İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi Müzik Hazırlık Ortaokul 2024-25 Eğitim-Öğretim yılı için 5.  sınıfa özel yetenek, 7.  sınıfa seviye sınavı ile öğrenci alacaktır. 6 ve 8. sınıflar için öğrenci alımı yapılmamaktadır.

Başvuru Takvimi

Aday kayıt tarihleri
3 -13 Haziran 2024 tarihleri arasında online olarak yapılacaktır.

Aday PDR görüşmeleri
3 Haziran -28 Haziran 2024 tarihleri arasında yapılacaktır.

Sınav tarihleri
1 – 5 Temmuz 2024

Kesin sınav sonuçlarının açıklanması
12 Temmuz 2024

Başvuruda İstenilen Belgeler

  • Online başvuru formu (3 Haziran 2024 tarihinde aktif olacaktır)
  • Öğrenci belgesi ve not dökümü
  • Vesikalık fotoğraf (JPEG veya PNG Formatında)
  • Nefesli çalgı çalmasına engel bir durum olmadığını belirten sağlık raporu
  • Kayıt ücreti: Daha sonra açıklanacaktır Ödeme sadece kredi kartıyla ve https://stars.bilkent.edu.tr/basvuru/linki üzerinden yapılabilecektir. İlgili link, 3 Haziran 2024 tarihi itibariyle aktif olacaktır.

Tanıma Kursları

Tanıma kursları 24 – 28 Haziran 2024 tarihleri arasında düzenlenecektir. Tanıma kurslarının temel amacı adaylara sınav formatını göstermek, onların sınavdan önce öğretmenlerimize alışmalarını sağlamak ve duygusal olarak onları sınava hazırlamaktır. Tanıma kursları bir hafta boyunca her gün saat 16:00’dan sonra yapılacaktır. Kurslara katılım tavsiye edilir ancak zorunlu değildir.

Tanıtım Toplantısı

Tanıtım toplantısı 27 Haziran 2024 Perşembe tanıma kusrları sırasında Bilkent Konser Salonunda gerçekleşecektir. Toplantı katılım bilgileri başvuru yapan adaylarla ayrıca paylaşılacaktır.

Giriş Sınavları

İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi Müzik Hazırlık Ortaokulu 2024-25 Eğitim-Öğretim yılı için:

  • Ortaokul 5. sınıf için seviye sınavıyla yaylı çalgılar ve piyano sanat dallarına;
  • Ortaokul 5. sınıf için yetenek sınavı ile nefesli çalgılar, vurmalı çalgılar ve klasik gitar sanat dallarına;
  • Ortaokul 7. sınıflar için ise seviye sınavı ile öğrenci alacaktır.

Yetenek ve seviye sınavları, bütün dallar için 1 – 5 Temmuz 2024 tarihlerinde gerçekleştirilecektir.

5. Sınıf Başvuruları

Bilkent Üniversitesi Müzik Hazırlık Ortaokulu’nun 5. sınıf başvuruları için, piyano, keman, viyola ve viyolonsel dallarında öğrenciler seviye sınavıyla değerlendirilir ve ilkokuldan mezun öğrencilerle benzer müzikal seviyede olmaları beklenir. Aynı sınıf düzeyinde, nefesli çalgılar ve vurmalı çalgılar gibi diğer dallar için ise sadece yetenek sınavı ile öğrenci alınır, burada öğrencilerin önceden bir enstrüman çalma becerisi olması gerekmez. Eğer bir öğrenci piyano, keman, viyola veya viyolonsel için yeterli seviyede değilse ama yetenek sınavında başarılı bulunursa, nefesli veya vurmalı çalgılara yönlendirilebilir. Bu süreç, öğrencilerin müzikal yeteneklerine en uygun eğitimi alabilmeleri için tasarlanmıştır ve ikinci bir başvuru yapmaları gerekmez.

Giriş Sınavları

SINIF

SANAT DALI

YETENEK SINAVI

TEORİ/SOLFEJ/DİKTE

SEVİYE SINAVI

ENSTRÜMAN SEVİYE SINAVI

5. sınıf

Keman, Viyola, Viyolonsel, Piyano

 

5. sınıf

Nefesli çalgılar, Vurmalı Çalgılar, K. Gitar

 

 

6. sınıf

Keman, Viyola, Viyolonsel, Piyano

 

6. sınıf

Nefesli çalgılar, Vurmalı Çalgılar, K. Gitar

 

 

7. sınıf

Tüm çalgılar

 

Sınıf Kontenjanları

Her sınıfa kabul edilecek maksimum öğrenci sayısı aşağıdaki tabloda belirtilmiştir. Aşağıdaki kontenjanların üzerinde başarılı öğrenci bulunduğu durumlarda, yedek liste uygulanır. Sınav sonuçlarına göre kontenjanların altında öğrenci kabulü yapılabilir.

SINIF

AZAMİ KONTENJAN

5.Sınıf

10

6. Sınıf

0

7. Sınıf

3

Sınavlar

Birinci aşama, müzikal algı ve duyuş sınavı: Çok sesli duyuş, melodi, ritim tekrarı ve adayın hazırladığı bir şarkıyı söylemesinden oluşur. Birinci aşamada başarılı bulunan adaylar, enstrüman komisyonu karşısına çıkarlar.

İkinci aşama Birinci aşamada başarılı bulunan adayların komisyon önünde algı sınavını tekrarlamaları beklenir. Bu aşamada ayrıca adayın, genel motor becerileri ve enstrümanlara olan fiziksel uyumu da değerlendirilir. Zorunlu olmamakla beraber ikinci aşamada enstrüman çalan öğrenciler eserlerini seslendirebilirler.

Müzik Hazırlık Okulu 5. sınıf komisyon sınavı geniş bir jüri karşısında yapılmaktadır. Jüride her çalgı için birden fazla öğretim görevlisi bulunur. Ortaokul 5. sınıf için, sınava giren adayların herhangi bir enstrüman çalıyor olmaları beklenmez. Kendi enstrümanı ile sınava katılan öğrencilere komisyon başka bir enstrümanı eğitimleri için önerebilir.

Birinci aşamada beklenen başarıyı gösteremeyen adaylar ikinci aşamaya çağrılmazlar.

Önemli not: 5. sınıflar için keman, viyola, viyolonsel ve piyano sanat dalları sadece sınıf seviyesine göre öğrenci almaktadır. Bu sanat dallarında okumak isteyen öğrencilerin sınavda sınıf seviyesine göre bir program seslendirmeleri gerekmektedir.  Seviye programlarına buradan ulaşabilirsiniz.

Birinci aşama, adaylar teori/solfej/dikte seviye sınavına tabi tutulurlar. Seviye sınav örneklerine aşağıdaki linklerden ulaşılabilir.

Altıncı sınıf Kulak Eğitimi/Müzik Teorisi Seviye Sınavı

Yedinci sınıf Kulak Eğitimi/Müzik Teorisi Seviye Sınavı

İkinci aşama, ara sınıflara başvuran adaylar kültür dersleri ve İngilizce seviye sınavına alınırlar. Sınavda adayların başvurdukları sınıfın hazırbulunuşluk düzeyini karşılamaları beklenir. Akademik dersler seviye sınavı hakkında detaylı bilgiye buradan ulaşabilirsiniz.

Üçüncü aşama, 6 ve7. Sınıfa başvuran ve her iki aşamayı da başarılı bir şekilde geçen adaylar enstrüman komisyonu karşısında sınıf seviyesine uygun bir repertuarı enstrümanlarında seslendirirler. 6. Sınıfa başvuran ve her her iki aşamayı da başarılı bir şekilde geçen adaylar, enstrüman komisyonunun karşısına çağrılırlar. Bu komisyonda farklı enstrümanlara karşı motor becerileri ve fiziksel yapıları değerlendirilir.

Sınıf bazında enstrüman seviye programlarına da yine aşağıdaki link aracılığıyla erişebilrsiniz.

Seviye Sınavları

Sınav Süreci İle İlgili Önemli Bilgiler

Öğrenciler, sınavın gerçekleşeceği binaya veli refakati olmaksızın girerler. Birinci aşama müzikal algı ve duyuş sınavı 5-10 dakika; ikinci aşama komisyon sınavı ise 10-15 dakika arasında sürer. Sınavın uzunluğu ile öğrencinin başarısı arasında bir bağlantı bulunmamaktadır.

İkinci aşama komisyon sınavında, adayın sınavda gösterdiği performansın yanında kendisinin yaşına bağlı fiziksel özellikleri ile enstrümana olan yatkınlığı da değerlendirilmeye alınır. Sınavlarda sınıf bazında bir kontenjan açıklanmamaktadır ancak öğrenci alımlarımız okulumuzun her enstrüman için sağlayabildiği kapasiteye bağlı olarak değişkenlik gösterebilir.

Sınavda başarılı bulunan her öğrenci, komisyonun takdir ettiği bir enstrümana (sanat dalına) kabul edilir. Sınav sonuçları açıklandıktan sonra komisyonun verdiği kararın değiştirilmesi mümkün değildir.