Kulak Eğitimi

Müzik Hazırlık Okulu

Bilkent Üniversitesi’nde sunulan ‘Kulak Eğitimi ve Temel Müzik Bilgisi’ dersi, öğrencilere müzisyenlik becerilerinin temelini kazandırmak üzere dört eğitim kurundan oluşur. Her bir kur iki senede tamamlanarak, öğrencilere kapsamlı bir eğitim sunar.

Ders, üç farklı ancak birbiriyle bağlantılı modülden oluşmaktadır. Solfej modülünde öğrenciler müzik okur yazarlığı becerilerini geliştirirken, Duyuş modülü duyuş becerilerinin gelişimine odaklanır. Teori modülü ise temel müzik kavramları ve bilgilerini öğrencilere aktarır.

Bu ders, öğrencilerin müzikal alt yapılarını güçlendirerek, müzisyenlik yolculuklarında sağlam bir temel oluşturur. Ayrıca müzikal anlayışlarını derinleştirmelerini ve müzik dünyasının geniş yelpazesine hakim olmalarını sağlar, böylece onları müzik alanında daha donanımlı ve yetkin hale getirir

Lisans Eğitimi

Bilkent Üniversitesi Müzik Bölümü’nde, öğrenciler müzik eğitimlerine başlamadan önce bir seviye belirleme sınavına girerler. Bu sınavda, duyuş ve teorik bilgilerde eksiklikler tespit edilen öğrencilerin, teori ve tarih derslerine başlamadan önce MSC121 ve MSC122 kodlu temel kulak eğitimi derslerini almaları beklenir. MSC121 ve MSC122 dersleri, öğrencilerin kulak eğitimi ve müzisyenlik becerilerini geliştirmek üzere tasarlanmıştır ve solfej, görme şarkı söyleme, ritmik okuma, melodik dikte, ritmik dikte, harmonik işitme ve hata tespiti gibi etkinlikleri içerir.

Kulak eğitimi süreci, bestecilik alanında çalışan öğrenciler için zorunlu olarak ve şan ile enstrüman alanında eğitim gören öğrenciler ise seçmeli derslerle devam eder. Bu öğrenciler, müzikal duyuş yeteneklerini daha da geliştirmek için MSC181 ve MSC182 derslerine katılırlar. Bu dersler, öğrencilerin daha ileri seviye müzikal işitme ve teorik bilgi becerilerini geliştirmek amacıyla tasarlanmıştır.

Müzik Teorisi

Müzik Hazırlık Lisesi

Müzik Hazırlık Lisesi’nde öğrenciler, her yıl bir müzik teorisi dersi alırlar. 9. ve 10. sınıflarda bu dersler, daha önce Kulak Eğitimi derslerinde öğrenilen müzik teorisi bilgilerini pekiştirmek ve sağlam bir temel oluşturmak üzerine yoğunlaşmaktadır. Bu dönemde, öğrencilerin müzik teorisindeki temel kavramları ve becerileri derinlemesine anlamaları ve uygulamaları hedeflenir. 11. ve 12. sınıflarda ise öğrenciler daha ileri seviye armoni konularını işleyerek, müzikal anlayışlarını ve uygulama becerilerini geliştirmeye devam ederler.

Lisans Eğitimi

Bilkent Üniversitesi’nin müzik teorisi dersleri, dört ayrı dönemde geniş bir yelpazede müzikal teorisi müfredatı sunar. Her bir ders, öğrencilerin teorik anlayışlarını ve uygulama becerilerini geliştirmeyi amaçlar:

MSC 171 – Müzik Teorisinin Temelleri: Bu ders, perde ve ritim unsurları, üç sesli ve yedili akorlar, akor isimlendirmelerini kapsar. Voice Leading ve uyumlu armoninin temelleri, üç sesli akorların kök pozisyonu ve çevrimleri, harmonik ilerleme ve diziler üzerinde durulur. Kadanslar, küçük formal birimler ve akor-dışı sesler ele alınır.

MSC 172 – Kromatik Armoni: Ders, dominant yedili ve diğer yedili akor türlerini, ikincil işlevleri ve modülasyonları kapsar. Bach koral analizleri ve daha büyük formlara genel bir bakış sunulur. Kromatisizm, mod karışımı ve Neapoliten, artık-altılı akorlar, enharmonik bağlantılar gibi konular işlenir. Armonik kelime dağarcığının daha ileri unsurları, dominant dokuzlu akor, ortak-ton eksik yedili akor, ve ötesi incelenir.

MSC 271 – On Altıncı Yüzyıl Polifonisi ve Armoni İncelemesi: Bu ders, on altıncı yüzyıl polifonisi ile armoni konularının gözden geçirilmesini içerir. İleri düzey kromatik armoni, bas ve soprano harmonizasyonu, kromatizm, enharmonizm ve değişikliklerin daha çeşitli ve karmaşık ortamlarda incelenmesi yapılır. İki ve üç sesli kontrpuan, serbest kontrpuan ve taklit çalışmaları üzerinde durulur.

MSC 272 – Klasik Dönem Enstrümantal Formları ve 20. Yüzyıl Müziğine Giriş: Ders, Klasik Dönem enstrümantal formlarını ve 20. yüzyıl müziğine kısa bir girişi içerir. Form ve analiz, bazı kontrpuan formları ve füg üzerinde durulur. Klasik dönem enstrümantal müziğinde formal unsurlar, sıkı temalar, daha gevşek formal bölgeler, tam hareketli formlar (sonat formu, yavaş hareketli formlar, minuet/trio formu, rondo formları, konçerto formu) işlenir. Bazı vokal formlar ve lied, ostinato formları, varyasyonlar, süit gibi konular ele alınır. 20. yüzyıl müzik uygulamalarına genel bir bakış sunulur, yeni teknikler ve materyaller, post-tonal teori üzerinde durulur.

Bilkent Üniversitesi, müzik teorisi eğitimini ileri seviye derslerle derinleştirir. MSC321, Barok dönemi kontrpuan uygulamalarına ve J.S. Bach’ın ‘Füg Sanatı’na özel vurgu yaparak imitasyon tekniklerini inceler. MSC322, 20. yüzyılın ilk yarısının bestecilik stilleri ve tekniklerine derinlemesine bir bakış sunar, geleneksel ton merkezli analizleri ve ritim, tını, doku gibi diğer unsurlara odaklanan yaklaşımları içerir. MSC323, Klasik dönem tarzına odaklanarak, Haydn, Mozart ve Beethoven’ın eserlerini analiz eder ve sonat formuna ilişkin iki analitik metodolojiyi değerlendirir. MSC324 ise 19. yüzyılın kromatik harmonisini ve Beethoven sonrası sonat formunun gelişimini ele alır. Bu dersler, öğrencilerin analiz ve model bestecilik becerilerini geliştirmelerine olanak tanır.

Müzik Tarihi

Müzik Hazırlık Lisesi

11. ve 12. sınıf öğrencileri için düzenlenen müzik tarihi dersleri, Orta Çağ’dan günümüze kadar uzanan geniş bir zaman dilimini kapsar. Bu dersler, müzik öğrencileri için son derece önemlidir çünkü tarihsel dönemleri, önemli bestecileri, müzikal akımları ve eserleri kapsamlı bir şekilde inceler. Öğrencilere, müziğin evrimini ve çeşitli dönemlerdeki sosyal ve kültürel bağlamlarını anlama fırsatı sunar.

Müzik tarihi dersleri, öğrencilerin müzikal anlayışlarını ve yorumlama becerilerini geliştirmelerine yardımcı olur. Bu, öğrencilerin kendi müzikal ifadelerini daha derinlemesine geliştirmeleri ve geniş bir repertuvarı anlamaları ve yorumlamaları için temel bir zemin oluşturur. Ayrıca, öğrencilere, müziğin zaman içinde nasıl değiştiğini ve farklı müzikal tarzların nasıl ortaya çıktığını göstererek, müzikal mirası ve inovasyonu daha iyi kavramalarını sağlar.

Lisans Eğitimi

Bilkent Üniversitesi’nin müzik tarihi dersleri, dört dönemlik bir müfredatı kapsayarak öğrencilere Batı müziğinin çeşitli dönemlerinden kapsamlı bir bakış sunar:

MSC 173 Antik Çağdan Rönesans’a Batı Müzik Tarihi: Müzik tarihinin geniş bir panoraması sunulur, Antik Çağ’dan başlayarak Rönesans dönemine kadar uzanan bir zaman dilimi ele alınır. Bu dönemde, Roma Liturjisi, polifoninin gelişimi, Ars Nova ve Ars Subtilior gibi akımlar, 15. yüzyıl Burgundy müziği ve Franco-Flemish bestecileri incelenir.

MSC 174 Barok Dönemden Erken Klasik Döneme: Opera sanatının doğuşu, erken Barok dönemi vokal ve enstrümantal müzik türleri, Monteverdi’nin operaları ve 17. yüzyılın önemli opera merkezleri üzerinde durulur. Ayrıca, klavye müziğinin gelişimi, sonata ve orkestral müziğin evrimi gibi konular işlenir.

MSC 273 Barok Dönem Sonrası ve Erken Klasik Dönem: Handel, Rameau ve J.S. Bach gibi dönemin önemli bestecilerinin eserleri üzerinde durulur. Aydınlanma Çağı ve erken klasik dönemdeki müzikal akımlar, Opera Buffa ve Opera Seria türleri, Gluck’ın opera reformları, Haydn ve Mozart’ın katkıları incelenir.

MSC 274 19. Yüzyılın Müzikal İnovasyonları: Beethoven’ın eserleri, 19. yüzyıl başlarında opera trendleri, Hector Berlioz’un yenilikleri, 19. yüzyılın oda ve orkestral müzikteki yenilikleri ele alınır. Ayrıca, Verdi’nin operaları, romantik Alman operası, Richard Wagner, 19. yüzyılın sonlarında Alman, Avusturyalı ve Fransız besteciler, Verismo opera ve müzikte milliyetçilik gibi konular üzerinde durulur.”

Eğitim Kadrosu