıkları becerileri sergileme imkanı sağlar.

Mezuniyet için ise öğrencilerin, kapsamlı bir repertuarı tam olarak icra etmeleri beklenir. Mezuniyet sınavı için aşağıdakilerden sorumlu olacaklardır. Mezuniyet sınavının süresi 45 dakika olup, konçerto bölümü de dahil edilir. Jüri gerekli gördüğü takdirde sınav süresini kısaltma hakkına sahiptir.

Bilkent Üniversitesi Müzik Bölümü, sadece müzikal bir ustalık sunmakla kalmaz, aynı zamanda ‘Temel Müfredat’ ile öğrencilerine gerçek anlamda geniş kapsamlı bir üniversite eğitimi sağlar. Bu müfredat, bir konservatuvar eğitiminin ötesine geçerek, öğrencilere matematiksel düşünme, bilgisayar bilimi, etkili iletişim ve liderlik gibi beceriler kazandırır. Öğrencilerimiz, sosyal ve doğa bilimleri ile uygarlık tarihi gibi dersler aracılığıyla eleştirel düşünme ve çapraz disiplinlerarası bağlantılar kurma yeteneği edinirler.

Bu geniş perspektif, müzik öğrencilerinin sadece sahnede değil, hayatın her alanında bilinçli ve etkin bireyler olarak yer almalarını destekler. Müzikal ifade ve yaratıcılık becerileri, Temel Müfredat’ın sunduğu geniş çerçevede şekillenirken, öğrenciler aynı zamanda toplumda etkin rol alabilecek donanımlı bireyler haline gelirler. Bu bütüncül yaklaşım, Bilkent’in eğitimini, müzik dünyasının dinamiklerine hâkim, çok yönlü sanatçılar yetiştirmek konusunda benzersiz kılar. Böylece Bilkent mezunları, sadece sanatların ustalık sergileyen değil, aynı zamanda küresel müzik sahnesinde bilgili ve etkili aktörler olarak kendilerini göstermeye hazır hale gelirler.

Müzik öğrencileri her dönem, iki saatlik bire bir özel ana sanat dersleriyle kişisel eğitimlerini derinleştirir. Altı dönem süresince alınan oda müziği dersleri, toplulukla çalma becerilerini ve farklı enstrümanlarla uyumu geliştirir.  Yıllık dört konser dersi, sahne tecrübesini artırırken, her dönem sonundaki jüri sınavları, teknik ve müziksel gelişimlerini objektif bir şekilde değerlendirir. Dört dönem boyunca alınan müzik teorisi ve tarih dersleri, sağlam bir akademik zemin oluşturur.

Lisans eğitiminin sonunda, öğrenciler bir resital ve bir konçerto ile sanatsal yeteneklerinin doruk noktasını jüri önünde sergiler. Bu, onların profesyonel müzisyen olarak kariyerlerine adım atmalarından önceki en kapsamlı değerlendirme ve gösteridir. Bilkent Müzik Bölümü, sanatın ve bilimin entegrasyonunu vurgulayan ve öğrencilerini hem ulusal hem de uluslararası alanda rekabet edebilecek düzeyde yetiştiren bir programdır.

 

Üniversite Temel Müfredatı (16 ders, 40 Kredi):

 • ENG 101 & 102 İngilizce ve Kompozisyon I & II
 • TURK 101 & 102 Türkçe I & II
 • HIST 200 Türkiye Tarihi
 • GE 100 Oryantasyon
 • GE250 I & II Kolej Etkinlikleri Programı I & II
 • HCIV 101 & 102 Uygarlık Tarihi I & II
 • MATH 103 Matematiksel Düşünme I
 • CS 121 Bilgisayar Uygulamalarına ve Programlamaya Giriş
 • COMD 358 Profesyonel İletişim
 • Bir Fen dersi seçmeli
 • Bir Sosyal Bilimler dersi seçmeli
 • Bir Beşeri Bilimler dersi seçmeli

Müzik Temel Müfredatı (11 ders, 18 kredi):

 • 3 Konser/Resital
 • MSC 121-122 Temel Müzisyenlik (Muafiyet sınavı ile geçmek mümkün)
 • MSC 171 & 172 Müzik Teorisi Grubu
 • MSC 173, 174, 273 & 274 Müzik Tarihi Grubu

Diğer Müzik Dersleri:

 • Enstrüman Dersi  – Toplam 24 kredi için 6 ders (her biri 4 kredi)
 • Mezuniyet Konseri – Toplam 8 kredi için 2 ders (her biri 4 kredi)
 • Koro – Toplam 16 kredi için 8 Ders (her biri 2 kredi)
 • Oda Müziği- Toplam 18 kredi için 6 ders (her biri 3 kredi)
 • Müzik Teorisi  – Toplam 6 kredi için 2 ders (her biri 3 kredi)
 • Seçmeli – Toplam 9 kredi için 3 ders (her biri 3 kredi)

Toplam: 139 Bilkent kredisi, 241 ECTS

Enstrüman Sınav Uygulamaları

Lisans 1-3:

Teknik Sınavlar:

 • 3 oktavlık iki gam ve repertuvar eserlerinden seçilen gamlar.
 • Carlevaro’nun ileri arpej çalışmaları ve repertuvar eserlerinden seçilen arpejler.
 • Repertuvar eserlerinden seçilen sekizli, üçlü/tiers ve altılı dizi pasajları.
 • Legato çalışmaları ve repertuvar eserlerinden seçilen legato pasajları.
 • Çalışılan eserlerden teknik pasajlar ve özel teknik çalışmalar.

Final Sınavları:

 • 20 ila 30 dakikalık, müfredat seviyesine uygun bir performans programı sergilenir.

Lisans 4 (Mezuniyet):

Teknik Sınavlar:

 • Yukarıdaki teknik sınav gereksinimleri aynı şekilde devam eder.

Final Sınavları:

 • İki dönem boyunca, öğrencilerin müfredat seviyesine uygun en az 50 dakikalık bir resital programı ve bir gitar konçertosu seslendirilmesi beklenir.

Öğrencilerin lisans programı boyunca geniş bir repertuvarı kapsaması beklenir, ki bu da şunları içerir:

 • Rönesans döneminden bir yüksek seviye eser.
 • Bach dışında bir çok bölümlü ya da büyük Barok eser.
 • Bir büyük çaplı ya da çok bölümlü Bach eseri.
 • Klasik dönemden bir büyük eser (Sonat, varyasyon vb.).
 • Bir büyük Romantik eser.
 • Bir İspanyol ekolü eseri.
 • Bir Güney Amerika ekolü eseri.
 • Üç Çağdaş eser (en az biri atonal, yeni müzik vb.).
 • Üç Etüt.

Mezuniyet programı, öğrencinin lise boyunca çalıştığı repertuvarın bir sunumu üzerinden, sanat dalı kurulu tarafından onaylanır. Nihai performans programları, öğretmen veya sanat dalı tarafından aksi belirtilmedikçe ezberden icra edilmelidir. Bu program, öğrencilere geniş bir müzikal perspektif kazandırırken, aynı zamanda klasik gitarda ustalaşmaları için gereken disiplin ve bağımsız çalışma alışkanlığını teşvik eder.

Bilkent Üniversitesi Müzik Performansı ve Yorumlama Yüksek Lisans programı, öğrencilere, hem sahne performansı hem de akademik araştırma becerileri konusunda ileri düzeyde uzmanlık kazandırmayı amaçlayan, kapsamlı ve esnek bir eğitim sunar. Bu program, öğrencilere, lisans eğitimlerinde edindikleri bilgi ve deneyimleri, daha yüksek bir seviyeye taşıyarak uluslararası arenada rekabet edebilir profesyonel sanatçılar ve akademisyenler olma fırsatı verir.

Program, daha az zorunlu ders içermekte ve öğrencilere, ilgi alanlarına ve kariyer hedeflerine göre derslerini şekillendirme özgürlüğü tanımaktadır. Öğrencilerin yaratıcı ve yorumlayıcı yeteneklerini geliştirmeleri beklenirken, eşit derecede önem verilen akademik çalışmalarıyla da kendi sanatsal seslerini ve araştırma yeteneklerini güçlendirmeleri hedeflenir.

Yüksek Lisans programının müfredatı ve gereklilikleri aşağıda özetlenmiştir:

 • Zorunlu Dersler: Üç adet 3 kredi dersini ve üç adet kredisi olmayan dersi  başarıyla tamamlamalıdır. Bu dersler araştırma metotları dersiyle, iki konser dersini içerir.
 • Stüdyo Dersleri: Dört adet 3 kredi ders .
 • Lisansüstü Seçmeli Dersler: Bir adet 3 kredi ders.
 • Lisansüstü veya Lisans Seçmeli Dersler: İki adet 3 kredi ders.
 • Mezuniyet Gereklilikleri: Öğrenciler, ders çalışmalarını üç yarıyıl içinde tamamlamalı ve dördüncü yarıyıl tez yazımı ve final konseri için ayrılmalıdır.

Bilkent Üniversitesi Müzik Performansı ve Yorumlama Yüksek Lisans programında, öğrenciler eğitimleri boyunca iki önemli jüri sınavına katılırlar. Bu sınavlar, her bahar döneminde gerçekleşir ve öğrencilerin performansını ve akademik gelişimini değerlendirmek için tasarlanmıştır.

İlk jüri sınavı, öğrencilerin program hakkında derinlemesine bir sunum yapmalarını ve müzikal anlayışları, repertuar bilgileri ve performans becerileri hakkında kapsamlı bir bilgi vermelerini gerektirir. Bu, öğrencilerin hem yorumlama yeteneklerini hem de akademik ve araştırma becerilerini sergiledikleri önemli bir değerlendirme noktasıdır.

Öğrenciler, yüksek lisans tezlerini ikinci yarıyılda başlayarak dördüncü yarıyılın sonuna kadar tamamlamalı ve savunmalıdır. Tezler, yaklaşık 15.000 kelime uzunluğunda olmalı ve öğrencinin bağımsız araştırma yapabilme yeteneğini göstermelidir. Tez savunması, Bilkent dışından da üyeler içerecek şekilde oluşturulan jüri önünde yapılacaktır.

Detaylı bilgi için aşağıdaki Yüksek Lisans Rehberine danışılması tavsiye edilir.

Öne Çıkanlar

Duyurular

Başvurularda Sıkça Sorulan Sorular

Giriş Sınavında ne çalmam beklenir?

 • Bilkent Gitar Programında başlangıç seviyesi 6. Sınıf kabul edilir bu seviyede gitara ilgisi olan adaylar programa sadece müzikal duyuş ve yetenek sınavıyla kabul edilebilirler. Daha üst sınıflar için müzikal duyuş ve teoriye ek olarak girilmek istenilen sınıfın seviyesine uygun (giriş sınavı eserler sayfamıza link) en az 3 klasik gitar repertuvarına ait eser hazırlaması beklenir.
 • Bu eserlerin seçimi adaya aitdir, zorunlu dönem ya da parça istenmez, ancak sınav programının seçimi adayın klasik gitara yaklaşımı hakkında ip uçları içermesi açısından önemlidir. Bu nedenle program seçerken aşağıdaki noktalara dikkat göstermekte fayda vardır:
 • Seçilen eserlerin “Klasik Gitar” repertuvar eserleri olması. (popular tarzda parçalar, kendi besteleri ya da Türkü düzenlemeleri vb. eserler tavsiye edilmez)
 • Seçilen eserlerin farklı hız, müzikal karaktere sahip olması ve adayın hem teknik seviyesini hem de müzikal özelliklerini sergileyebilmesine yardımcı olacak şekilde seçilmeye özen gösterilmesi.
 • Seçilen programın eser zorluğundan önce iyi çalınabilmesinin önemli olduğunun dikkate alınması; adayın seviyesi için fazla yüksek olup iyi şekilde çalınamayan eser/ler avantaj değil dezavantaj oluşturacaktır.

Gitarist olarak mesleki (kariyer) imkanlar nelerdir?

Günümüzde iş ve mesleki kariyer konularında hemen her dal için büyük bir rekabet söz konusudur. Klasik Müzik ve Gitar da doğal olarak güçlü bir rekabetin ve kendine has zorlukların olduğu bir alandır.

Bir gitaristin mezuniyetten sonra yapabileceği işler arasında, akademik yola ilerleyerek öğretmen olmak, solo, ve farklı grplarla konserler vermek, müzik işletmeleri ya da organizasyonlarında belli pozisyonlarda çalışmak, özel dersler vermek gibi olasılıklar söz konusudur. Herhangi bir alanda başarılı olmak ya da para kazanmak kişinin seviyesi, kurulan ilişkiler, kişilik ve daha bir çok faktörün sonucunda ortaya çıkacaktır.

Ancak Klasik Müziğin büyük zenginlik hayalleriyle değil, kişinin mesleğinin sevdiği iş ve kişisel tatmini yüksek olması adına seçeceği bir kariyer yolu olduğunu söylemek çok da yanlış olmaz. Bilkent Gitar Programı olarak en büyük gururumuz mezunlarımızın çok büyük çoğunluğunun bu gün yurt içi ve yurt dışında bir müzisyen olarak başarılı kariyerler yapıyor ve hayatlarını bir müzisyen olarak sürdürüyor olmasıdır.

Geçmiş Etkinlikler